Кръгла маса "Професионално-педагогическата подготовка на студенти - бъдещи детски учители"

30 ноември 2017 г.

На кръглата маса,  проведена на 23.11.2017 г. във ВТУ - Филиал Враца, бяха представени резултатите от реализиран научноизследователски проект "Сравнителни аспекти на професионално-педагогическата подготовка на студенти - бъдещи учители в ДГ“ (по примера на ВТУ и Висше педагогическо училище - Алексинац, Република Сърбия) .

В дискусиите взеха участие ръководителят на междууниверситетския проект доц.д-р Евгения Тополска, представителите на висшето сръбско училище проф.д-р Лазар Стошич, проф.д-р Соня Величкович, проф.д-р Весна Краварушич и проф.д-р Анкица Ковачевич. Гости от ЮЗУ „Неофит Рилски“, Педагогическия колеж в Плевен и студенти от Филиал на ВТУ – Враца също взеха участие в кръглата маса.


СПОДЕЛИ В