Филиални сътрудници към Кариерния център на ВТУ

Мандат 2023-2027
  1. доц. д-р Светлана Ангелова – председател
  2. гл. ас. д-р Мариан Ангелов
  3. ас. д-р Димитър Баев
  4. преподавател Лилия Александрова
СПОДЕЛИ В