Филиална комисия за контрол върху изпълнението на учебните дейности

Мандат 2023-2027

Председател:

Членове:

  1. проф. д-р Иван Грозданов
  2. ас. Надя Коцева
  3. Надя Василева – организатор учебен процес
  4. Цветелина Недкова – студент, спец. Педагогика на обучението по български език и история, IV курс
  5. Мариана Веселинова Тошева – студент, спец. ПНУП, III курс

СПОДЕЛИ В