Филиална комисия по учебните дейности

Мандат 2023-2027

Председател:

Членове:

  1. проф. дн Христо Манолакев – координатор с Филологически факултет
  2. гл. ас. д-р Емил Спасов – координатор с  Исторически факултет
  3. гл. ас. д-р Анна Целова – координатор с Педагогически факултет

СПОДЕЛИ В