Театрален спектакъл на студентите по случай 8. декември

За поредна година празникът на студентската общност – 8. декември, бе отбелязан по нестандартен начин в Педагогическия колеж. На 4.12.2023 г. студенти от 2. и 3. курс на специалност Начална училищна педагогика представиха пред своите колеги и пред преподавателите „семестриален спектакъл“ по мотиви от „Приказки по телефона“ на Джани Родари. Участниците в спектакъла показаха завидни артистични умения, а чрез собственоръчно изработените от тях кукли позабравените приказки по телефона на известния детски писател и техните герои оживяха отново и развълнуваха публиката. Представлението, замислено като изпитно задание на студентите по учебната дисциплина „Словесно-изпълнителска дейност“ и изпълнено под ръководството на доц. д-р Росица Пенкова, показа по оригинален начин, че бъдещите учители са добре подготвени и за така важната роля творчески да интерпретират и поднасят по забавен начин учебното съдържание по български език и литература.

СПОДЕЛИ В