Тържествена церемония по връчване на дипломите на випуск'2019

На 5 октомври – международен ден на учителя – петдесет и осем абсолвенти от випуск’2019 на Педагогически колеж - Плевен получиха своите дипломи за завършено висше образование и придобита професионална квалификация „учител“.

Тържествената церемония уважиха много официални гости – представители на общинската администрация и регионалните структури в сферата на образованието, както и директори на партньорските образователни институции – които поднесоха своите пожелания към дипломираните детски и начални учители за успех в учителската професия.

От името на ректорското ръководство на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, част от структурата на който е Педагогическият колеж, приветствие към абсолвентите отправи проф. дин Милко Палангурски – заместник-ректор по научната дейност. Той им пожела да бъдат достойни за професията, която са избрали, защото учителите са героите на днешния ден, в техните ръце е бъдещето на нацията и държавата. Проф. Палангурски връчи дипломите заедно със свидетелствата за отличие на шестнадесетте отличници.

Слово от името на абсолвентите произнесе пълният отличник на випуска – Мими Кекевска-Беканова.

В заключителната част на тържествената церемония директорът на Педагогически колеж - Плевен доц. д-р Емил Бузов пожела на вече настоящите учители да продължават да учат, да се развиват, да бъдат компетентни, за да формират компетентни личности.


СПОДЕЛИ В