Колежанска комисия по учебни дейности

Функции: наблюдаване, анализиране, оценяване и актуализиране на програмите за обучение в Педагогическия колеж

  • Утвърдена с решение на Съвета на колежа, протокол № 9 / 4.09.2023 г., актуализирана с решение на Съвета на колежа, протокол № 5 / 16.04.2024 г.

Председател:

  • доц. д-р Христина Валентинова Гергова

Членове:

  1. доц. дн Йосиф Ясенов Нунев
  2. доц. д-р Венцислав Руменов Петров
  3. Евелина Петева Петрова (студент)
  4. Анни Климентова Петкова (директор на СУ „Ст. Заимов“ - Плевен)
СПОДЕЛИ В