Колежанска комисия по управление на качеството и акредитацията, мандат 2023-2027

(избрана с решение на Съвета на колежа, протокол № 9 / 4.09.2023 г., решение на Академичния съвет, протокол № 12 / 18.09.2023 г. и заповед на ректора № РД-10-1764 / 20.09.2023 г., актуализирана с решение на Съвета на колежа, протокол № 4 / 8.04.2024 г., решение на Академичния съвет, протокол № 5 / 22.04.2024 г.)

Председател:

доц. д-р Христина Валентинова Гергова (зам.-директор на Педагогически колеж - Плевен)

Членове:

  1. проф. д-р Пенка Илиева Марчева – ресор Рейтинг
  2. доц. д-р Росица Борисова Пенкова – ресор Управление на качеството
  3. доц. д-р Венцислав Руменов Петров – ресор Акредитация
  4. Гергана Христова Кръстева (директор на ДГ „Снежанка” - Плевен)
  5. Кристина Анатолиева Стефанова (студент)
СПОДЕЛИ В