Тържествена церемония по връчване на дипломите за висше образование на випуск 2016

На 30 март 2017 г. Педагогически колеж - Плевен връчи дипломите за висше образование на своите абсолвенти от випуск 2016. Тържествената церемония се състоя в зала „Плевен” на Областна администрация. Четиридесет и пет колежани получиха дипломите си за завършена образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” в специалностите „Начална училищна педагогика” и „Предучилищна педагогика и чужд език”. Близо една трета от тях завършват с отличен успех, между които и двама пълни отличници – Зорница Борисова и Поля Кайтазова.


 
 

Официални гости на тържеството бяха: проф. д-р Христо Бонджолов – ректор на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, структурно звено на който е Педагогическият колеж, Марио Тодоров – областен управител на област Плевен, проф. дн Венка Кутева - Цветкова – декан на Педагогическия факултет във ВТУ, Атанас Кършев – експерт към Министерството на младежта и спорта за областите Плевен и Ловеч, Йонита Иванова – началник отдел „Образование” към общинска администрация – Плевен, доц. д-р София Дерменджиева – заместник-директор на Филиала на ВТУ в гр. Враца, директори на училищата и детски градини – партньори на Педагогическия колеж за провеждане на професионално-практическата подготовка на студентите. Всички гости отправиха поздравления към абсолвентите.


 
 

Ректорът на ВТУ проф. д-р Христо Бонджолов връчи дипломите и свидетелства за отличие на абсолвентите от випуск 2016, показали отлични резултати в учебния процес и стремеж към издигане авторитета на академичната институционална общност. Отличниците получиха и допълнителни награди от Виваком.В края на церемонията директорът на Педагогическия колеж доц. д-р Емил Бузов пожела на настоящите вече учители успешна професионална реализация.


 

СПОДЕЛИ В