Трансформации 2017

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

НА ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

ОБЯВЯВА

 

КОНКУРС ПО ПРЕВОД ЗА СТУДЕНТИ НА ВТУ

ТРАНСФОРМАЦИИ 2017

ЧУЖДИ АВТОРИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

        (рубрики проза и поезия)

 

Текстовете могат да се изтеглят от тук (лентата встрани).

Срок за предаване на преводите: 30.04.2017 г.

Преведените текстове да се предават на хартиен носител в каб. 560 или 561 и в електронен формат на адрес: transformacii@uni-vt.bg

Конкурсното жури ще обяви резултатите на 19.05.2017 г.  в Славистичния център на ВТУ.

Връчването на наградите и сертификатите ще стане в рамките на тематична среща, посветена на художествения превод.

 

 


СПОДЕЛИ В