Тюторна система за учебната 2023-2024 година

Професионално направление 2.1. ФИЛОЛОГИЯ, ОКС „БАКАЛАВЪР“

Образователна програма: АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ
Форма на обучение: редовна
курс Академичен наставник Групов отговорник
1 гл. ас. д-р Гергана Кушева  g.kusheva@ts.uni-vt.bg,
geri_vg@yahoo.com
преп. Лена Илиева l.ilieva@ts.uni-vt.bg,
ilieva_lena@yahoo.com
2 доц. д-р Боряна Братанова b.bratanova@ts.uni-vt.bg,
b.bratanova@gmail.com
3 преп. Живко Славов zh.slavov@ts.uni-vt.bg 1 група - Николета Калинова Янева Имейл на групата - engphilologygroup1@gmail.com
2 група - Теодора Бориславова Тодорова Имейл на групата - afgroup2@yahoo.com
4 доц. д-р Петя Цонева p.coneva@ts.uni-vt.bg,
petyatzoneva@hotmail.com
1 група - Кристиян Захаринов Николов  S2002011251@sd.uni-vt.bg, shadic99@abv.bg
преп. Живко Славов zh.slavov@ts.uni-vt.bg 2 група  - Ивана Виткова Тодорова  S2002011579@sd.uni-vt.bg, ivana.vitkova.t@gmail.com
Образователна програма: БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ
Форма на обучение: редовна
курс Академичен наставник Групов отговорник
1 ас. д-р Нели Кирилова n.kirilova@ts.uni-vt.bg
2 ас. д-р Александър Христов a.hristov.hristov@ts.uni-vt.bg
3 проф. д-р Антония Велкова-Гайдаржиева  a.gaydarjieva@ts.uni-vt.bg Преслава Пламенова Куртева
4 гл. ас. д-р  Мая Ангелова-Атанасова maia.angelova@ts.uni-vt.bg Tина Христова Митева
Образователна програма: БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ
Форма на обучение: задочна
курс Академичен наставник Групов отговорник
1 ас. д-р Александър Христов a.hristov.hristov@ts.uni-vt.bg Елия Тилева eliatileva@gmail.com
2 ас. д-р Нели Кирилова n.kirilova@ts.uni-vt.bg
3 доц. д-р Илияна Иванова Димитрова iliana_id@ts.uni-vt.bg Дария Стоянова Георгиева 
4 гл. ас. д-р  Мая Ангелова-Атанасова maia.angelova@ts.uni-vt.bg Елисавета Христанова Димитрова
Образователна програма: БАЛКАНИСТИКА
Форма на обучение: редовна
курс Академичен наставник Групов отговорник
1
2
3 румънски език гл. ас. д-р Боряна Михайлова b.ganeva@ts.uni-vt.bg Зоя  Иванова Мандева   s2102011455@sd.uni-vt.bg
4
Образователна програма: ГЕРМАНИСТИКА
Форма на обучение: редовна
курс Академичен наставник Групов отговорник
1 ас. Николай Станков n.stankov@ts.uni-vt.bg Елица Емилова Стефанова, 0896328488, elicaemilova04@gmail.com
2 гл. ас. д-р Калина Щерева-Емрих k.shtereva@ts.uni-vt.bg,
kstereva@mail.bg
Катерина Комитова, мобилен номер: 0898480111ФН: 2302010455 s2202011277@sd.uni-vt.bg
3 Гл. ас. д-р Милена Иванова m.shopova@ts.uni-vt.bg Борислав Нинов Маринов S2102010970@sd.uni-vt.bg,
sou_marinov@abv.bg
4 Доц. д-р Ралица Иванова r.ivanova@ts.uni-vt.bg Симона Цветелинова Арабска S2002013226@sd.uni-vt.bg,
simonatsvetelinova@gmail.com
Образователна програма: РОМАНИСТИКА
Форма на обучение: редовна
курс Академичен наставник Групов отговорник
1 няма 1 курс
2
3 няма 3 курс
4 няма 4 курс
Образователна програма: РУСИСТИКА
Форма на обучение: редовна
курс Академичен наставник Групов отговорник
1 няма 1 курс
2 ас. д-р Александър Димитров Петров  a.petrov@ts.uni-vt.bg,
alekcandar_petrov@abv.bg
Илия Тодоринов Ибовски S2102011197@sd.uni-vt.bg, iliyaibovski@gmail.com
заместник: Милена Димитрова Якимова S2102011865@sd.uni-vt.bg, milenayakimova123@gmail.com
3 няма 3 курс
4 няма 4 курс
Образователна програма: ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА (ДВА ЧУЖДИ ЕЗИКА), ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА С ДВА ЧУЖДИ ЕЗИКА И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ, ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА С ДВА ЧУЖДИ ЕЗИКА И МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ, ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА. ДВА ЧУЖДИ ЕЗИКА С БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ, ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА. АНГЛИЙСКИ И ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК С ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Форма на обучение: редовна
курс Академичен наставник Групов отговорник
1 Английски като първи чужд език преп. Иван Бянов i.byanov@ts.uni-vt.bg,
i.byanov@gmail.com
1 гр. (А1) 
2 гр. (А2) 
преп. Адриана Чакърова a.chakarova@ts.uni-vt.bg,
addrianna@abv.bg
3 гр. (А3) 
4 гр. (А4) 
преп. Яна Боянова y.boyanova@ts.uni-vt.bg,
boyanova@hotmail.com
5 гр. (А5)
6 гр. (А6)  
7 гр. (А7) 
8 гр. (А8)  
Испански като първи чужд език ас. Анна Коева anna_koeva@hotmail.com Борислав Светославов Пашунов borislav_pashunov@abv.bg
Немски като първи чужд език ас. Габриела Григорян  g.grigoryan@ts.uni-vt.bg
Руски като първи чужд език доц. д-р Наталия Пенева n.peneva@ts.uni-vt.bg, natalia_peneva@mail.bg Полина Петрова Въндева S2202011568@sd.uni-vt.bg; vandeva123@abv.bg
Френски като първи чужд език гл. ас. д-р Павлина Рибарова p.ribarova@ts.uni-vt.bg Виктория Николаева Георгиева 892017795
Английски като втори чужд език ас. Галина Деведжиева g.devedjieva@ts.uni-vt.bg,
gdevedjieva@yahoo.com
Симона Пламенова Илиева тел.: 0878 859419; имейл: spilieva2003@gmail.com
Арабски като втори чужд език няма 1 курс
Испански като втори чужд език ас. Анна Коева anna_koeva@hotmail.com Борис Николаев Банчовски banchovskib@gmail.com
Италиански като втори чужд език преп. Грета Генчева greta_gencheva@abv.bg Нели Александрова
Немски като втори чужд език Ас. Николай Станков n.stankov@ts.uni-vt.bg Зорница Красимирова Коева,
Гл. ас. д-р Милена Иванова m.shopova@ts.uni-vt.bg 882342800
s2302011282@sd.uni-vt.bg
Новогръцки като втори чужд гл. ас. д-р Емилия Авгинова-Николова emmavg@abv.bg
Китайски като втори чужд език ас. Теодора Йонкова t.p.yonkova@gmail.com Кристиана Бисерова Донева kristiana.doneva@gmail.com 
Корейски като втори чужд език ас. д-р Джеймс Канг bulgariajames@gmail.com Михаил Красимиров Църов (ПЛ-БК)
Руски като втори чужд език ас. Благовест  Благоев b.blagoev@ts.uni-vt.bg, blagoev_b@abv.bg Галина Валентинова Спахийска S2202010921@sd.uni-vt.bg; galinaspahiyska@gmail.com
заместник: Богдана Боянова Пастухова S2202011948@sd.uni-vt.bg; bogdana.pastuhova.03@gmail.com
Словашки като втори чужд език няма 1 курс
Полски  като втори език доц. д-р Станка Дойчинова s.todorova@ts.uni-vt.bg Симеон Колев 0883376475 simeonkolev@gmail.com
Сръбски и хърватски като втори чужд език гл. ас. д-р Сава Стаменкович sava.stamenkovich@ts.uni-vt.bg Мариела Атанасова Зенгинова mariela_zenginova@abv.bg
Френски като втори чужд език преп. Микрула Василева mikroula@abv.bg Йована Момчилова Йорданова ymomchilova@gmail.com
Японски като втори чужд език ас. Катя Кирилова kote_x@abv.bg Донна Живкова Стоянова donna.jivkova2002@gmail.com
2 Английски като първи чужд език преп. Снежана Боянова s.boyanova@ts.uni-vt.bg,
sneja9901@abv.bg
1 гр. (А1) Искрен Данаилов Чоранов (ПЛ-ИТ) S2102010408@sd.uni-vt.bg, Nifip20@gmail.com
2 гр. (А2) 
3 гр. (А3) Виктория Михайлова (ПЛ-МТ) S2102011548@sd.uni-vt.bg, viki.mihailova00@gmail.com 
4 гр. (А4) Йоанна Димитрова (ПЛ) S2102012618@sd.uni-vt.bg,
Vishlene@gmail.com 
5 гр. (А5) Лора Ивайлова Колева (ПЛ-МО)  S2102012717@sd.uni-vt.bg, lora.koleva523@gmail.com
6 гр. (А6) Соня Евгениева Стоянова (ПЛ-БК)  S2102010182@sd.uni-vt.bg, sonnnyaaa@abv.bg
7 гр. (А7) Ели Красимирова Трайстарова (ПЛ-МО) S2102010977@sd.uni-vt.bg, krasimirowaeli@gmail.com
преп. Нели Войнова n.voynova@ts.uni-vt.bg,
nelivoynova@gmail.com 
8 гр. (А8)  Петър Иванов Енчев (ПЛ-ИТ)  S2102013269@sd.uni-vt.bg,
petareenchev@gmail.com
Испански като първи чужд език гл. ас. д-р Юлия Митева julia_miteva@abv.bg Ивайла Петкова ivaylap@yahoo.com
Немски като първи чужд език гл. ас. д-р Милена Иванова m.shopova@ts.uni-vt.bg Десислава Диянова Колева S2202011463@sd.uni-vt.bg
desislavak070@gmail.com
0885281334
Румънски език като втори чужд език  гл. ас. д-р Силвия Михайлеску s.mihailesku@ts.uni-vt.bg Полина Златинова Колева polina.koleva2003@gmail.com
Надежда Иванова Сурма nadyasurma9@gmail.com
Френски като първи чужд език гл. ас. д-р Павлина Рибарова p.ribarova@ts.uni-vt.bg Силвия Минкова s2002010520@sd.uni-vt.bg
Английски като втори чужд език гл. ас. д-р Светлана Атанасова s.atanasova@ts.uni-vt.bg,
s.atanassova@abv.bg
Кристина Пламенова Йорданова  kristinayova@abv.bg
Арабски като втори чужд език ас. Весела Тодорова  v.g.todorova@ts.uni-vt.bg Йоанна Янчева S2002010620@sd.uni-vt.bg
Испански като втори чужд език ас. Анна Коева anna_koeva@hotmail.com Борислав Борисов Дилов  borislav_dilov@mail.bg
Италиански като втори чужд език
Немски като втори чужд език гл. ас. д-р Калина Щерева-Емрих k.shtereva@ts.uni-vt.bg,
kstereva@mail.bg
Шенгюл Халил, мобилен 0892357880 (ПР)
Лияна Тодорова, мобилен 0882000260 (МО)
Новогръцки като втори чужд гл. ас. д- Виктория Кънева vgotcheva_g@mail.bg Виктор Марчев Марков
Китайски като втори чужд език ас. Теодора Йонкова  t.p.yonkova@gmail.com Теодор Мирославов Вълев tvylev@abv.bg
Корейски като втори чужд език ас. д-р Джеймс Канг bulgariajames@gmail.com Елпида Ставрос Монемвасиоти elpidamon@gmail.com
Полски език като втори чужд език доц. д-р Станка Дойчинова s.todorova@ts.uni-vt.bg Райна Баева 0888884793, raina.baeva03@gmail.com
Португалски като втори чужд език няма 2 курс
Руски като втори чужд език ас. д-р Александър Димитров Петров a.petrov@ts.uni-vt.bg, alekcandar_petrov@abv.bg  Илия Тодоринов Ибовски S2102011197@sd.uni-vt.bg  iliyaibovski@gmail.com
заместник: Милена Димитрова Якимова S2102011865@sd.uni-vt.bg, milenayakimova123@gmail.com
Сръбски и хърватски като втори чужд език няма 2 курс
Словашки като втори чужд език доц. д-р Валерия Тодорова valeria.todorova@ts.uni-vt.bg Валерия Кюркчиева s2202011026@sd.uni-vt.bg
Френски като втори чужд език преп. Райна Ковачева camlot@abv.bg Димитрина Митева miteva9@abv.bg
Японски като втори чужд език ас. Катя Кирилова kote_x@abv.bg Радинислава Димитрова Караиванова radinislavak@gmail.com
3 Английски като първи чужд език доц. д-р Петя Цонева p.coneva@ts.uni-vt.bg,
petyatzoneva@hotmail.com
гл. ас. д-р Ралица Демиркова r.demirkova@ts.uni-vt.bg,
reverie78bg@yahoo.com
Испански като първи чужд език гл. ас. д-р Юлия Митева julia_miteva@abv.bg Панко Монев pankomonev@abv.bg
Немски като първи чужд език доц. д-р Ралица Иванова r.ivanova@ts.uni-vt.bg,
ralizaiv@abv.bg
Кристина Йорданова, фак. номер:2102013237, тел. 0886442042, kristinayova@abv.bg
Румънски език като втори чужд език  гл. ас. д-р Йоана Славчева y.slavcheva@ts.uni-vt.bg Пламен Петков prime_46@mail.bg,
S2102010739@sd.uni-vt.bg
Руски като първи чужд език доц. дн Владимир Стоев Хънтов vladimir.hantov@ts.uni-vt.bg, vladhunt@abv.bg Роберта Радославова Костадинова S2002010619@sd.uni-vt.bg, roberta_2001@abv.bg
Френски като първи чужд език гл. ас. д-р Павлина Рибарова p.ribarova@ts.uni-vt.bg Денислава Тодорова denislava1982_82@abv.bg
Английски като втори чужд език гл. ас. д-р Калина Василева k.galunova@ts.uni-vt.bg,
kali.galu@gmail.com
Вилиян Веселинов Иванов viliyan_ivanov014726@abv.bg 
Арабски като втори чужд език ас. Весела Тодорова v.g.todorova@ts.uni-vt.bg Анжела Симеонова S1902010757@sd.uni-vt.bg
Испански като втори чужд език гл. ас. д-р Юлия Митева julia_miteva@abv.bg Ралица Иванова ralitssaivanova@gmail.com
Ива Руменова Линкова ivkata345@abv.bg
Италиански като втори чужд език ас. Таня Топалова tanit_bg@abv.bg Мая Веселинова
Немски като втори чужд език ас. Николай Станков n.stankov@ts.uni-vt.bg Христина Росенова Златарска - факултетен номер:2102010371 - специалност :Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации. Тел. 0878842810.
Кристиян Валентинов Великов (ПЛ-ПР),
Новогръцки като втори чужд
Китайски като втори чужд език доц. д-р Полина Цончева p.tsoncheva@ts.uni-vt.bg Никол Даниславова Ботева  n.boteva2312@gmail.com
Корейски като втори чужд език няма 3 курс
Полски език като втори чужд език няма 3 курс
Португалски като втори чужд език няма 3 курс
Руски като втори чужд език гл. ас. д-р Иван Марков Златев i.zlatev@ts.uni-vt.bg,
ivan-zlatev@narod.ru
Силвия Миленова Минкова S2002010520@sd.uni-vt.bg, silviaminkova0@gmail.com
Добромира Ивайлова Димитрова S2002010607@sd.uni-vt.bg, obi_d@abv.bg
Словашки като втори чужд език няма 3 курс
Сръбски и хърватски език като втори чужд гл. ас. д-р Сава Стаменкович sava.stamenkovich@ts.uni-vt.bg Йоанна Димитрова 0888955526 vishlene@gmail.com
Френски като втори чужд език преп. Райна Ковачева camlot@abv.bg Ивана Василева imnana@mail.bg
Японски като втори чужд език ас. Катя Кирилова kote_x@abv.bg Светлозар Христов Джамбазов zazera33@gmail.com
4 Английски като първи чужд език преп. Лена Илиева l.ilieva@ts.uni-vt.bg,
ilieva_lena@yahoo.com
Валентина Димова dimova_valentina@abv.bg
Испански като първи чужд език преп. Ивелина Добрева ivelinadobreva_vt@abv.bg Димитра Маринова dimitramarinova@abv.bg
Немски като първи чужд език Гл. ас. д-р Калина Щерева-Емрих k.shtereva@ts.uni-vt.bg Николета Масалджийска n.masaldzhiyska@gmail.com
Руски като първи чужд език доц. дн Владимир Стоев Хънтов vladimir.hantov@ts.uni-vt.bg, vladhunt@abv.bg Лора Дианова Драгова S1902011295@sd.uni-vt.bg, loraddragova@gmail.com
Френски като първи чужд език преп. Микрула Василева mikroula@abv.bg Девина Василева  anived@mail.bg
Английски като втори чужд език доц. д-р Павел Петков p.s.petkov@ts.uni-vt.bg,
tefter@yahoo.com
Арабски като втори чужд език няма 4 курс
Испански като втори чужд език ас. Анна Коева anna_koeva@hotmail.com Валентина Димова dimova_valentina@abv.bg
Италиански като втори чужд език ас. Таня Топалова tanit_bg@abv.bg Даниела Николова
Немски като втори чужд език ас. Николай Станков n.stankov@ts.uni-vt.bg 1 гр. - Симона Цветелинова Арабска S2002013226@sd.uni-vt.bg
Нидерландски като втори чужд няма 4 курс 2 гр. - Минко Атанасов Ластарджиев S2003010477@sd.uni-vt.bg, lastardzhiev@icloud.com
Новогръцки като втори чужд гл. ас. д- Виктория Кънева vgotcheva_g@mail.bg Моника Николаева Енчева
Китайски като втори чужд език доц. д-р Полина Цончева p.tsoncheva@ts.uni-vt.bg Виктория Тодорова dama_pika98@abv.bg
Корейски като втори чужд език ас. д-р Джеймс Канг bulgariajames@gmail.com Валерия Валериева Георгиева valeria_999@abv.bg 
Полски език като втори чужд език няма 4 курс
Португалски като втори чужд език ас. Кремена Попова kremy_2000@yahoo.com Спаска Еньова enyova15@abv.bg
Румънски език като втори чужд език  гл. ас. д-р Боряна Михайлова  b.ganeva@ts.uni-vt.bg Ива Пламенова Петрова ivappetrova@abv.bg
Руски като втори чужд език гл. ас. д-р Ваня Панева Иванова vania.ivanova@ts.uni-vt.bg, vania.ivanova1@gmail.com Белослава Емилова Димова S1902010501@sd.uni-vt.bg, bella.dimova@abv.bg
Словашки като втори чужд език доц. д-р Валерия Тодорова valeria.todorova@ts.uni-vt.bg Мерт Пашаоглу, 0898389978
Френски като втори чужд език доц. д-р Амелия Милчева amilch@abv.bg Нанси Димитрова dimitrova.nansi99@gmail.com
Японски като втори чужд език ас. Катя Кирилова kote_x@abv.bg Божедара Коева Радулова bojedara_koeva_radulova@abv.bg
Стефан Иванов Иванов cpt.stef.ii@gmail.com
Образователна програма: ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА. БЪЛГАРСКИ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК С ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Форма на обучение: редовна
курс Академичен наставник Групов отговорник
1 английски език ас. Галина Деведжиева g.devedjieva@ts.uni-vt.bg,
gdevedjieva@yahoo.com
 asyaaa.rangelova@gmail.com
български език гл. ас. д-р Красимира Василева k.vasileva@ts.uni-vt.bg
2 английски език гл. ас. д-р Светлана Атанасова s.atanasova@ts.uni-vt.bg,
s.atanassova@abv.bg
Aсенния Пламенова Рангелова
български език доц. д-р Теодора Рабовянова t.rabovyanova@ts.uni-vt.bg
3 английски език гл. ас. д-р Калина Василева k.galunova@ts.uni-vt.bg,
kali.galu@gmail.com
Виктория Тодорова
български език гл. ас. д-р Илияна Димитрова iliyana.dimitrova@ts.uni-vt.bg
4 английски език доц. д-р Павел Петков p.s.petkov@ts.uni-vt.bg,
tefter@yahoo.com
Фатме Исмаилова Дуралиева
български език гл. ас. д-р Красимира Василева k.vasileva@ts.uni-vt.bg

Професионално направление 1.3. ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО..., ОКС „БАКАЛАВЪР“

Образователна програма: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЧУЖД ЕЗИК
Форма на обучение: редовна
курс Академичен наставник Групов отговорник
1 български език
китайски език доц. д-р Полина Цончева poli.tsoncheva@gmail.com
японски език ас. Катя Кирилова kote_x@abv.bg
2 китайски език доц. д-р Полина Цончева poli.tsoncheva@gmail.com
3 български език ас. Анита Тодоранова a.todoranova@ts.uni-vt.bg
4 български език доц. д-р Владислав Маринов w.marinov@ts.uni-vt.bg
Образователна програма: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Форма на обучение: редовна
курс Академичен наставник Групов отговорник
1 български език
2 български език ас. Анита Тодоранова a.todoranova@ts.uni-vt.bg Росица Димитрова Стоянова
3 - Николета Николаева Димитрова
4 -
Образователна програма: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ГЕОГРАФИЯ
Форма на обучение: редовна
курс Академичен наставник Групов отговорник
1 български език
2 доц. д-р Верка Сашева Иванова verka.ivanova@ts.uni-vt.bg
3 български език
4 доц. д-р Владислав Маринов w.marinov@ts.uni-vt.bg
Образователна програма: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ГЕОГРАФИЯ
Форма на обучение: задочна
курс Академичен наставник Групов отговорник
1
2 български език доц. д-р Верка Сашева Иванова verka.ivanova@ts.uni-vt.bg Кристиян Николаев Кръстев
3
4 български език доц. д-р Владислав Маринов w.marinov@ts.uni-vt.bg Виктория Веселинова Нешовска
Образователна програма: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ИСТОРИЯ
Форма на обучение: редовна
курс Академичен наставник Групов отговорник
1
2 български език доц. д-р Велин  Димитров Петров v.d.petrov@ts.uni-vt.bg Ралица Павлинова Караколева
3
4
Образователна програма: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ИСТОРИЯ
Форма на обучение: задочна
курс Академичен наставник Групов отговорник
1.
български език доц. д-р Верка Сашева Иванова verka.ivanova@ts.uni-vt.bg Нелина Мирославова Христова
3
4 български език доц. д-р Владислав Маринов w.marinov@ts.uni-vt.bg Станимира Христова Енчева
Образователна програма: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИСТОРИЯ И ЧУЖД ЕЗИК
Форма на обучение: редовна
курс Академичен наставник Групов отговорник
1  английски език  ас. Галина Деведжиева g.devedjieva@ts.uni-vt.bg,
gdevedjieva@yahoo.com
Асенния Пламенова Рангелова  asyaaa.rangelova@gmail.com
2  английски език  гл. ас. д-р Светлана Атанасова s.atanasova@ts.uni-vt.bg,
s.atanassova@abv.bg
3  английски език  гл. ас. д-р Калина Василева k.galunova@ts.uni-vt.bg,
kali.galu@gmail.com
4  -

Професионално направление 3.5. ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ, ОКС „БАКАЛАВЪР“

Образователна програма: ЖУРНАЛИСТИКА
Форма на обучение: редовна
курс Академичен наставник Групов отговорник
1 гл. ас. д-р Георги Игнатов g.ignatov@ts.uni-vt.bg  Любомира Пърнова S2302011204@sd.uni-vt.bg
2 гл. ас. д-р Георги Игнатов g.ignatov@ts.uni-vt.bg  Петя Тодорова petyaml47@gmail.com S2202010852@sd.uni-vt
3 гл. ас. д-р Марина Маринова marina.marinova@ts.uni-vt.bg  Даника Петрова S2102011782@sd.uni-vt.bg
4 гл. ас. д-р Марина Маринова marina.marinova@ts.uni-vt.bg  Елена Яворова Доганова S2002012795@sd.uni-vt.bg
Образователна програма: ЖУРНАЛИСТИКА
Форма на обучение: задочна
курс Академичен наставник Групов отговорник
1 гл. ас. д-р Георги Игнатов g.ignatov@ts.uni-vt.bg  Ивана Цветанова S2302010550@sd.uni-vt.bg
2 гл. ас. д-р Георги Игнатов  g.ignatov@ts.uni-vt.bg  Божидар Чолаков S2202010451@sd.uni-vt.bg
3 доц. д-р Десислава Андреева d.eneva@ts.uni-vt.bg Росица Балакева S2102011385@sd.uni-vt.bg
4 няма 4 курс
Образователна програма: ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА
Форма на обучение: редовна
курс Академичен наставник Групов отговорник
1 гл. ас. д-р Георги Игнатов g.ignatov@ts.uni-vt.bg  Ния Балканска S2302011199@sd.uni-vt.bg
2 гл. ас. д-р Георги Игнатов g.ignatov@ts.uni-vt.bg  Таня Статева tanq.stateva03@abv.bg
3 гл. ас. д-р Марина Маринова marina.marinova@ts.uni-vt.bg  Даника Петрова S2102011782@sd.uni-vt.bg,
Курсов имейл: pr2021.vtu@gmail.com
4 гл. ас. д-р Марина Маринова marina.marinova@ts.uni-vt.bg  Никола Викторов S2002010951@sd.uni-vt.bg
Образователна програма: ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА
Форма на обучение: задочна
курс Академичен наставник Групов отговорник
1 гл. ас. д-р Георги Игнатов  g.ignatov@ts.uni-vt.bg  Атанас Стоянов S2302012383@sd.uni-vt.bg
2 гл. ас. д-р Георги Игнатов  g.ignatov@ts.uni-vt.bg  Божидар Чолаков S2202010451@sd.uni-vt.bg
3 доц. д-р Десислава Андреева d.eneva@ts.uni-vt.bg Росица Балакева S2102011385@sd.uni-vt.bg
4 гл. ас. д-р Георги Игнатов  g.ignatov@ts.uni-vt.bg  Десислава Николаева S2002014143@sd.uni-vt.bg
Образователна програма: БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ
Форма на обучение: редовна
курс Академичен наставник Групов отговорник
1 няма 1 курс
2 няма 2 курс
3 няма 3 курс
4 доц. д-р Александър Ковачев a.kovachev@ts.uni-vt.bg  Николета Николова  S2009010400@sd.uni-vt.bg

СПОДЕЛИ В