Резултати от Девети международен конкурс по превод „Трансформации 2024“

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
IX МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ПО ПРЕВОД ЗА СТУДЕНТИ И УЧЕНИЦИ „ТРАНСФОРМАЦИИ 2024“
(Рубрики „Проза“ и „Поезия“)


Уважаеми участници в „ТРАНСФОРМАЦИИ 2024“,
Благодарим Ви за интереса, с който посрещнахте новото издание на нашия конкурс. Тази година в него се включиха 463 участници с над 690 превода на проза и поезия. И този път конкурсът срещна в сериозна творческа надпревара ученици и студенти, обединени от любопитството и интереса към езиковото и културното многообразие на света. 

Радостно за научното жури на конкурса е, че изпратените от Вас преводи на български език са от 20 чужди езика (азербайджански, английски, албански, арабски, гръцки, италиански, испански, китайски, корейски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, руски, словашки, сръбски, хърватски, френски, японски). Преводите от български език са на 18 други езика (азербайджански, английски, гръцки, италиански, испански, китайски, корейски, немски, полски, португалски, румънски, руски, словашки, сръбски, унгарски, хърватски, френски, японски). За първи път предложените български текстове бяха преведени на корейски и японски език.

В конкурса участваха 216 студенти, които се обучават в 8 университета в България и 33 университета в 16 други държави (Азербайджан, Великобритания, Германия, Гърция, Италия, Китай, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Русия, Словакия, Сърбия, Унгария, Хърватия и Южна Корея). Като домакин на конкурса Великотърновският университет беше представен от 55 свои възпитаници. Най-силно е присъствието на студентите от Филологическия факултет, в който се преподават 20 езика в различни бакалавърски и магистърски специалности. Голям е броят на участниците от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (39), Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ (32), Нов български университет (9). Четирима участници има от Югозападен университет „Неофит Рилски“, трима – от Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“, един студент от Национална спортна академия. Свои преводи ни изпратиха и 8 български студенти, които получават образованието си в чужбина (Германия, Нидерландия и Португалия). От университети в чужбина с изучаване на специалности, ориентирани към българския език, литература и култура, се включиха студенти от Полша (18), Русия (13), Унгария (6), Италия (5), Азербайджан (4), Сърбия (4), Словакия (3), Китай (2), Хърватия (2), Великобритания (2), Германия (1), Гърция (1), Португалия (1) и Румъния (1). За първа година посрещнахме и участник от Южна Корея. Радостно е, че към конкурса се присъединиха 113 нови студенти. Но още по-удовлетворяващо за организаторите на това състезание по творчество е фактът, че 54 студенти са се включили повторно, 32 участват с преводни текстове за трети път, 11 са с четвърто и 4 с пето участие. Това е добър знак, че конкурсът привлича интереса и разширява популярността си.

Достойно е представянето и на 244 ученици от 49 средни училища и гимназии в България и 18 училища в 10 други държави (Австрия, Белгия, Великобритания, Гърция, Испания, Италия, Полша, Словакия, Унгария и Франция). Благодарение на любезното съдействие на Дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ към Министерството на образованието и науката в конкурса взеха участие и 117 ученици от български неделни училища зад граница. 180 са новите участници, за втори път участват 49 ученици, с трето участие са 11 ученици, с четвърто – 5 и с пето – 1. Доказателство, че българската литература живее и се разпространява у нас и по света на различни езици, са малките преводачи – учениците от Българско неделно училище „Българче“ (41) и Българско неделно училище „Абагар“ в Италия (15), Българско средно училище „Христо Ботев“ в Братислава, Словакия (8), Първо БУ „Св. Иван Рилски“ в Испания (7), НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ в София (15), СУ „Димитър Матевски“ в Пловдив (13), УЦ „Co-Share“ във Варна (12), СУ „Васил Левски“ в Троян (11), НЕГ „Гьоте“ в Бургас (8), Национална Априловска гимназия в Габрово (6) и много други.

И тази година изборът на текстове беше извършен внимателно, за да открои ярки и значими за отделните култури автори. За големия брой хубави преводи, които получихме от Вас, изразяваме своята искрена благодарност към всички учители, университетски преподаватели, български и чуждестранни лектори, стимулирали своите възпитаници за участие в конкурса. Високите резултати, които отчитаме, са плод на техния висок професионализъм и отдаденост.

За ентусиазма и старанието, което проявиха в нашия конкурс, всички млади преводачи получават сертификат за участие.

За своя благороден труд и дългогодишно сътрудничество нашите най-активни университети и училища партньори са отличени с колективна грамота.

На всички участници, които се включиха с текстове, останали извън класирането, но с добри преводачески решения, се присъжда грамотата „Смело напред!“. С нея журито изтъква потенциала, проявен в преводната интерпретация, и се надява с постоянство и труд тези участници да се справят още по-добре при своето следващо участие.

По традиция отличените кандидат-студенти ще се ползват с предимство при кандидатстване в специалностите на Филологическия факултет на Великотърновския университет.

ВАЖНО!

Официалното връчване на сертификатите и грамотите от конкурса ще се състои на 3 юни от 11 часа в Аулата на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Молим да попълните този формуляр, за да потвърдите присъствието си най-късно до 16 часа на 23 май.

Скъпи участници в „ТРАНСФОРМАЦИИ 2024“,

Благодарим на всички, които споделиха с нас своите преводи и участваха в трудната интелектуална надпревара. Най-добрите текстове, които журито отличи, ще бъдат публикувани в електронното списание „ТРАНСФОРМАЦИИ“ на страниците на Филологическия факултет и на Университетското издателство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

До нови срещи с изкуството на превода!

Организационен екип и жури

СТУДЕНТИ – ОБЩ СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ

Участници в конкурса по превод „ТРАНСФОРМАЦИИ 2024“
СТУДЕНТИ

СТУДЕНТИ ОТ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТИ

участник:

университет, специалност, курс:

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ (ВСУ)

Йоанна Христова (УЦ „Co-Share“)

ВСУ, „Графичен дизайн“, 3. курс

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ (ВТУ)

Алексия Атанасова

ВТУ, „Приложна лингвистика (с английски и втори чужд език) и информационни технологии“, 3. курс

Боряна Йотова

ВТУ, магистърска програма „Английска филология. Лингвистика и превод“, 1. курс

Валерия Кюркчиева

ВТУ, „Приложна лингвистика (преводачески профил с два чужди езика)“, 2. курс

Виктория Маркова

ВТУ, „Приложна лингвистика (с два чужди езика) и бизнес комуникации“, 3. курс

Виктория Тодорова

ВТУ, програма „Теория и практика на превода“

Владислав Туртански

ВТУ, „Приложна лингвистика (преводачески профил с два чужди езика)“, 2. курс

Вяра Петрова

ВТУ, магистърска програма „Съвременни образователни технологии“, 1. курс

Габриела Петкова

ВТУ, „Приложна лингвистика (с два чужди езика) и бизнес комуникации“, 3. курс

Гюлшен Адем

ВТУ, „Приложна лингвистика (с английски и втори чужд език) и информационни технологии“, 2. курс

Даниела Николова

ВТУ, „Приложна лингвистика (преводачески профил с два чужди езика)“, 4. курс

Дария Руменова

ВТУ, „Педагогика на обучението по български език и чужд език“, 1. курс

Деница Илкова

ВТУ, „Руска филология“, 1. курс

Десислава Колева

ВТУ, ,,Приложна лингвистика (с два чужди езика) и международни отношения“, 2. курс

Диана Кирилова

ВТУ, магистърска програма „Културно-историческо наследство“, 1. курс

Ебру Исмаилова

ВТУ, „Приложна лингвистика (с английски и втори чужд език) и информационни технологии“, 4. курс

Екатерина Ташева

ВТУ, „Приложна лингвистика (с два чужди езика) и международен туризъм“, 2. курс

Екатерина Ламбева

ВТУ, „Приложна лингвистика (преводачески профил с два чужди езика)“, 2. курс

Елизабет Драгова

ВТУ, ,,Приложна лингвистика (с два чужди езика) и международни отношения“, 2. курс

Есра Кемал

ВТУ, „Приложна лингвистика (преводачески профил с два чужди езика)“, 3. курс

Зорница Иванова

ВТУ, „Приложна лингвистика (преводачески профил с два чужди езика)“, 2. курс

Ива Петрова

ВТУ, магистърска програма „Дигитални комуникации и медии“, 1. курс

Иван Рибарски

ВТУ, „Приложна лингвистика (преводачески профил с английски и китайски език)“, 3. курс

Йоана Евгениева

ВТУ, „Педагогика на обучението по български език и чужд език“, 4. курс

Йордан Стоянов

ВТУ, „Приложна лингвистика (с английски и италиански език) и международен туризъм“, 4. курс

Калина Иванова

ВТУ, „Приложна лингвистика (преводачески профил с два чужди езика)“, 2. курс

Кристина Йорданова

ВТУ, „Приложна лингвистика (с английски и втори чужд език) и информационни технологии“, 2. курс

Мариела Атанасова

ВТУ, „Приложна лингвистика (с два чужди езика) и международен туризъм“, 4. курс

Мариета Иванова

ВТУ, „Педагогика на обучението по български език и чужд език“, 2. курс

Марина Росас-Фарфалова

ВТУ, „История и цивилизации“, 3. курс

Мария Хънтова

ВТУ, магистърска програма „Транслатология с два чужди езика“, 1. курс

Миглена Атанасова

ВТУ, „Педагогика на обучението по български език и чужд език“, 4. курс

Миляуша Валиева

ВТУ, „Приложна лингвистика (с два чужди езика) и бизнес комуникации“, 1. курс

Мирела Анастова

ВТУ, „Педагогика на обучението по български език и чужд език“, 4. курс

Наталия Викторова

ВТУ, „Приложна лингвистика (с два чужди езика) и международни отношения“, 1. курс

Наталия Цанкова

ВТУ, „Приложна лингвистика (с два чужди езика) и международен туризъм“, 3. курс

Невена Симеонова

ВТУ, „Приложна лингвистика с два чужди езика и международни отношения“, 1. курс

Полина Костова

ВТУ, магистърска програма „Транслатология с един чужд език (руски език)“, 1. курс

Полина Янкова

ВТУ, „Приложна лингвистика (с два чужди езика) и международни отношения“, 2. курс

Преслав Иванов

ВТУ, „Английска филология“, 4. курс

Преслава Петкова

ВТУ, „Приложна лингвистика (с два чужди езика) и бизнес комуникации“, 2. курс

Радослава Генова

ВТУ, „Българска филология“, 2. курс

Румяна Лефтерова

ВТУ, „Германистика“, 4. курс

Сара Калъчева

ВТУ, „Приложна лингвистика (преводачески профил с два чужди езика)“, 3. курс

Селин Дауд

ВТУ, „Приложна лингвистика (с английски и немски език) и международен туризъм“, 1. курс

Симеон Бояджиев

ВТУ, „Приложна лингвистика (преводачески профил с английски и немски език)“, 3. курс

Симона Симеонова

ВТУ, „Педагогика на обучението по история и чужд език“, 2. курс

София Адаховская

ВТУ, „Приложна лингвистика (преводачески профил с два чужди езика)“, 2. курс

Стелияна Маркова

ВТУ, „Приложна лингвистика (преводачески профил с два чужди езика)“, 2. курс

Таня Хинева

ВТУ, „Психология“, 1. курс

Теодор Вълев

ВТУ, магистърска програма „Транслатология с един чужд език – китайски език“, 1. курс

Теодора Димитрова

ВТУ, магистърска програма „Транслатология със славянски или балкански език“, 2. курс

Теодора Лалова

ВТУ, „Приложна лингвистика (с английски и арабски език) и международни отношения“, 4. курс

Теодора Тодорова

ВТУ, „Английска филология“, 3. курс

Филип Сафронов

ВТУ, „Приложна лингвистика (с английски и втори чужд език) и информационни технологии“, 3. курс

Цветелина Дончева

ВТУ, „Приложна лингвистика (с два чужди езика) и бизнес комуникации“, 4. курс

Нов български университет (НБУ)

Бартош Когут

НБУ, магистърска програма „Писмен и устен превод“, 1. курс

Десислава Божкова

НБУ, „Англицистика“, 4. курс

Елена Чергиланова

НБУ, магистърска програма „Писмен и устен превод“, 1. курс

Ива Хаджиатанасова

НБУ, „Приложни чужди езици за администрация и управление (английски и испански език)“, 3. курс

Маргарита Костадинова

НБУ, „Английска лингвистика“, 3. курс

Мартина Недкова

НБУ, „Испанистика (с втори чужд език английски)“, 3. курс

Николай Велков

НБУ, магистърска програма „Писмен и устен превод“, 1. курс

Паола Милушева

НБУ, „Графичен дизайн“, 1. курс

Полина Станчева-Попова

НБУ, магистърска програма „Американистика и Британистика. Сравнителни изследвания“

Национална спортна академия „Васил Левски“ (НСА)

Анна-Мария Андреева

(УЦ „Co-Share“)

НСА „Васил Левски“, „Кинезитерапия“, 3. курс

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ (ПУ)

Анелия Стоянова

ПУ, „Приложна лингвистика (с немски и втори чужд език)“, 3. курс

Атанас Добрев

ПУ, програма „Антична и западноевропейска литература (Сравнително литературознание)“

Божидара Бончева

ПУ, „Приложна лингвистика (с немски и английски език)“, 4. курс

Божидара Каева

ПУ, „Приложна лингвистика (с немски и втори чужд език)“, 3. курс

Валена Колева

ПУ, „Английска филология“, 2. курс

Венета Димова

ПУ, „Педагогика на обучението по български език и немски език“, 4. курс

Вивиан Стоянова

ПУ, „Приложна лингвистика (с немски и английски език)“, 4. курс

Габриела Иванова

ПУ, „Приложна лингвистика (с немски и втори чужд език)“, 3. курс

Габриела Хаджиева

ПУ, „Български език и испански език“, 2. курс

Галина Ралчева

ПУ, „Приложна лингвистика (с немски и испански език)“, 4. курс

Гергана Николова

ПУ, „Български език и новогръцки език“, 4. курс

Даниела Герджикова

ПУ, „Славистика“, 5. курс

Дарина Чаушова

ПУ, „Приложна лингвистика (с немски и втори чужд език)“, 3. курс

Елиз Джевджет

ПУ, „Лингвистика с маркетинг“, 1. курс

Елица Миленкова

ПУ, „Лингвистика с бизнес администрация“, 2. курс

Ивайло Лепоев

ПУ, „Руска филология“, 2. курс

Иван Петровски

ПУ, „История и чужд език“, 3. курс

Ивет Колева

ПУ, „Приложна лингвистика (с немски и втори чужд език)“, 3. курс

Йордан Радев

ПУ, „Приложна лингвистика (с немски и втори чужд език)“, 3. курс

Красимира Панайотова

ПУ, „Приложна лингвистика (с немски и втори чужд език)“, 3. курс

Камелия Поибренска

ПУ, „Приложна лингвистика (с немски и английски език)“, 4. курс

Кристиана Господинова

ПУ, „Френска филология“, 3. курс

Лиляна Белчева

ПУ, „История и чужд език“, 4. курс

Мадлен Терзиева

ПУ, „Приложна лингвистика (с немски и втори чужд език)“, 4. курс

Мариела Калушева

ПУ, „Български език и руски език“, 1. курс

Миглена Славова

ПУ, „Приложна лингвистика (с немски и английски език)“, 3. курс

Милена Тодорова

ПУ, „Славистика“, 4. курс

Минчо Петров

ПУ, „Лингвистика и маркетинг“, 2. курс

Ния Сиракова

ПУ, „Приложна лингвистика (с немски език)“, 3. курс

Селин Гега

ПУ, „Лингвистика с бизнес администрация“, 2. курс

Серай Орхан

ПУ, „Лингвистика с бизнес администрация“, 2. курс

Християна Михова

ПУ, „Приложна лингвистика (с немски и испански език)“, 4. курс

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (СУ)

Александра Колева

СУ, „Славянска филология“, 3. курс

Александра Младенова

СУ, „Испанска филология“, 2. курс

Александра Павлова

СУ, „Новогръцка филология“, 3. курс

Ана Стойкова

СУ, „Славянска филология“, 5. курс

Анна Нацариду

СУ, магистърска програма „Преводач-редактор“, 1. курс

Боряна Трайчева

СУ, „Славянска филология“, 5. курс

Валентин Василев

СУ, „Китаистика“, 2. курс

Вероника Делчева

СУ, „Немска филология“, 3. курс

Виктория Ценова

СУ, „Испанска филология“, 4. курс

Габриела Георгиева

СУ, „Славянска филология“, 3. курс

Галя Кирова

СУ, „Френска филолгия“

Данаил Стайков

СУ, „Немска филология“, 2. курс

Доника Стефанова

СУ, „Междукултурна комуникация и превод с китайски и български език“, 1. курс

Евгения Генева

СУ, „Славянска филология“, 5. курс

Едже Ахмед

СУ, „Медицина“, 2. курс

Елени Манова

СУ, магистърска програма „Преводач-редактор“, 2. курс

Злата Кула

СУ, „Международни отношения“, 4. курс

Ивана Иванова

СУ, „Славянска филология“, 3. курс

Ивана Рогожарова

СУ, „Славянска филология“, 4. курс

Иванка Бъчварова

СУ, „Немска филология“, 4. курс

Йоана Трънкова

СУ, „Славянска филология“, 5. курс

Йоанна Негованска

СУ, магистърска програма „Преводач-редактор“, 1. курс

Йоанна Ненкова

СУ, „Компютърни науки“, 2. курс

Катрин Никова

СУ, „Тюркология“, 3. курс

Константин Киров

СУ, „Японистика“, 4. курс

Костандина Бело

СУ, „Право“, 5. курс

Мелиса Рамадан

СУ, „Тюркология“, 4. курс

Михаела Тимофеева

СУ, „Славянска филология“, 4. курс

Никол Георгиева

СУ, „Тюркология“, 3. курс

Нина Цанкова

СУ, „Португалска филология“, 3. курс

Ния Спасова

СУ, „Немска филология“, 3. курс

Преслав Тодоров

СУ, „Испанска филология“, 2. курс

Преслав Цанов

СУ, „Тюркология“, 4. курс

Преслава Андреева

СУ, „Китаистика“, 2. курс

Радостина Бикова

СУ, „Китаистика“, 2. курс

Сиана Дякова

СУ, „Компютърни науки“, 1. курс

Силвия Маринова

СУ, „Френска филолгия“ , 3. курс

Симона Лазаркова

СУ, магистърска програма „Приложна лингвистика“

Цвети Герчова

СУ, „Славянска филология“, 5. курс

Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“ (ШУ)

Зийнеб Ахмед

ШУ, „Приложна лингвистика (английски език и руски език)“, 4. курс

Ипек Изедин

ШУ, „Английска филология“, 4. курс

Силвия Пантова

ШУ, „Английска филология“, 4. курс

Югозападен университет „Неофит Рилски“ (ЮЗУ)

Алекс Боканиала

ЮЗУ, „Приложна лингвистика“, 2. курс

Анелия Даламангова

ЮЗУ, „Предучилищна и начална училищна педагогика“, 2. курс

Виктория Христова

ЮЗУ, „Приложна лингвистика“, 2. курс

Светла Трингалова

ЮЗУ, „Педагогика на обучението по български език и гръцки език“, 4. курс

Български студенти, следващи в чужбина

Арати Пумангалату

Португалия, Нов лисабонски университет, „Клетъчна и молекулярна биология“, 2. курс

„Инженерство по Информатика“, 1. курс

Валерия-Джун Камберова

Нидерландия, Delft University of Technology, „Компютърни науки“, 1. курс

Виктория Бончева

Германия, Кьолнски университет, „Интермедия“, 2. курс

Габриела Бончева

Германия, Кьолнски университет, „Интермедия“, 2. курс

Десислава Лаудер

Германия, Кьолнски университет, „Икономика“

Катерина Божилова

Нидерландия, Лайденски университет, „Международни отношения“, 2. курс

Лилия Троанска

Германия, Кьолнски университет, „Славистика“, 2. курс

Пресиян Василев

Германия, Хумболтов университет на Берлин, Институт по славистика и унгарология, Факултет по езикознание и литературознание

СТУДЕНТИ ОТ ДРУГИ ДЪРЖАВИ

Азербайджан, Баку

Санан Абдуллазада

Бакински славянски университет, „Регионознание по Балкански страни“, 1. курс

Гюнай Набиева

Бакински славянски университет, „Регионални изследвания“, 2. курс

Нигяр Гасъмова

Бакински славянски университет, „Регионознание по Балкански страни“, 1. курс

Фарида Асилбейова

Бакински славянски университет, „Превод“, 3. курс

Великобритания

Джозеф Лукас

Лондон, Университетски колеж Лондон (University College London), магистърска програма „Източно-европейски науки“

Шон Фоли

Лондон, University College London, „Социолингвистика“

Германия, Трир

Лукаш Матеуш Гжешяк

Трирски университет, „Славянска филология“, 1. курс

Гърция

Константинос Назлидис

Комотини, Тракийски университет „Демокрит“, „Български език, литература и култура“, 4. курс

Италия, Венеция

Анна Баретта

Венециански университет ,,Ка’ Фоскари“, магистърска програма „Чужди езици и езикови науки – Образователна лингвистика“, 2. курс

Мануел Ростеллато

Венециански университет ,,Ка’ Фоскари“, „Езици, цивилизации и езикови науки“,3. курс

Паола Грасо

Венециански университет ,,Ка’ Фоскари“, „Езици, култури и съвременни общества и езикови науки“, 1. курс

Самуел Пейрели

Венециански университет ,,Ка’ Фоскари“, магистърска програма „Езикознание“

Стефана Пирас

Венециански университет ,,Ка’ Фоскари“, магистърска програма „Чужденци езици и езикови науки – Образователна лингвистика“, 2. курс

Китай

Уан Дзюнпин

Пекински университет за чужди езици, магистърска програма „Българска филология“, 2. курс

Тин Ли

Пекински университет за чужди езици, магистърска програма „Българска филология“

Полша

Агата Гужиковска

Познан, Университет „Адам Мицкевич“, магистърска програма „Балканистика“

Алина Томчук

Люблин, Университет „Мария Кюри-Склодовска“, „Украинистика“, 3. курс

Бартломей Ошкевич

Лодз, Лодзки университет, „Славянска Филология“, 1. курс

Зофия Кренц

Варшава, Варшавски университет, „Българистика“, 4. курс

Катажина Мартиняк

Варшава, Варшавски университет, „Славистика“, 2. курс

Катажина Шибисти

Варшава, Варшавски университет, „Българистика“, 5. курс

Лукаш Вацлавек

Варшава, Варшавски университет, „Българистика“, 5. курс

Лукаш Коронкевич

Варшава, Варшавски университет, „Славянска филология“, 2. курс

Магдалена Калужа

Варшава, Варшавски университет, „Българистика“, 5. курс

Матеуш Хмелински

Краков, Ягелонски университет, „Славянска филология“, 4. курс

Мачей Марчинковски

Познан, Университет „Адам Мицкевич“, „Българистика“, 2. курс

Назар Свитлозаров

Лодз, Лодзки университет, „Славянска филология“, 1. курс

Нихил Погоджинска

Познан, Университет „Адам Мицкевич“, „Българистика“, 2. курс

Олга Косаковска-Марас

Жешув, Жешувски университет, магистърска програма „Руска филология“, 1. курс

Оливия Добел

Краков, Ягелонски университет, „Българска филология“, 4. курс

Рафал Мровински

Варшава, Варшавски университет, „Българистика“, 5. курс

Юлия Пилат

Лодз, Лодзки университет, „Славянска филология“, 5. курс

Якуб Гиершал

Познан, Университет „Адам Мицкевич“, магистърска програма „Славистика“, 2. курс

Португалия

Витор Патиньо

Лисабонски университет, Факултет по хуманитаристика, Център по славянски езици и култура, Лекторат по български език и култура

Румъния, Букурещ

Моника Монеа

Букурещки университет, Факултет по чужди езици и литератури, „Филология“, 4. курс

Русия

Анастасия Суманеева

Иркутск, Иркутски държавен университет, магистърска програма „Филология“, 1. курс

Анна Хаткевич

Москва, Московски държавен университет „М. Ломоносов“, „Лингвистика и междукултурна комуникация“, 3. курс

Арина Кисельова

Санкт Петербург, Санктпетербургски държавен университет, „Българска филология“, 4. курс

Артьом Нигамедзянов

Москва, Московски държавен университет „М. Ломоносов“, „История“, 3. курс

Варвара Куцарева

Санкт Петербург, Санктпетербургски държавен университет, „Чужд език (украински и английски)“, 3. курс

Дария Суреева

Самара, Национален изследователски университет „Академик С. П. Корольов“, „Отечествена филология (руски език и литература)“, 2. курс

Екатерина Свечникова

Национален изследователски университет „Висше училище по икономика“, магистърска програма „Фундаментална и приложна лингвистика“, 1. курс

Ксения Акшинская

Самара, Национален изследователски университет „Академик С. П. Корольов“, „Отечествена филология (руски език и литература)“, 2. курс

Мария Бакулина

Москва, Московски държавен университет „М. Ломоносов“, Филологически факултет, магистърска програма

Мария Молчанова

Москва, Московски държавен лингвистичен университет, магистърска програма „Филология“, 1. курс

Мария Новикова

Москва, Московски държавен университет „М. Ломоносов“, „Лингвистика и междукултурна комуникация“, 3. курс

Наталия Масютина

Москва, Московски държавен университет „М. Ломоносов“, магистърска програма „Палеославистика“, 1. курс

Николай Власов

Иркутск, Иркутски държавен университет, „Филология“, 3. курс

Словакия, Братислава

Елена Кирянова

Университет „Коменски“, „Писмен и устен превод (български и руски език)“, 4. курс

Катарина Майерска

Университет „Коменски“, „Устен и писмен превод (английски и български език)“, 3. курс

Петра Рьохманова

Университет „Коменски“, „Писмен и устен превод“, 3. курс

Сърбия

Мария Костич

Университет в Ниш, Философски факултет, „Руски език и литература“, 4. курс

Милица Станкович

Университет в Ниш, Философски факултет, „Руски език и литература“, 4. курс

Саня Стеванович

Университет в Ниш, Философски факултет

Яна Попович

Белградски университет, Филологически факултет, „Българска филология“, 2. курс

Унгария, Будапеща

Вивиен Сереми

Будапещенски университет „Лоранд Етвьош“ (ЕЛТЕ), „Българска филология“, 1. курс

Виктория Черничко

Будапещенски университет „Лоранд Етвьош“ (ЕЛТЕ), „Славистика (руски и български език)“, 2. курс

Вилмош Баги

Будапещенски университет „Лоранд Етвьош“ (ЕЛТЕ), „Славистика (руски и български език)“, 2. курс

Каталин Алберт

Будапещенски университет „Лоранд Етвьош“ (ЕЛТЕ), специалност „Комуникация и медии“ „Българска филология“, 1. курс

Ласло Маркович

Будапещенски университет „Лоранд Етвьош“ (ЕЛТЕ), „Славистика (руски и български език)“, 1. курс

Юлия Мекиш

Будапещенски университет „Лоранд Етвьош“ (ЕЛТЕ), „Славистика (руски и български език)“, 3. курс

Хърватия, Загреб

Здеслав Беднянец

Университет в Загреб, „Южнославянска филология“, 4. курс

Матея Свъртан

Университет в Загреб, „Южнославянска филология“, 4. курс

Южна Корея

Сангхьок Ли (Sanghyeok Lee)

Университет за чуждестранни изследвания „Ханкук“, „Българистика“, 4. курс

УЧЕНИЦИ – ОБЩ СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ

Участници в конкурса по превод „ТРАНСФОРМАЦИИ 2024“
УЧЕНИЦИ

УЧЕНИЦИ ОТ БЪЛГАРСКИ УЧИЛИЩА

Област Бургас

гр. Айтос – Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“

гр. Бургас – Английска езикова гимназия „Гео Милев“

гр. Бургас – Немска езикова гимназия „Гьоте“

гр. Бургас – Профилирана гимназия за чужди езици „Васил Левски“

гр. Карнобат – Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“

Aлен Агинов

НЕГ „Гьоте“, 11. клас

Божидар Петров

НЕГ „Гьоте“, 12. клас

Даниил Литкин

АЕГ „Гео Милев“, 11. клас

Дамла Кемик

СУ „Никола Вапцаров“, 12. клас

Даниела Джабарова

НЕГ „Гьоте“, 11. клас

Дарина Митрева

НЕГ „Гьоте“, 11. клас

Джулия Иванова

СУ „Св. св. Кирил и Методий“, 12. клас

Джемиле Мустафа

АЕГ „Гео Милев“, 11. клас

Ивайла Генкова

НЕГ „Гьоте“, 11. клас

Мария Боюклиева

НЕГ „Гьоте“, 11. клас

Моника Бахарова

НЕГ „Гьоте“, 12. клас

Стефан Константинов

НЕГ „Гьоте“, 12. клас

Варна

Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“

Основно училище „Петко Рачев Славейков“

Пета гимназия с преподаване на чужди езици „Йоан Екзарх“

Професионална гимназия по туризъм „Професор д-р Асен Златаров“

Средно училище „Найден Геров“

Средно училище „Неофит Бозвели“

Средно училище „Св. Климент Охридски“

Средно училище с езиково обучение „Александър Сергеевич Пушкин“

Средно училище за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“

Учебен център „Co-Share“

IV-та Езикова гимназия „Фредерик Жолио-Кюри“

Виктор Петров

УЦ „Co-Share“

ОУ „Петко Р. Славейков“, 5. клас

Денислав Божилов

УЦ „Co-Share“

ОУ „Петко Р. Славейков“, 6. клас

Димитър Маринов

УЦ „Co-Share“

СУ „Найден Геров“, 8. клас

Димитър Тончев

УЦ „Co-Share“

СУ „Неофит Бозвели“, 4. клас

Екатерина Стефанова

УЦ „Co-Share“

СУ за ХНИ „Константин Преславски“, 11. клас

Иво Андреев

УЦ „Co-Share“

СУ „Найден Геров“, 7. клас

Калина Грозева

ГПЧЕ „Йоан Екзарх“, 11. клас

Кристиян Живков

УЦ „Co-Share“

ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“, 12. клас

Леа Иванова

ГПЧЕ „Йоан Екзарх“, 11. клас

Манол Брегов

УЦ „Co-Share“

СУ „Св. Климент Охридски“, 7. клас

Маргарита Марева

УЦ „Co-Share“

IV-та ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“, 11. клас

Николай Андреев

УЦ „Co-Share“

СУ „Найден Геров“, 3. клас

Рим Муайад

УЦ „Co-Share“

СУЕО „А. С. Пушкин“, 12. клас

Станислав Андонов

УЦ „Co-Share“, 7. клас

Област Велико Търново

Профилирана езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“

Старопрестолна професионална гимназия по икономика „Д-р Петър Аладжов“

гр. Лясковец – Средно училище „Максим Райкович“

гр. Павликени – Средно училище „Бачо Киро“

Александра Алиманова

СУ „Бачо Киро“, 11. клас

Божидар Симеонов

СУ „Максим Райкович“, 7. клас

Гергана Хинкова

СПГИ „Д-р Петър Аладжов“, 12. клас

Калина Стойкова

ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, 12. клас

Никола Чакъров

ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, 11. клас

Видин

Гимназия с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“

Елизабет Уотле

ГПЧЕ „Йордан Радичков“, 11. клас

Ивет Георгиева

ГПЧЕ „Йордан Радичков“, 10. клас

Михаела Михайлова

ГПЧЕ „Йордан Радичков“, 12. клас

Габрово

Георги Пашов

Национална Априловска гимназия, 11. клас

Десислава Тодорова

Национална Априловска гимназия, 11. клас

Мария Геогиева

Национална Априловска гимназия, 11. клас

Пламена Георгиева

Национална Априловска гимназия, 11. клас

Пламена Коларова

Национална Априловска гимназия, 11. клас

Ралица Николова

Национална Априловска гимназия, 12. клас

Рая Шикова

ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“, 11. клас

Област Добрич

гр. Добрич – Частна профилирана гимназия „Райко Цончев“

гр. Тутракан – Средно училище „Йордан Йовков“

Валентин Андреев

ЧПГ „Райко Цончев“, 11. клас

Веселина Марева

ЧПГ „Райко Цончев“, 10. клас

Елена Христова

ЧПГ „Райко Цончев“, 12. клас

Мелиса Халил

СУ „Йордан Йовков“, 11. клас

Ралица Йорданова

СУ „Йордан Йовков“, 11. клас

Кърджали

Средно училище „Отец Паисий“ с природо-математическа насоченост

Средно училище „Петко Рачов Славейков“

Жулиде Муталибова

СУ „Петко Р. Славейков“, 11. клас

Георги Гечев

СУ „Отец Паисий“, 8. клас

Кюстендил

Езикова гимназия „Д-р Петър Берон“

Джулия Христова

ЕГ „Д-р Петър Берон“, 11. клас

Йоан Христов

ЕГ „Д-р Петър Берон“, 10. клас

Петя Васева

ЕГ „Д-р Петър Берон“, 10. клас

Ловеч

Профилирана езикова гимназия „Екзарх Йосиф І“

Ванеса Цочева

ПЕГ „Екзарх Йосиф І“, 12. клас

Перник

Гимназия с преподаване на чужди езици „Симеон Радев“

Даяна Никифорова 

ГПЧЕ „Симеон Радев“, 10. клас

Деляна Дамянова

ГПЧЕ „Симеон Радев“, 11. клас

Иван Рангелов

ГПЧЕ „Симеон Радев“, 8. клас

Пловдив

Езикова гимназия „Иван Вазов“

Математическа гимназия „Академик Кирил Попов“

Средно училище „Димитър Матевски“

Александра Узунова

СУ „Димитър Матевски“, 9. клас

Виолетка Пасева

СУ „Димитър Матевски“, 6. клас

Екатерина Попова

ЕГ „Иван Вазов“, 12. клас

Елена Тончева

СУ „Димитър Матевски“, 6. клас

Ивелина Павлова

МГ „Акад. Кирил Попов“, 9. клас

Иво Матеев

СУ „Димитър Матевски“, 11. клас

Илияна Димитрова

СУ „Димитър Матевски“, 9. клас

Йоана Грозева

СУ „Димитър Матевски“, 6. клас

Карина Йорданова

СУ „Димитър Матевски“, 11. клас

Матео Георгиев

ЕГ „Иван Вазов“, 11. клас

Невена Коларова

СУ „Димитър Матевски“, 6. клас

Недка Комитска

СУ „Димитър Матевски“, 9. клас

Никола Соколов

СУ „Димитър Матевски“, 9. клас

Рая Тенова

СУ „Димитър Матевски“, 8. клас

Рая Томова

ЕГ „Иван Вазов“, 12. клас

Теодора Гитева

СУ „Димитър Матевски“, 9. клас

Яница-Велина Миневска

СУ „Димитър Матевски“, 8. клас

Русе

Средно училище за европейски езици „Св. Константин-Кирил Философ“

Виктория Димитрова

СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, 11. клас

Екатерина Бахърова

СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, 11. клас

Симона Крумова

СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, 12. клас

Сливен

Профилирана гимназия с преподаване на западни езици „Захарий Стоянов“

Профилирана природо-математическа гимназия „Добри Чинтулов“

Димитър Господинов

ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“, 12. клас

Евгения Георгиева

ППМГ „Добри Чинтулов“, 11. клас

Калина Николова

ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“, 12. клас

Мария Галанис

ППМГ „Добри Чинтулов“, 11. клас

Цветелина Симеонова

ППМГ „Добри Чинтулов“, 12. клас

Смолян

Цветелина Михайлова

ППМГ „Васил Левски“, 12. клас

Област София

гр. Банкя – 78. Средно училище „Христо Смирненски“

гр. София – Американски колеж

гр. София – 203. Профилирана езикова гимназия „Свети Методий“

гр. София – 9. Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“

гр. София – 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“

гр. София – Частно езиково средно училище „Дорис Тенеди“

гр. София – Национална гимназия за древни езици и култури „Св. Константин-Кирил Философ“

гр. София – Национална природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“

гр. София – 1. Средно училище „Пенчо П. Славейков“

Александра Берова

НГДЕК „Св. Константин-Кирил Философ“, 12. клас

Алисия Димитрова

ЧЕСУ „Дорис Тенеди“, 12. клас

Андрей Йосифов

203. ПЕГ „Св. Методий“, 10. клас

Анна Дончева

Американски колеж, 11. клас

Борислав Дочев

НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, 8. клас

Веселина Василева

НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, 11. клас

Гергана Георгиева

91. НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“, 11. клас

Дара Попова

Американски колеж, 11. клас

Дарина Костадинова

78. СУ „Христо Смирненски“, 10. клас

Деница Христова

НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, 11. клас

Десислава Михайлова

НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, 10. клас

Елена Драгомирова

164. ГПИЕ “Мигел де Сервантес“, 12. клас

Иван Боянов

НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, 12. клас

Иван Василев 

ЧЕСУ „Дорис Тенеди“, 12. клас

Ивана Петрова

ЧЕСУ „Дорис Тенеди“, 12. клас

Йоана Калпачка

НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, 10. клас

Йоанна Александрова

НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, 10. клас

Калин Кукурешков

НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, 9. клас

Камелия Соколова

ЧЕСУ „Дорис Тенеди“, 12. клас

Константин Михайлов

НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, 8. клас

Лора Григорова

ЧЕСУ „Дорис Тенеди“, 11. клас

Максим Иванов

НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, 8. клас

Мария Йовчева

НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, 10. клас

Михаела Николова

НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, 9. клас

Никол Кирилова

1. СУ „Пенчо П. Славейков“, 12. клас

Никол Конова

91. НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“, 8. клас

Николай Иванов

НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, 8. клас

Рая Руменова

НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, 8. клас

Светослав Иванов

Американски колеж, 11. клас

Светослав Ташев

1. СУ „Пенчо П. Славейков“, 12. клас

Цветислава Георгиева

НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, 10. клас

Ясен Терзиев

9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“, 11. клас

Троян

Средно училище „Васил Левски“

Габриела Якова

СУ „Васил Левски“, 11. клас

Десислава Коларова

СУ „Васил Левски“, 11. клас

Еника Шопова

СУ „Васил Левски“, 12. клас

Ивайла Пауникова

СУ „Васил Левски“, 12. клас

Ирена Цветкова

СУ „Васил Левски“, 11. клас

Константин Църовски

СУ „Васил Левски“, 11. клас

Марияна Гадевска

СУ „Васил Левски“, 12. клас

Мира Попова

СУ „Васил Левски“, 11. клас

Райна Райковска

СУ „Васил Левски“, 11. клас

Христина Андреева

СУ „Васил Левски“, 11. клас

Цветелина Николова

СУ „Васил Левски“, 11. клас

Търговище

Добромира Генова

ПТГ „Цар Симеон Велики“, 9. клас

Хасково

Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“

Александър Атанасов

ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, 10. клас

Кимбърли Тодорова

ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, 12. клас

Шумен

Профилирана природо-математическа гимназия „Нанчо Попович“

Средно училище „Сава Доброплодни“
Мелек Изедин ППГ „Нанчо Попович“, 11. клас
Кристел Маттео СУ „Сава Доброплодни“, 8. клас
Михаела Недева СУ „Сава Доброплодни“, 9. клас

УЧЕНИЦИ ОТ УЧИЛИЩА В ДРУГИ ДЪРЖАВИ

Български неделни училища (БНУ)

Австрия, Виена

Теодора Милева

Щубенбастай (Stubenbastei), 11. клас

Белгия, Брюксел

Ирен Върбанова

БУ „П. Яворов“, 12. клас

Калоян Христов

БУ „П. Яворов“, 12. клас

Никола Пенчев

БУ „П. Яворов“, 12. клас

Том Ларидан

БУ „П. Яворов“, 12. клас

Великобритания

Ивона Димова

Бейзингстоук, БУ „Зора“, 7. клас

Гърция, Солун

Василиос Макроянидис

БНУ към Славянобългарския манастир „Св. Вмчк Георги Зограф“, 7. клас

Йоанна Потоглу

БНУ към Славянобългарския манастир „Св. Вмчк Георги Зограф“, 9. клас

Кристиян Димитров

БНУ към Славянобългарския манастир „Св. Вмчк Георги Зограф“, 8. клас

Одисеас Кукурикос

БНУ към Славянобългарския манастир „Св. Вмчк Георги Зограф“, 7. клас

София Афентули

БНУ към Славянобългарския манастир „Св. Вмчк Георги Зограф“, 9. клас

Испания, Валенсия

Иван Пенков

Българско училище „Родолюбие“, 7. клас

Красимир Кондов

Българско училище „Родолюбие“, 10. клас

Лора Ружинова

Българско училище „Родолюбие“, 7. клас

Сияна Атанасова

Българско училище „Родолюбие“, 11. клас

Испания, Мадрид

Александър Момчилов

БНУ „Д-р Петър Берон“, (към Асоциация Т.А.Н.Г.Р.А.), филиал Леганес, 3. клас

Анджела Станоева

БНУ „Георги Сава Раковски“ (към Асоциация Т.А.Н.Г.Р.А.), Викалваро, 6. клас

Борис Петков

БНУ „Д-р Петър Берон“, (към Асоциация Т.А.Н.Г.Р.А.), филиал Леганес, 7. клас

Виктория Зейлинджерс

БНУ „Бачо Киро“, гр. Алкоркон, 9. клас

Виктория Стоянова

БНУ „Бачо Киро“, 11. клас

Витторио Ди Филиппо Митърчев

БНУ „Бачо Киро“, гр. Алкоркон, 6. клас

Габриела Валентинова

БНУ „Васил Левски“ (към Асоциация Т.А.Н.Г.Р.А.), Ел Молар, 7. клас

Дженифър Маринова

БНУ „Бачо Киро“, гр. Алкоркон, 11. клас

Естела Николова

БНУ „Елин Пелин“, гр. Парла, Мадрид, 9. клас

Лазар Калчев

БНУ „Бачо Киро“, гр. Алкоркон, 9. клас

Мадлен Стоянова

БНУ „Д-р Петър Берон“ (към Асоциация Т.А.Н.Г.Р.А.), филиал Леганес, 7. клас

Мартина Антонова

БНУ „Д-р Петър Берон“ (към Асоциация Т.А.Н.Г.Р.А.), филиал Леганес, 3. клас

Мелда Мехмедова

БНУ „Христо Ботев“ (към Асоциация Т.А.Н.Г.Р.А.), филиал Алкала де Енарес, 5. клас

Мерджай Асанов

БНУ „Христо Ботев“ (към Асоциация Т.А.Н.Г.Р.А.), филиал Алкала де Енарес, 12. клас

Михаела Любомирова

БНУ „Д-р Петър Берон“ (към Асоциация Т.А.Н.Г.Р.А.), филиал Леганес, 3. клас

Моника Ивова

БНУ „Д-р Петър Берон“ (към Асоциация Т.А.Н.Г.Р.А.), филиал Леганес, 5. клас

Нерджай Асанов

БНУ „Христо Ботев“ (към Асоциация Т.А.Н.Г.Р.А.), филиал Алкала де Енарес, 12. клас

Николета Николова

БНУ „Елин Пелин“, гр. Парла, Мадрид, 9. клас

Райна Миланова

БНУ „Васил Левски“ (към Асоциация Т.А.Н.Г.Р.А.), Сан Агустин де Гуадаликс, 10. клас

Симеон Дечев

БНУ „Д-р Петър Берон“ (към Асоциация Т.А.Н.Г.Р.А.), филиал Леганес, 7. клас

София Петкова

БНУ „Д-р Петър Берон“ (към Асоциация Т.А.Н.Г.Р.А.), филиал Леганес, 7. клас

Теодор Момчилов

БНУ „Д-р Петър Берон“ (към Асоциация Т.А.Н.Г.Р.А.), филиал Леганес, 5. клас

Цветелина Петрова

БНУ „Георги Сава Раковски“ (към Асоциация Т.А.Н.Г.Р.А.), Викалваро, 6. клас

Янислава Василева

БНУ „Васил Левски“ (към Асоциация Т.А.Н.Г.Р.А.), Сан Агустин де Гуадаликс, 9. клас

Испания, Палма де Майорка

Адриана Михайлова

Първо БУ „Св. Иван Рилски“, 7. клас

Александра Мариянова

Първо БУ „Св. Иван Рилски“, 7. клас

Виктор Атанасов

Първо БУ „Св. Иван Рилски“, 7. клас

Изабела Велкова

Първо БУ „Св. Иван Рилски“, 7. клас

Ирина Василева

Първо БУ „Св. Иван Рилски“, 7. клас

Милена Василева

Първо БУ „Св. Иван Рилски“, 5. клас

Самуил Петков

Първо БУ „Св. Иван Рилски“, 7. клас

Италия

Александра Хамбарлийска

БНУ „Абагар“ (филиал Рим), 7. клас

Джорджа Кекки

БНУ „Абагар“ (филиал Рим), 9. клас

Елеонора Ятакчиева

БНУ „Абагар“ (филиал Ладисполи), 7. клас

Емма Белчева

БНУ „Абагар“ (филиал Ладисполи), 5. клас

Емма Карли

БНУ „Абагар“ (филиал Рим), 7. клас

Иво Койрушки

БНУ „Абагар“ (филиал Ладисполи), 5. клас

Матео Самароне

БНУ „Абагар“ (филиал Рим), 8. клас

Мелани Шишкова

БНУ „Абагар“ (филиал Рим), 7. клас

Моника Бориспасова

БНУ „Абагар“ (филиал Ладисполи), 12. клас

Никол Нешев

БНУ „Абагар“ (филиал Ладисполи), 5. клас

Никол Томова

БНУ „Абагар“ (филиал Рим), 9. клас

Селин Халилова

БНУ „Абагар“ (филиал Рим), 8. клас

София Босолова

БНУ „Абагар“ (филиал Рим), 9. клас

Шанел Халилова

БНУ „Абагар“ (филиал Рим), 8. клас

Янис Атанасов

БНУ „Абагар“ (филиал Рим), 11. клас

Италия, Неапол

Алекс Тодорова

БНУ „Българче“, 6. клас

Александра Бойкова

БНУ „Българче“, 11. клас

Александър Атанасов

БНУ „Българче“, 10. клас

Александър Станков

БНУ „Българче“, 6. клас

Алессандра Карабобова

БНУ „Българче“, 9. клас

Ана-Мария Зарянова

БНУ „Българче“, 2. клас

Божан Домеников

БНУ „Българче“, 8. клас

Божидар Христов

БНУ „Българче“, 3. клас

Виктор Илиев

БНУ „Българче“, 2. клас

Виктор Тончев

БНУ „Българче“, 6. клас

Виктор Христов

БНУ „Българче“, 3. клас

Викторио Димитров

БНУ „Българче“, 6. клас

Виктория Арденска

БНУ „Българче“, 6. клас

Виктория Янкулова

БНУ „Българче“, 2. клас

Даниел Георгиев

БНУ „Българче“, 2. клас

Даниел Станков

БНУ „Българче“, 4. клас

Елизабет Денчева

БНУ „Българче“, 5. клас

Елинор Димитрова

БНУ „Българче“, 3. клас

Жанет Ковачева

БНУ „Българче“, 5. клас

Искрен Танов

БНУ „Българче“, 5. клас

Йоана Матеa Василева

БНУ „Българче“, 4. клас

Йордан Мангов

БНУ „Българче“, 6. клас

Кристиян Куртов

БНУ „Българче“, 5. клас

Леон Леонидов-Гуглев

БНУ „Българче“, 4. клас

Лили Тончева

БНУ „Българче“, 3. клас

Максим Сашков

БНУ „Българче“, 4. клас

Мартин Радев

БНУ „Българче“, 8. клас

Мирослав Димитров

БНУ „Българче“, 3. клас

Михаела Пенева

БНУ „Българче“, 4. клас

Николая Христова

БНУ „Българче“, 6. клас

Петя Маринова

БНУ „Българче“, 5. клас

София Петрова

БНУ „Българче“, 5. клас

Стефан Владиславов

БНУ „Българче“, 6. клас

Стефан Велев

БНУ „Българче“, 6. клас

Стефан Начев

БНУ „Българче“, 8. клас

Траян Дочев

БНУ „Българче“, 6. клас

Филип Колев

БНУ „Българче“, 3. клас

Хрисия Асенова

БНУ „Българче“, 2. клас

Християн Костадинов

БНУ „Българче“, 5. клас

Христо Чимпилски

БНУ „Българче“, 5. клас

Цвятко Мангов

БНУ „Българче“, 8. клас

Полша, Варшава

Вероника Илиева-Цъган

БУ „Дора Габе“, 9. клас

Словакия, Братислава

Александра Ловецка

Българско средно училище „Христо Ботев“, 4. клас

Беатрис Бенова

Българско средно училище „Христо Ботев“, 11. клас

Виктория Варечкова

Българско средно училище „Христо Ботев“, 2. клас

Денислав Атанасов

Българско средно училище „Христо Ботев“, 4. клас

Лаура Якешова

Българско средно училище „Христо Ботев“, 8. клас

Ондрей Колена

Българско средно училище „Христо Ботев“, 4. клас

Тимон Робин Крива

Българско средно училище „Христо Ботев“, 4. клас

Франтишек Пиуси

Българско средно училище „Христо Ботев“, 4. клас

Унгария, Будапеща

Борис Будай

Българско училище за роден език, 7. клас

Валерия Будай

Българско училище за роден език, 5. клас

Иван Хуперт-Антонов

Българско училище за роден език, 9. клас

Явор Рожич

Българско училище за роден език, 4. клас

Франция, Страсбург

Габриел Фишер Домусчиев

Българско училище „Христо Ботев“, 8. клас

Батист Фишер Домусчиев

Българско училище „Христо Ботев“, 6. клас

ПРЕВОД ОТ ЧУЖД НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ПОЕЗИЯ) – УЧЕНИЦИ

А) Начален и прогимназиален етап на обучение (1-7 клас)

ПЪРВО МЯСТО – Не се присъжда

ВТОРО МЯСТО – Не се присъжда

ТРЕТО МЯСТО – Не се присъжда

Б) Гимназиален етап на обучение (8-12 клас)

ПЪРВО МЯСТО

Име

Държава, град, училище, клас

Вид превод

1.

Моника Бахарова

България, гр. Бургас, НЕГ „Гьоте“, 12. клас

Поезия

Превод от английски на български език

2.

Ясен Терзиев

България, гр. София, 9. Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“, 11. клас

Поезия

Превод от испански на български език

3.

Екатерина Стефанова

България, гр. Варна, УЦ Co-Share, 11. клас

Поезия

Превод от италиански на български език


ВТОРО МЯСТО

Име

Държава, град, училище, клас

Вид превод

1.

Рая Шикова

България, гр. Габрово, ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“, 11. клас

Поезия

Превод от английски на български език

2.

Мария Галанис

България, гр. Сливен, ППМГ „Добри Чинтулов“, 11. клас

Поезия

Превод от гръцки на български език

3.

Елена Драгомирова

България, гр. София, 164. ГПИЕ „Мигел де Сервантес“, 12. клас

Поезия

Превод от испански на български език

4.

Петя Васева

България, гр. Кюстендил, ЕГ „Д-р Петър Берон“, 10. клас

Поезия

Превод от испански на български език


ТРЕТО МЯСТО

Име

Държава, град, училище, клас

Вид превод

1.

Деница Христова

България, гр. София, НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, 11. клас

Поезия

Превод от английски на български език

2.

Гергана Хинкова

България, гр. Велико Търново, СПГИ „Д-р Петър Аладжов“, 12. клас

Поезия

Превод от испански на български език

3.

Моника Бориспасова

Италия, гр. Ладисполи, БНУ „Абагар“, 12. клас

Поезия

Превод от италиански на български език

4.

Кристел Маттео

България, гр. Шумен, СУ „Сава Доброплодни“, 8. клас

Поезия

Превод от италиански на български език

5.

Джулия Иванова

България, гр. Карнобат, СУ „Св. св. Кирил и Методий“, 12. клас

Поезия

Превод от руски на български език

6.

Ясен Терзиев

България, гр. София, 9. Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“, 11. клас

Поезия

Превод от френски на български език

7.

Деляна Дамянова

България, гр. Перник, ГПЧЕ „Симеон Радев“, 11. клас

Поезия

Превод от френски на български език

ПРЕВОД ОТ ЧУЖД НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ПОЕЗИЯ) – СТУДЕНТИ

ПЪРВО МЯСТО

Име

Държава, град, университет, факултет, специалност, курс

Вид превод

1.

Никол Георгиева

България, СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Тюркология“, 3. курс

Поезия

Превод от азербайджански на български език

2.

Костандина Бело

България, СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“, 5. курс

Поезия

Превод от албански на български език

3.

Мария Хънтова

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, магистърска програма „Транслатология с два чужди езика“, 1. курс

Поезия

Превод от английски на български език

4.

Теодора Лалова

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Приложна лингвистика. Два чужди езика (английски и арабски) с международни отношения“, 4. курс

Поезия

Превод от арабски на български език

5.

Анна Нацариду

България, СУ „Св. Климент Охридски“, магистърска програма „Преводач-редактор“, 1. курс

Поезия

Превод от гръцки на български език

6.

Мария Хънтова

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, магистърска програма „Транслатология с два чужди езика“, 1. курс

Поезия

Превод от испански на български език

7.

Атанас Добрев

България, ПУ „Паисий Хилендарски“, „Антична и западноевропейска литература: сравнително литературознание“, 3. курс

Поезия

Превод от испански на български език

8.

Ебру Исмаилова

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии“, 4. курс

Поезия

Превод от корейски на български език

9.

Атанас Добрев

България, ПУ „Паисий Хилендарски“, „Антична и западноевропейска литература: сравнително литературознание“, 3. курс

Поезия

Превод от нидерландски на български език

10.

Полина Янкова

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения“, 2. курс

Поезия

Превод от полски на български език

11.

Цвети Герчова

България, СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Славянска филология“, 5. курс

Поезия

Превод от полски на български език

12.

Атанас Добрев

България, ПУ „Паисий Хилендарски“, „Антична и западноевропейска литература: сравнително литературознание“, 3. курс

Поезия

Превод от португалски на български език

13.

Ива Петрова

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, магистърска програма „Дигитални комуникации и медии“, 1. курс

Поезия

Превод от румънски на български език

14.

Боряна Трайчева

България, СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Славянска филология“, 5. курс

Поезия

Превод от словашки на български език


ВТОРО МЯСТО

Име

Държава, град, университет, факултет, специалност, курс

Вид превод

1.

Мелиса Рамадан

България, СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Тюркология“, 4. курс

Поезия

Превод от азербайджански на български език

2.

Преслав Иванов 

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Английска филология“, 4. курс 

Поезия

Превод от английски на български език

3.

Мариела Атанасова

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм“, 4. курс

Поезия

Превод от арабски на български език

4.

Елени Манова

България, СУ „Св. Климент Охридски“, магистърска програма „Преводач-редактор“, 2. курс

Поезия

Превод от гръцки на български език

5.

Александра Павлова

България, СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Новогръцка филология“, 3. курс

Поезия

Превод от гръцки на български език

6.

Виктория Ценова

България, СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Испанска филология“, 4. курс

Поезия

Превод от испански на български език

7.

Атанас Добрев

България, ПУ „Паисий Хилендарски“, „Антична и западноевропейска литература: сравнително литературознание“, 3. курс

Поезия

Превод от италиански на български език

8.

Михаела Тимофеева

България, СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Славянска филология“, 4. курс

Поезия

Превод от полски на български език

9.

Вяра Петрова

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, магистърска програма „Съвременни образователни технологии“, 1. курс

Поезия

Превод от португалски на български език

10.

Наталия Цанкова

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм“, 3. курс

Поезия

Превод от румънски на български език

11.

Валерия Кюркчиева

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Приложна лингвистика (два чужди езика)“, 2. курс

Поезия

Превод от словашки на български език

12.

Силвия Маринова

България, СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Френска филология“, 3. курс

Поезия

Превод от френски на български език

13.

Константин Киров

България, СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Японистика“, 4. курс

Поезия

Превод от японски на български език

14.

Преслав Цанов

България, СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Тюркология“, 4. курс

Поезия

Превод от азербайджански на български език


ТРЕТО МЯСТО

Име

Държава, град, университет, факултет, специалност, курс

Вид превод

1.

Боряна Трайчева 

България, СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Славянска филология“, 5. курс

Поезия

Превод от английски на български език

2.

Светла Трингалова

България, ЮЗУ „Неофит Рилски“, специалност „Педагогика на обучението по български език и чужд език (гръцки език)“, 4. курс

Поезия

Превод от гръцки на български език

3.

Маргарита Костадинова

България, Нов български университет, специалност „Английска лингвистика“, 3. курс

Поезия

Превод от гръцки на български език

4.

Александра Младенова

България, СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Испанска филология“, 2. курс

Поезия

Превод от испански на български език

5.

Евгения Генева

България, СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Славянска филология“, 5. курс

Поезия

Превод от полски на български език

6.

Йоана Трънкова

България, СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Славянска филология“, 5. курс

Поезия

Превод от полски на български език

7.

Есра Кемал

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Приложна лингвистика с два чужди езика (преводачески профил)“, 3. курс

Поезия

Превод от румънски на български език

8.

Кристиана Господинова

България, ПУ „Паисий Хилендарски“, специалност „Френска филология“, 3. курс

Поезия

Превод от френски на български език

9.

Селин Гега

България, ПУ „Паисий Хилендарски“, специалност „Лингвистика с бизнес администрация (английски и немски)“, 2. курс

Поезия

Превод от френски на български език

10.

Сиана Дякова

България, СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Компютърни науки“, 1. курс

Поезия

Превод от японски на български език

ПРЕВОД ОТ ЧУЖД НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ПРОЗА) – УЧЕНИЦИ

А) Начален и прогимназиален етап на обучение (1-7 клас)

ПЪРВО МЯСТО – Не се присъжда

ВТОРО МЯСТО – Не се присъжда

ТРЕТО МЯСТО – Не се присъжда


Б) Гимназиален етап на обучение (8-12 клас)

ПЪРВО МЯСТО

Име

Държава, град, училище, клас

Вид превод

1.

Екатерина Попова

България, гр. Пловдив, ЕГ „Иван Вазов“, 12. клас

Проза

Превод от италиански на български език

2.

Рим Муайад

България, гр. Варна, УЦ Co-Share, 12. клас

Проза

Превод от арабски на български език

3.

Еника Шопова

България, гр. Троян, СУ „Васил Левски“, 12. клас

Проза

Превод от испански на български език

4.

Маргарита Марева

България, гр. Варна, УЦ Co-Share, 11. клас

Проза

Превод от френски на български език


ВТОРО МЯСТО

Име

Държава, град, училище, клас

Вид превод

1.

Елена Драгомирова

България, гр. София, 164. ГПИЕ „Мигел де Сервантес“, 12. клас

Проза

Превод от испански на български език

2.

Ванеса Цочева

България, гр. Ловеч, ПЕГ „Екзарх Йосиф I“, 12. клас

Проза

Превод от немски на български език

3.

Константин Църовски

България, гр. Троян, СУ „Васил Левски“, 11. клас

Проза

Превод от руски на български език

4.

Даяна Никифорова

България, гр. Перник, ГПЧЕ „Симеон Радев“, 10. клас

Проза

Превод от френски на български език


ТРЕТО МЯСТО

Име

Държава, град, училище, клас

Вид превод

1.

Александър Атанасов

България, гр. Хасково, ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, 10. клас

Проза

Превод от английски на български език

2.

Моника Бахарова

България, гр. Бургас, НЕГ „Гьоте“, 12. клас

Проза

Превод от английски на български език

3.

Рая Руменова

България, гр. София, НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, 8. клас

Проза

Превод от английски на български език

4.

Светослав Иванов

България, гр. София, Американски колеж, 11. клас

Проза

Превод от английски на български език

5.

Цветелина Михайлова

България, гр. Смолян, ППМГ „Васил Левски“, 12. клас

Проза

Превод от английски на български език

6.

Светослав Ташев

България, гр. София, 1. СУ „Пенчо П. Славейков“, 12. клас

Проза

Превод от испански на български език

7.

Матео Георгиев

България, гр. Пловдив, ЕГ „Иван Вазов“, 11. клас

Проза

Превод от италиански на български език

8.

Рая Томова

България, гр. Пловдив, ЕГ „Иван Вазов“, 12. клас

Проза

Превод от италиански на български език

9.

Мария Йовчева

България, гр. София, НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, 10. клас

Проза

Превод от немски на български език

10.

Веселина Марева

България, гр. Добрич, ЧПГТП „Райко Цончев“, 10. клас

Проза

Превод от руски на български език

11.

Елизабет Уотле

България, гр. Видин, ГПЧЕ „Йордан Радичков“, 11. клас

Проза

Превод от френски на български език

ПРЕВОД ОТ ЧУЖД НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ПРОЗА) – СТУДЕНТИ

ПЪРВО МЯСТО

Име

Държава, град, университет, факултет, специалност, курс

Вид превод

1.

Мелиса Рамадан

България, СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Тюркология“, 4. курс

Проза

Превод от азербайджански на български език

2.

Валерия Кюркчиева

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Приложна лингвистика (два чужди езика)“, 2. курс

Проза

Превод от албански на български език

3.

Мария Хънтова

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, магистърска програма „Транслатология с два чужди езика“, 1. курс

Проза

Превод от английски на български език

4.

Елени Манова

България, СУ „Св. Климент Охридски“, магистърска програма „Преводач-редактор“, 2. курс

Проза

Превод от гръцки на български език

5.

Мария Хънтова

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, магистърска програма „Транслатология с два чужди езика“, 1. курс

Проза

Превод от испански на български език

6.

Йордан Стоянов

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм“, 4. курс

Проза

Превод от италиански на български език

7.

Цветелина Дончева

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации“, 4. курс

Проза

Превод от корейски на български език

8.

Атанас Добрев

България, ПУ „Паисий Хилендарски“, „Антична и западноевропейска литература: сравнително литературознание“, 3. курс

Проза

Превод от немски на български език

9.

Ана Стойкова

България, СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Славянска филология“, 5. курс

Проза

Превод от словашки на български език

10.

Полина Костова

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, магистърска програма „Транслатология с един чужд език (руски език)“, 1. курс

Проза

Превод от руски на български език

11.

Симеон Бояджиев

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Приложна лингвистика (два чужди езика)“, 3. курс

Проза

Превод от руски на български език

12.

Стелияна Маркова

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Приложна лингвистика (два чужди езика)“, 2. курс

Проза

Превод от руски на български език

13.

Йоанна Христова

България, УЦ Co-Share, ВСУ „Черноризец Храбър“, специалност „Графичен дизайн“, 3. курс

Проза

Превод от френски на български език


ВТОРО МЯСТО

Име

Държава, град, университет, факултет, специалност, курс

Вид превод

1.

Катрин Никова

България, СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Тюркология“, 3. курс

Проза

Превод от азербайджански на български език

2.

Елена Чергиланова

България, Нов български университет, магистърска програма „Писмен и устен превод“, 1. курс

Проза

Превод от английски на български език

3.

Симеон Бояджиев

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Приложна лингвистика (два чужди езика)“, 3. курс

Проза

Превод от английски на български език

4.

Гергана Николова

България, ПУ „Паисий Хилендарски“, специалност „Български и новогръцки език“, 4. курс

Проза

Превод от гръцки на български език

5.

Симеон Бояджиев

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Приложна лингвистика (два чужди езика)“, 3. курс

Проза

Превод от испански на български език

6.

Виктория Маркова

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Приложна лингвистика с два чужди езика и безнес комуникации“, 3. курс

Проза

Превод от италиански на български език

7.

Ния Спасова

България, СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Немска филология“, 3. курс

Проза

Превод от немски на български език

8.

Евгения Генева

България, СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Славянска филология“, 5. курс

Проза

Превод от полски на български език

9.

Михаела Тимофеева

България, СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Славянска филология“, 4. курс

Проза

Превод от полски на български език

10.

Валерия Кюркчиева

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Приложна лингвистика (два чужди езика)“, 2. курс

Проза

Превод от словашки на български език

11.

Деница Илкова

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Руска филология“, 1. курс

Проза

Превод от руски на български език език

12.

Даниела Николова

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Приложна лингвистика (два чужди езика)“, 4. курс

Проза

Превод от френски на български език

13.

Алексия Атанасова

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Приложна лингвистика. Английски език и втори чужд език с информационни технологии“, 3. курс

Проза

Превод от японски на български език


ТРЕТО МЯСТО

Име

Държава, град, университет, факултет, специалност, курс

Вид превод

1.

Едже Ахмед

България, СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Медицина“, 2. курс

Проза

Превод от азербайджански на български език

2.

Преслав Иванов 

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Английска филология“, 4. курс 

Проза

Превод от английски на български език

3.

Маргарита Костадинова

България, Нов български университет, специалност „Английска лингвистика“, 3. курс

Проза

Превод от гръцки на български език

4.

Вяра Петрова

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, магистърска програма „Съвременни образователни технологии“, 1. курс

Проза

Превод от испански на български език

5.

Десислава Лаудер

Германия, Кьолнски университет, специалност „Икономика“

Проза

Превод от немски на български език

6.

Ивана Рогожарова

България, СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Славянска филология“, 4. курс

Проза

Превод от полски на български език

7.

Нина Цанкова

България, СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Португалска филология“, 3. курс

Проза

Превод от португалски на български език

8.

Зорница Иванова

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Приложна лингвистика с два чужди езика“, 2. курс

Проза

Превод от словашки на български език

9.

Наталия Викторова

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения“, 1. курс

Проза

Превод от френски на български език

10.

Константин Киров

България, СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Японистика“, 4. курс

Проза

Превод от японски на български език

ПРЕВОД ОТ БЪЛГАРСКИ НА ЧУЖД ЕЗИК (ПОЕЗИЯ) – УЧЕНИЦИ

А) Начален и прогимназиален етап на обучение (1-7 клас)

ПЪРВО МЯСТО

Име

Държава, град, училище, клас

Вид превод

1.

Александър Момчилов

Испания, гр. Мадрид, БНУ „Д-р Петър Берон“, Леганес, 3. клас

Поезия

Превод от български на испански език

2.

Ирина Василева

Испания, гр. Палма де Майорка, Първо българско училище „Св. Иван Рилски“, 7. клас

Поезия

Превод от български на испански език

3.

Иво Койрушки

Италия, гр. Ладисполи, БНУ „Абагар“, 5. клас

Поезия

Превод от български на италиански език

4.

Ондрей Колена

Словакия, гр. Братислава, БСУ„Христо Ботев“, 4. клас

Поезия

Превод от български на словашки език

5.

Валерия Будай

Унгария, гр. Будапеща, Българско училище за роден език, 5. клас

Поезия

Превод от български на унгарски език


ВТОРО МЯСТО

Име

Държава, град, училище, клас

Вид превод

1.

Василиос Макроянидис

Гърция, гр. Солун, БНУ към Славянобългарския манастир „Св.Вмчк Георги Зограф“, 7. клас

Поезия

Превод от български на гръцки език

2.

Адриана Станиславова

Испания, гр. Палма де Майорка, Първо българско училище „Св. Иван Рилски“, 7. клас

Поезия

Превод от български на испански език

3.

Александра Хамбарлийска, Мелани Шишкова

Италия, гр. Рим, БНУ „Абагар“, 7. клас

Поезия

Превод от български на италиански език

4.

Франтишек Пиуси

Словакия, гр. Братислава, БСУ „Христо Ботев“, 4. клас

Поезия

Превод от български на словашки език

5.

Филип Колев

Италия, гр. Неапол, БНУ „Българче“, 3. клас

Поезия

Превод от български на френски език


ТРЕТО МЯСТО

Име

Държава, град, училище, клас

Вид превод

1.

Александра Мариянова

Испания, гр. Палма де Майорка, Първо българско училище „Св. Иван Рилски“, 7. клас

Поезия

Превод от български на испански език

2.

Изабела Мирославова

Испания, гр. Палма де Майорка, Първо българско училище „Св. Иван Рилски“, 7. клас

Поезия

Превод от български на испански език

3.

Елизабет Денчева

Италия, гр. Неапол, БНУ „Българче“, 5. клас

Поезия

Превод от български на италиански език

4.

Тимон Робин Крива

Словакия, гр. Братислава, БСУ „Христо Ботев“, 4. клас

Поезия

Превод от български на словашки език

5.

Александра Ловецка

Словакия, гр. Братислава, БСУ „Христо Ботев“, 4. клас

Поезия

Превод от български на словашки език

6.

Петя Маринова

Италия, гр. Неапол, БНУ „Българче“, 5. клас

Поезия

Превод от български на френски език


Б) Гимназиален етап на обучение (8-12 клас)

ПЪРВО МЯСТО

Име

Държава, град, училище, клас

Вид превод

1.

Джулия Христова

България, гр. Кюстендил, ЕГ „Д-р Петър Берон“, 11. клас

Поезия

Превод от български на английски език

2.

Дженифър Маринова

Испания, гр. Мадрид, БНУ „Бачо Киро“, Алкоркон, 11. клас

Поезия

Превод от български на испански език


ВТОРО МЯСТО

Име

Държава, град, училище, клас

Вид превод

1.

Янислава Василева

Испания, гр. Сан Агустин де Гуадаликс, БНУ „Васил Левски“, 9. клас

Поезия

Превод от български на испански език


ТРЕТО МЯСТО

Име

Държава, град, училище, клас

Вид превод

1.

Нерджай Мюджатов

Испания, гр. Мадрид, БНУ „Христо Ботев“, Алкала де Енарес, 12. клас

Поезия

Превод от български на испански език

2.

Селин Халилова, Шанел Халилова (8. клас)

Джорджа Кеки, София Босолова (9. клас)

Италия, гр. Рим, БНУ „Абагар“

Поезия

Превод от български на италиански език

3.

Стефан Начев

Италия, гр. Неапол, БНУ „Българче“, 8. клас

Поезия

Превод от български на френски език

ПРЕВОД ОТ БЪЛГАРСКИ НА ЧУЖД ЕЗИК (ПОЕЗИЯ) – СТУДЕНТИ

ПЪРВО МЯСТО

Име

Държава, град, университет, факултет, специалност, курс

Вид превод

1.

Мария Хънтова

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, магистърска програма „Транслатология с два чужди езика“, 1. курс

Поезия

Превод от български на английски език

2.

Назар Свитлозаров

Полша, Лодзки университет, специалност „Славянска филология“, 1. курс

Поезия

Превод от български на полски език

3.

Магдалена Калужа, Катажина Мартиняк, Катажина Шибисти, Зофия Кренц, Лукаш Вацлавек, Рафал Мровински

Полша, Варшавски университет, специалност „Българистика“, 5. курс

Поезия

Превод от български на полски език

4.

Арати Пумангалату

Португалия, Нов лисабонски университет, специалност „Клетъчна и молекулярна биология“, 2. курс, специалност „Инженерство по Информатика“, 1. курс

Поезия

Превод от български на португалски език

5.

Яна Попович

Сърбия, гр. Белград, Филологически факултет към Белградски университет, 2. курс

Поезия

Превод от български на сръбски език

6.

Здеслав Беднянец

Хърватия, гр. Загреб, Загребски университет, 4. курс

Поезия

Превод от български на хърватски език


ВТОРО МЯСТО

Име

Държава, град, университет, факултет, специалност, курс

Вид превод

1.

Шон Фоли 

Великобритания, University College London, специалност „Социолингвистика“

Поезия

Превод от български на английски език

2.

Оливия Добел

Полша, Ягелонски университет, специалност „Българска филология“, 4. курс

Поезия

Превод от български на полски език

3.

Витор Патиньо

Португалия, гр. Лисабон, Лисабонски университет, Факултет по хуманитаристика, Център по славянски езици и култура, Лекторат по български език и култура

Поезия

Превод от български на португалски език

4.

Арина Кисельова

Русия, гр. Санкт Петербург, Санктпетербургски държавен университет, специалност „Българска филология“, 4. курс

Поезия

Превод от български на руски език

5.

Петра Рохманова

Словакия, гр. Братислава, Университет „Коменски“, специалност „Писмен и устен превод“, 3. курс

Поезия

Превод от български на словашки език

6.

Милица Станкович

Сърбия, гр. Ниш, Университет в Ниш, Философски факултет, 4. курс

Поезия

Превод от български на сръбски език

7.

Матея Свъртан

Хърватия, гр. Загреб, Загребски университет, 4. курс

Поезия

Превод от български на хърватски език


ТРЕТО МЯСТО

Име

Държава, град, университет, факултет, специалност, курс

Вид превод

1.

Джозеф Лукас

Великобритания, гр. Лондон, Университетски колеж Лондон (University College London), магистърска програма „Източно-европейски науки (MRes)“, 2. курс

Поезия

Превод от български на английски език

2.

Ксения Акшинская

Русия, гр. Самара, Самарски национален изследователски университет „Акад. С. П. Корольов“, специалност „Отечествена филология (руски език и литература)“, 2. курс

Поезия

Превод от български на руски език

3.

Екатерина Свечникова

Русия, Национален изследователски университет „Висше училище по икономика“, магистърска програма „Фундаментална и приложна лингвистика“, 1. курс

Поезия

Превод от български на руски език

4.

Саня Стеванович

Сърбия, гр. Ниш, Университет в Ниш, Философски факултет

Поезия

Превод от български на сръбски език

5.

Каталин Алберт

Унгария, гр. Будапеща, Будапещенски университет „ЕЛТЕ“, специалност „Комуникация и медии“ и „Българска филология“, 1. курс

Поезия

превод от български на унгарски език

ПРЕВОД ОТ БЪЛГАРСКИ НА ЧУЖД ЕЗИК (ПРОЗА) – УЧЕНИЦИ

А) Начален и прогимназиален етап на обучение (1-7 клас)

ПЪРВО МЯСТО

Име

Държава, град, училище, клас

Вид превод

1.

Виктор Илиев

Италия, гр. Неапол, БНУ „Българче“, 2. клас

Проза

Превод от български на английски език

2.

Одисеас Кукурикос

Гърция, гр. Солун, БНУ към Славянобългарския манастир „Св. Вмчк Георги Зограф“, 7. клас

Проза

Превод от български на гръцки език

3.

Александра Мариянова

Испания, гр. Палма де Майорка, Първо българско училище „Св. Иван Рилски“, 7. клас

Проза

Превод от български на испански език

4.

Ондрей Колена

Словакия, гр. Братислава, БСУ„Христо Ботев“, 4. клас

Проза

Превод от български на словашки език

5.

Франтишек Пиуси

Словакия, гр. Братислава, БСУ „Христо Ботев“, 4. клас

Проза

Превод от български на словашки език

6.

Александра Ловецка

Словакия, гр. Братислава, БСУ „Христо Ботев“, 4. клас

Проза

Превод от български на словашки език

7.

Борис Будай

Унгария, гр. Будапеща, Българско училище за роден език, 7. клас

Проза

Превод от български на унгарски език


ВТОРО МЯСТО

Име

Държава, град, училище, клас

Вид превод

1.

Виктория Янкулова

Италия, гр. Неапол, БНУ „Българче“, 2. клас

Проза

Превод от български на английски език

2.

Милена Василева

Испания, гр. Палма де Майорка, Първо българско училище „Св. Иван Рилски“, 5. клас

Проза

Превод от български на испански език

3.

Емма Луиза Белчева (4. клас)

Иво Койрушки, Никол Нешев (5. клас)

Елеонора Ятакчиева (7. клас)

Италия, гр. Ладисполи, БНУ „Абагар“

Проза

Превод от български на италиански език

4.

Тимон Робин Крива

Словакия, гр. Братислава, БСУ „Христо Ботев“, 4. клас

Проза

Превод от български на словашки език

5.

Явор Рожич

Унгария, гр. Будапеща, Българско училище за роден език, 4. клас

Проза

Превод от български на унгарски език


ТРЕТО МЯСТО

Име

Държава, град, училище, клас

Вид превод

1.

Ивона Димова

Великобритания, гр. Бейзингстоук, БУ „Зора“, 7. клас

Проза

Превод от български на английски език

2.

София Петрова

Италия, гр. Неапол, БНУ „Българче“, 5. клас

Проза

Превод от български на английски език

3.

Изабела Мирославова

Испания, гр. Палма де Майорка, Първо българско училище „Св. Иван Рилски“, 7. клас  

Проза

Превод от български на испански език

4.

Ирина Василева

Испания, гр. Палма де Майорка, Първо българско училище „Св. Иван Рилски“, 7. клас  

Проза

Превод от български на испански език

5.

Емма Карли (7. клас), Матео Самароне (8. клас)

Италия, гр. Рим, БНУ „Абагар“

Проза

Превод от български на италиански език


Б) Гимназиален етап на обучение (8-12 клас)

ПЪРВО МЯСТО

Име

Държава, град, училище, клас

Вид превод

1.

София Афентули

Гърция, гр. Солун, БНУ „Св. Вмчк Георги Зограф“, 9. клас

Проза

Превод от български на гръцки език

2.

Лазар Калчев

Испания, гр. Мадрид, БНУ „Бачо Киро“, Алкоркон, 9. клас

Проза

Превод от български на испански език

3.

Габриел Фишер Домусчиев

Франция, гр. Страсбург, БУ „Христо Ботев“, 8. клас

Проза

Превод от български на френски език


ВТОРО МЯСТО

Име

Държава, град, училище, клас

Вид превод

1.

Йоанна Потоглу

Гърция, гр. Солун, БНУ „Св. Вмчк Георги Зограф“, 9. клас

Проза

Превод от български на гръцки език

2.

Сияна Атанасова

Испания, гр. Валенсия, Българско училище „Родолюбие“, 11. клас

Проза

Превод от български на испански език

3.

Мелани Шишкова, Емма Карли, Александра Хамбарлийска (7. клас),

Матео Самароне, Селин Халилова, Шанел Халилова (8. клас),

Никол Томова, Джорджа Кеки (9. клас),

Янис Атанасов (11. клас)

Италия, гр. Рим, БНУ „Абагар“

Проза

Превод от български на италиански език


ТРЕТО МЯСТО

Име

Държава, град, училище, клас

Вид превод

1.

Александра Бойкова

Италия, гр. Неапол, БНУ „Българче“, 11. клас

Проза

Превод от български на английски език

2.

Кристиян Димитров

Гърция, гр. Солун, БНУ към Славянобългарския манастир „Св. Вмчк Георги Зограф“, 8. клас

Проза

Превод от български на гръцки език

3.

Красимир Кондов

Испания, гр. Валенсия, Българско училище „Родолюбие“, 10. клас

Проза

Превод от български на испански език

4.

Лаура Якешова

Словакия, гр. Братислава, БСУ „Христо Ботев“, 8. клас

Проза

Превод от български на словашки език

5.

Иван Хуперт-Антонов

Унгария, гр. Будапеща, Българско училище за роден език, 9. клас

Проза

Превод от български на унгарски език

6.

Вероника Илиева-Цъган

Полша, гр. Варшава, Българско училище „Дора Габе“, 9. клас

Проза

Превод от български на полски език

ПРЕВОД ОТ БЪЛГАРСКИ НА ЧУЖД ЕЗИК (ПРОЗА) – СТУДЕНТИ

ПЪРВО МЯСТО

Име

Държава, град, университет, факултет, специалност, курс

Вид превод

1.

Фарида Aсилбейова

Азербайджан, гр. Баку, Бакински славянски университет, Факултет по превод, 3. курс

Проза

Превод от български на азербайджански език

2.

Мария Хънтова

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, магистърска програма „Транслатология с два чужди езика“, 1. курс

Проза

Превод от български на английски език

3.

Константинос Назлидис

Гърция, Тракийски университет „Демокрит“, специалност „Български език, литература и култура“, 4. курс

Проза

Превод от български на гръцки език

4.

Самуел Пейрели

Италия, Венециански университет „Ка’ Фоскари“, магистърска програма „Езикознание (преподаване на чужди езици; славянска филология)“

Проза

Превод от български на италиански език

5.

Арати Пумангалату

Португалия, Нов лисабонски университет, специалност „Клетъчна и молекулярна биология“, 2. курс, специалност „Инженерство по Информатика“, 1. курс

Проза

Превод от български на португалски език

6.

Олга Косаковска-Марас

Полша, Жешувски университет, магистърска програма „Руска филология“, 1. курс

Проза

Превод от български на руски език

7.

Петра Рохманова

Словакия, гр. Братислава, Университет „Коменски“, специалност „Писмен и устен превод“, 3. курс

Проза

Превод от български на словашки език

8.

Катарина Майерска

Словакия, гр. Братислава, Университет „Коменски“, специалност „Устен и писмен превод: английски и български език“, 3. курс

Проза

Превод от български на словашки език

9.

Милица Станкович

Сърбия, гр. Ниш, Университет в Ниш, Философски факултет, 4. курс

Проза

Превод от български на сръбски език

10.

Юлия Мекиш

Унгария, гр. Будапеща, Будапещенски университет „ЕЛТЕ“, специалност „Руска и българска филология“, 3. курс

Проза

превод от български на унгарски език

11.

Здеслав Беднянец

Хърватия, гр. Загреб, Загребски университет, 4. курс

Проза

Превод от български на хърватски език


ВТОРО МЯСТО

Име

Държава, град, университет, факултет, специалност, курс

Вид превод

1.

Шон Фоли

Великобритания, University College London, „Социолингвистика“

Проза

Превод от български на английски език

2.

Йордан Стоянов

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм“, 4. курс

Проза

Превод от български на английски език

3.

Лилия Троанска

Германия, Кьолнски университет, специалност „Славистика“, 2. курс

Проза

Превод от български на немски език

4.

Юлия Пилат

Полша, Лодзки университет, специалност „Славянска филология“, 5. курс

Проза

Превод от български на полски език

5.

Зофия Кренц

Полша, Варшавски университет, специалност „Българистика“, 5. курс

Проза

Превод от български на полски език

6.

Витор Патиньо

Португалия, гр. Лисабон, Лисабонски университет, Факултет по хуманитаристика, Център по славянски езици и култура, Лекторат по български език и култура

Проза

Превод от български на португалски език

7.

Екатерина Ламбева

България, ВТУ „Св. cв. Кирил и Методий“, специалност „Приложна лингвистика“, 2. курс

Проза

Превод от български на руски език

8.

Саня Стеванович

Сърбия, гр. Ниш, Университет в Ниш, Философски факултет

Проза

Превод от български на сръбски език

9.

Ласло Маркович

Унгария, гр. Будапеща, Будапещенски университет „ЕЛТЕ“, специалност „Руска и българска филология“, 1. курс

Проза

превод от български на унгарски език


ТРЕТО МЯСТО

Име

Държава, град, университет, факултет, специалност, курс

Вид превод

1.

Нигяр Гасъмова

Азербайджан, гр. Баку, Бакински славянски университет, Факултет по регионознание (Балкански страни), 1. курс

Проза

Превод от български на азербайджански език

2.

Абдуллазада Санан

Азербайджан, гр. Баку, Бакински славянски университет, Факултет по регионознание (Балкански страни), 1. курс

Проза

Превод от български на азербайджански език

3.

Оливия Добел

Полша, Ягелонски университет, специалност „Българска филология“, 4. курс

Проза

Превод от български на полски език

4.

Дария Суреева

Русия, гр. Самара, Самарски национален изследователски университет „Акад. С. П. Корольов“, специалност „Отечествена филология (руски език и литература)“, 2. курс

Проза

Превод от български на руски език

5.

Наталия Масютина

Русия, гр. Москва, Московски държавен университет „М. Ломоносов“, магистърска програма „Палеославистика“, 1. курс

Проза

Превод от български на руски език

6.

Матея Свъртан

Хърватия, гр. Загреб, Загребски университет, 4. курс

Проза

Превод от български на хърватски език

ГРАМОТИ „СМЕЛО НАПРЕД!“

Грамотата „Смело напред!“ се издава за текстове, останали извън класирането, но с добри преводачески решения. Тя отличава потенциала, показан в преводната интерпретация и цели да мотивира учениците и студентите да се справят още по-успешно при следващото си участие.


УЧЕНИЦИ

Име

Държава, град, училище, клас

Вид превод

1.

Даниел Георгиев

Италия, гр. Неапол, БНУ „Българче“, 2. клас

Превод на поезия,

от български на английски език

2.

Даниел Станков

Италия, гр. Неапол, БНУ „Българче“, 2. клас

Превод на поезия,

от български на английски език

3.

Денислав Атанасов

Словакия, гр. Братислава, БСУ „Христо Ботев“, 4. клас

Превод на поезия,

от български на английски език

4.

Ана-Мария Зарянова

Италия, гр. Неапол, БНУ „Българче“, 2. клас

Превод на поезия,

от български на гръцки език

5.

Виктория Варечкова

Словакия, гр. Братислава, БСУ ,,Христо Ботев“, 2. клас

Превод на поезия,

от български на словашки език

6.

Батист Фишер Домусчиев

Франция, гр. Страсбург, БУ „Христо Ботев“, 6. клас

Превод на проза,

от български на френски език

От чужд език на български език

7.

Цветелина Михайлова

България, гр. Смолян, ППМГ „Васил Левски“, 12. клас

Превод на проза,

от азербайджански на български език

8.

Ралица Йорданова

България, гр. Тутракан, СУ „Йордан Йовков“, 11. клас

Превод на проза,

от английски на български език

9.

Ясен Терзиев

България, гр. София, 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“, 11. клас

Превод на проза,

от английски на български език

10.

Евгения Георгиева

България, гр. Сливен, ППМГ „Добри Чинтулов“, 11. клас

Превод на проза,

от английски на български език

11.

Калина Грозева

България, гр. Варна, ГПЧЕ „Йоан Екзарх“, 11. клас

Превод на проза,

от английски на български език

12.

Петя Васева

България, гр. Кюстендил, ЕГ „Д-р Петър Берон“, 10. клас

Превод на проза,

от английски на български език

13.

Лора Григорова

България, гр. София, ЧЕСУ „Дорис Тенеди“, 11. клас

Превод на проза,

от английски на български език

14.

Анна Дончева

България, гр. София, Американски колеж, 11. клас

Превод на проза,

от английски на български език

15.

Виолетка Пасева

България, гр. Пловдив, СУ „Димитър Матевски“, 6. клас

Превод на проза,

от гръцки на български език

16.

Борислав Дочев

България, гр. София, НПМГ „Акад. Л. Чакалов“, 8. клас

Превод на поезия,

от немски на български език

17.

Михаела Николова

България, гр. София, НПМГ „ Акад. Л. Чакалов“, 9. клас

Превод на поезия,

от немски на български език

18.

Ванеса Цочева

България, гр. Ловеч, ПЕГ „Екзарх Йосиф“, 12. клас

Превод на поезия,

от руски на български език

19.

Пламена Георгиева

България, Габрово, Национална Априловска гимназия, 11. клас

Превод на поезия,

от руски на български език

20.

Джулия Иванова

България, гр. Карнобат, училище ,,Св. св. Кирил и Методий”, 12. клас

Превод на проза,

от руски на български език

21.

Пламена Коларова

България, Габрово, Национална Априловска гимназия, 11. клас

Превод на проза,

от руски на български език

22.

Михаела Михайлова

България, гр. Видин, ГПЧЕ „Йордан Радичков“, 12. клас

Превод на проза,

от френски на български език

23.

Ясен Терзиев

България, гр. София, 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“, 11. клас

Превод на проза,

от френски на български език

24.

Никола Пенчев, Том Ларидан, Ирен Върбанова, Калоян Христов

Белгия, гр. Брюксел, БУ „П. Яворов“, 12. клас

Превод на проза,

от френски на български език


СТУДЕНТИ

Име

Държава, град, университет, факултет, специалност, курс

Вид превод

1.

Фарида Aсилбейова

Азербайджан, гр. Баку, Бакински славянски университет, Факултет по превод, 3. курс

Превод на поезия,

от български на азербайджански език

2.

Джозеф Лукас

Великобритания, гр. Лондон, Университетски Колеж Лондон (University College London), магистратура – Източно-европейски науки (MRes), 2. курс

Превод на проза,

от български на английски език

3.

Сангхьок Ли (Sanghyeok Lee)

Южна Корея, Университет за чуждестранни изследвания Ханкук Република Корея (Hankuk University of Foreign Studies Republic of Korea), Българистика, 4. курс

Превод на проза,

от български на корейски език

4.

Елена Кирянова

Словакия, Университет „Коменски“, специалност „Писмен и устен превод – български и руски език“, 4. курс

Превод на проза,

от български на руски език

5.

Вивиен Сереми

Унгария, гр. Будапеща, Будапещенски университет „ЕЛТЕ“, специалност „Естетика и българска филология“, 1. курс

Превод на поезия,

от български на унгарски език

6.

Виктория Черничко

Унгария, гр. Будапеща, Будапещенски университет „ЕЛТЕ“, специалност „Руска и българска филология“, 2. курс

Превод на проза,

от български на унгарски език

7.

Вилмош Баги

Унгария, гр. Будапеща, Будапещенски университет „ЕЛТЕ“, специалност „Руска и българска филология“, 2. курс

Превод на проза,

от български на унгарски език

От чужд език на български език

8.

Вяра Петрова

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Магистър „Съвременни образователни технологии“, 1. курс 

Превод на поезия,

от английски на български език

9.

Паола Милушева

България, Нов български университет, „Графичен дизайн“, 1. курс

Превод на поезия,

от английски на български език

10.

Елица Миленкова

България, ПУ „Паисий Хилендарски“, „Лингвистика с бизнес администрация“, 2. курс

Превод на поезия,

от английски на български език

11.

Силвия Пантова

България, ШУ „Еп. Константин Преславски“, специалност „Английска филология“, 4. курс

Превод на проза,

от английски на български език

12.

Боряна Трайчева

България, СУ „Св. Климент Охридски“, „Славянска филология“, 5. курс

Превод на проза,

от английски на български език

13.

Боряна Йотова

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, „АФ. Лингвистика и превод”, 1. курс

Превод на проза,

от английски на български език

14.

Валерия-Джун Камберова

Холандия, Delft University of Technology, Компютърни науки, 1. курс

Превод на проза,

от английски на български език

15.

Миляуша Валиева

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Приложна лингвистика с бизнес комуникации“, 1. курс

Превод на проза,

от арабски на български език

16.

Галина Ралчева

България, ПУ „Паисий Хилендарски“, специалност „ПЛ с немски и испански език“, 4. курс

Превод на поезия,

от немски на български език

17.

Александра Колева

България, СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Славянска филология“, 3. курс

Превод на проза,

от полски на български език

18.

Гюлшен Адем

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии“, 2. курс

Превод на проза,

от полски на български език

19.

Таня Хинева

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Психология, 1. курс

Превод на поезия,

Превод от румънски на български език

20.

Ива Петрова

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Дигитални комуникации и медии, 1. курс

Превод на проза,

от румънски на български език

21.

Наталия Цанкова

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм“, 3. курс

Превод на проза,

от румънски на български език

22.

Таня Хинева

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Психология“, 1. курс

Превод на проза,

от румънски на български език

23.

Симеон Бояджиев

България, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, ПЛ, 3. курс

Превод на поезия,

от руски на български език

24.

Зийнеб Ахмед

България, ШУ „Еп. Константин Преславски“, специалност „Приложна лингвистика – Английски език и руски език“, 4. курс

Превод на проза,

от руски на български език

25.

Злата Кула

България, СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Международни отношения“, 4. курс

Превод на проза,

от руски на български език

26.

Злата Кула

България, СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Международни отношения“, 4. курс

Превод на проза,

от френски на български език

27.

Владислав Туртански

България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Приложна лингвистика (преводачески профил с два чужди езика)“, 2. курс

Превод на проза,

от полски на български език

28.

Милена Тодорова

България, ПУ „Паисий Хилендарски“, специалност „Славистика“, 4. курс

Превод на проза,

от сръбски на български език

СПОДЕЛИ В