Научен календар на Филологическия факултет за 2023 година

 1. Международни форуми със съорганизатор – Филологически факултет
  1. IX международна конференция „Балканите – език, история, култура” (26 - 27 октомври 2023 г.)
   Организатори: Филологически факултет, Исторически факултет
  2. Евтимиеви научни четения. По случай 650 години от основаването на манастира „Успение Богородично” на търновската Света гора от св. Евтимий Търновски. (20 - 22 януари 2023 г.)
   Организатори: Научноизследователски център „Търновска книжовна школа”, Център по систематическо богословие към Православния богословски факултет и Център за медиевистични изследвания към Историческия факултет
  3. „Срещи/Сусрети”: XXI международна среща и тематична конференция на Филологическия факултет, ВТУ и Философския факултет на Университета в Ниш „Минало и бъдеще в културата на сърби и българи” (6-9 април 2023 г.)
   Организатори: Филологически факултет и катедра „Славистика”, ВТУ; Философски факултет, Ниш
  4. Международен научен форум „Света гора Атонска и Търновград – културни връзки”. Отбелязване на 630 години от падането на Търново и заточението на св. Евтимий, патриарх Търновски (октомври 2023 г.)
   Организатори: Научноизследователски център „Търновска книжовна школа”, Атонския център в Солун и Солунския университет „Аристотел”.

 2. Научни конференции във Филологическия факултет, кръгли маси и научно-практически семинари
  • Ежегодни конференции
   1. VIII международна конференция на Филологическия факултет „Езици, култури, комуникации” (9-10 юни 2023 г.)
    Организатори: Филологически факултет

  • Други категории научни конференции
   1. XIII конференция „Проблеми на устната комуникация” (Октомври 2023 г.)
    Организатори: Филологически факултет, Катедра „Съвременен български език”

  • Кръгли маси и научни дискусионни форуми
   1. Дискусионен международен форум „Посоки и пространства на съвременната българистика в чужбина” (8 юни 2023 година)
    Организатори: Консорциум - ННП „Развитие на българистиката в чужбина”: Филологически и Исторически факултет
   2. Кръгла маса с международно участие „Актуални проблеми при преподаването на романски езици” (април 2023 г.)
    Организатори: катедра „Романистика”
   3. Кръгла маса, посветена на 30-годишнината от създаването на катедра „Класически и източни езици и култури” (ноември 2023 г.)
    Организатори: катедра КИЕК
   4. Дискусионен клуб „Научни хоризонти“ – свободно пространство за споделяне на актуална научна информация (април 2023; октомври 2023)
    Организатори: катедра ОЛСТБ, ОКЦ „Балкани“
   5. Международна кръгла маса „Гостоприемството в полската и българската култура“ (май 2023)
    Организатори: ВТУ, Катедра „Славистика“, университет „Кардинал Стефан Вишински”, Полша
   6. Дискусионен форум „Имена, изкуства, книги“ (май 2023; ноември 2023)
    Организатори: катедра „Българска литература“
   7. Национална кръгла маса „60 години катедра „Българска литература“ към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (октомври 2023 г.)
    Организатори: катедра „Българска литература“

  • Научни и научно-приложни семинари
   1. Школа за преподаватели по и на български език в чуждоезикова среда (юли 2023 г.)
    Организатори: ННП Българистика (Консорциум) – ВТУ
   2. Работилница за млади преводачи от български на други езици (юли 2023 г.)
    Организатори: ННП Българистика (Консорциум) – ВТУ

  • Художествено-творчески прояви
   1. Майски дни на Филологическия факултет: ежегодна традиционна проява по повод 24 май, празника на Филологическия факултет: образователни, творчески и културни събития на всички катедри и езикови колегиуми във Факултета (май 2023 г.)
    Организатори: Филологически факултет
   2. Празник на източноазиатските култури (май 2023 г.)
    Организатори: катедра КИЕК, Колегиуми по китайски, корейски и японски езици
   3. Литературна вечер, посветена на кипърския поет Кирякос Харалампидис. Събитието е под егидата на посолството на Република Кипър в България (май 2023 г.)
    Организатори: катедра КИЕК, БИЦ по гръцки език и култура
   4. Седмица на португалския език и култура - изложба, прожекция на филми (април 2023 г.)
    Организатори: катедра „Романистика“, Колегиум по португалски език
   5. Ден на италианския език и култура (май 2023 г.)
    Организатори: катедра „Романистика“, Колегиум по италиански език
   6. Традиции и обичаи на народите, чествания на национални празници (февруари – декември 2023 г.)
    Ден на румънския език и култура. Литературна вечер, посветена на 172 години от рождението на румънския поет Михай Еминеску
    Великденски празници при славянските народи
    Рождественските празници сред славянските и балканските народи
    Организатори: Филологически факултет, катедри и колегиуми на Филологическия факултет

 3. Студентски научни прояви, кръгли маси, семинари и конкурси
  • Студентски научни конференции
   1. Студентска конференция „Умиление, удивление и смирение в българската литература и култура“ (април 2023 г.)
    Организатори: Филологически факултет, Катедра „Методика на обучението по български език и литература“

  • Студентски кръгли маси и дискусионни форуми
   1. Майски студентски четения (май 2023 г.)
    Организатори: Филологически факултет, катедра „Българска литература“

  • Студентски образователни семинари
   1. IX семинар „Испански език - фразеология и превод“ (лектори: Джесика Сиаботару Де Манев, Лаура Суарес Кампос, доц. д-р Стефка Василева Кожухарова, гл. ас. д-р Боряна Кючукова-Петринска) (18-19 май 2023 г.)
    Организатори: катедра „Романситика“, Колегиум по испански език
   2. VII семинар по симултанен и консекутивен превод с испански език (гост-лектор Дора Цветкова) (6-7 април 2023 г.)
    Организатори: катедра „Романситика“, Колегиум по испански език
   3. Лингвистичен многобой – испански език (май 2023 г.)
    Организатори: катедра „Романситика“, Колегиум по испански език
   4. Лингвистичен многобой / състезание / турнир 2023 – френски език (май 2023 г.)
    Организатори: катедра „Романситика“, Колегиум по френски език
   5. „Кирил и Методий - апостолите на славяните“ – филм и дискусия за делото на светите братя (май 2023 г.)
    Организатори: Филологически факултет, Катедра „Германистика и нидерландистика“
   6. Работилница по художествен превод с Маня Костова (испански език) (20 април 2023 г.)
    Организатори: катедра „Романситика“, Колегиум по испански език

  • Студентски конкурси
   1. VIII студентски конкурс по превод на поезия и проза ТРАНСФОРМАЦИИ 2023 (за студенти и ученици в България и чужбина) (май 2023 г.)
    Организатори: Филологически факултет
   2. VI национален ученически и студентски конкурс „Словото и диалогът“ (май 2023 г.)
    Организатори: Филологически факултет
   3. III форум за Република Корея (април 2023 г.)
    Организатори: катедра „Класически и източни езици и култури“, Колегиум по корейски език
   4. IV форум за Република Корея (ноември 2023 г.)
    Организатори: катедра „Класически и източни езици и култури“, Колегиум по корейски език
   5. Лингвистичен турнир по немски език (май 2023 г.)
    Организатори: Катедра „Германистика и нидерландистика“ и Немска библиотека
   6. Състезание по немски правопис „Veni, scripsi, vici A134 (Дойдох, написах, победих)“ (май 2023 г.)
    Организатори: Катедра „Германистика и нидерландистика“
   7. Св. Патриарх Евтимий Търновски: послания към поколенията (конкурс за есе) За ученици от училищата в България и от българските училища в чужбина (в две възрастови групи) (октомври 2023 г.)
    Организатори: Научноизследователски център „Търновска книжовна школа“, Филологически факултет на ВТУ, катедра „Българска литература“, ПМГ „Васил Друмев“ – гр. Велико Търново, други училища
   8. Студентски конкурс за превод от новогръцки на български език (По повод Световния ден на гръцкия език 9-ти февруари) (февруари 2023 г.)
    Организатори: Катедра КИЕК, БИЦ по гръцки език и култура
СПОДЕЛИ В