Кръжок по езикова култура „Ловци на грешки“

В много образователни и научни институции възникват общности, обединени от стремежа към личностно лингвистично самоусъвършенстване и опазване на чистотата на българския книжовен език.

Кръжокът по езикова култура „Ловци на грешки“ във ВТУ беше създаден в началото на учебната 2022–2023 година и привлича студентите с иновативния си подход и с нетрадиционното интерпретиране на езиковия материал. Целта на заниманията ни е, от една страна, теоретично да бъдат усвоени правописните и пунктуационните норми на книжовния език, а от друга, наученото да бъде успешно използвано в практиката. Усвоявайки умението да „уловят“ грешките на другите, студентите изчистват от грешки и собствените си текстове. Освен това подготвянето и представянето на необходимите за заниманията ни презентации спомага участниците в кръжока да изградят умения с лекота да създават добре структурирани и аргументирани текстове.

Срещите са веднъж седмично.

Всички, които имат желание, са добре дошли!

  • Ръководител: ас. Анита Тодоранова (0886 490 511)
СПОДЕЛИ В