Важно събитие за студентите по чужди езици

5 декември 2022 г., 11 ч., ауд. 5 в Ректората на ВТУ:

СРЕЩА с г-жа МАРИАНА ХИЛ

преводач по писмен и устен превод, у чредител и дългогодишен председател на Управителния съвет на Асоциацията на преводачите, член на Европейската асоциация на преводачите в областта на правото

с участието на г-н ЛЮДМИЛ ВЪЛКОВ от Представителството на Европейската комисия в София


Разговор и споделяне на професионален опит на тема:

"Как да сме успешни в международни и европейски контакти и организации"

Още: за междуезиковата комуникация на конференции, бизнес срещи, телевизионни и радиопредавания; за реализацията в областта на симултанния превод; стажове и следдипломна квалификация на конферентни и други професионални преводачиОрганизатори:
ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
и Катедра ПОЛИТОЛОГИЯ към ФИЛОСОФСКИЯ ФАКУЛТЕТ
на ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ 

СПОДЕЛИ В