Културата на българи и сърби – тематични сборници

Трапезата в културата на българи и сърби
Трпза у култури Бугара и Срба
(Велико Търново, 2004)

Комично у култури Срба и Бугара
Комичното в културата на сърби и българи
(Ниш, 2005)

Свое и чуждо в културата на българи и сърби
Своje и тубе у култури Бугара и Срба
(Велико Търново, 2006)

Еротско у култури Срба и Бугара
Еротичното в културата на сърби и българи
(Ниш, 2007)

Играта в културата на българи и сърби
Игра у култури Бугара и Срба
(Велико Търново, 2008)

Тело и одело у култури Срба и Бугара
Тяло и дрехи в културата на сърби и българи
(Ниш, 2009)

Селото и градът в културата на българи и сърби
Село и град у култури Бугара и Срба
(Велико Търново, 2010)

Име у култури Срба и Бугара
Името в културата на сърби и българи
(Ниш, 2011)

Време и пространство в културата на българи и сърби
Време и простор у култури Бугара и Срба
(Велико Търново, 2012)

Стварност и фикциjа у култури Срба и Бугара
Реалност и фикция в културата на сърби и българи
(Ниш, 2013)

Слово и жест в културата на българи и сърби
Реч и гест у култури Бугара и Срба
(Велико Търново, 2014)

Емоциje у култури Срба и Бугара
Емоциите в културата на сърби и българи
(Ниш, 2015)

Красотата в културата на българи и сърби
Лепота у култури Бугара и Срба
(Велико Търново, 2016)

Музика у култури Срба и Бугара
Музиката в културата на сърби и българи
(Ниш, 2017)

Политиката в културата на българи и сърби
Политика у култури Бугара и Срба
(Велико Търново, 2018)

Обичаjи у култури Срба и Бугара
Обичаите в културата на сърби и българи
(Ниш, 2021)

Пътят в културата на българи и сърби
Пут у култури Бугара и Срба
(Велико Търново, 2022)

Приятелството в културата на българи и сърби
Пријатељство у култури Бугара и Срба
(Велико Търново, 2023)

СПОДЕЛИ В