Студентски конкурс по повод Деня на многоезичието 2022

На вниманието на студентите от бакалавърските и магистърските програми на Великотърновския университет:

Скъпи студенти,
По повод Деня на многоезичието 2022, който се отбелязва ежегодно от Европейския парламент в Брюксел на 24 септември, Генералната дирекция „Писмени преводи“ към ЕП обявява студентски конкурс на тема „What does multilingualism mean to me?“/ „Какво е многоезичието за мен?“. Участие в конкурса могат да вземат студенти в специалности с преводаческа насоченост, „Приложна лингвистика“ и такива с интерес към чуждите езици.

Високо оценена ще бъде Вашата креативност и оригиналност!

Желаещите могат да участват със свой авторски:

  • видео запис;
  • аудио запис;
  • кратък текст или стихотворение;
  • снимка или фотоколаж.

Допуска се участие с материал, изготвен на един от 24-те официални езика на ЕС, придружени с превод на английски, френски или немски език. Първата награда е пътуване до Люксембург и потапяне в света на превода в Европейския парламент. Втора и трета награда е абонамент за приложението за изучаване на чужди езици Бабел (Babbel).

Крайният срок за изпращане на материалите за участие е 29 юли 2022. Победителите ще бъдат уведомени по електронна поща до 16 септември 2022.

За повече информация тук.

СПОДЕЛИ В