Майски дни на Филологическия факултет – 2022

Дата

Час

Събитие

Организатор

Май 2022

„Словото и диалогът“ 2022 – ученически и студентски конкурс

ФФ

Май 2022

ТРАНСФОРМАЦИИ 2022 – Седми международен конкурс по превод (студенти, ученици, студенти българисти в чужбина, неделни училища в чужбина)

ФФ

Май 2022

Кръгла маса в чест на поета и възпитаник на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ Ивайло Иванов

Катедра „Българска литература“

Май 2022

„Български и хърватски културни мостове – преводи и преводачи“

Катедра „Славистика“

Май 2022

Събития в Центъра по англицистика и ирландистика

Център по англицистика и ирландистика

Май 2022

Да преподаваш немски е забавно. Конкурс за най-интересно изнесен урок по немски език

Немска библиотека

11 май

Ден на италианския език и култура

Катедра „Романистика“

12-19.май

Студентски лингвистичен конкурс по френски eзик, осмо издание

Катедра „Романистика“

13-14.май 

Седми семинар по фразеология /испански език/ 

Катедра „Романистика“

Май 2022

Конкурс за най-добра диктовка (немски език)

катедра „Германистика и нидерландистикa”

Май 2022

Лингвистичен многобой 2022 – испански език

Катедра „Романистика“

Май 2022

Лингвистичен многобой 2022 – френски език

Катедра „Романистика“

Май 2022

Франкофонско рали

Катедра „Романистика“

Май 2022

Седмица на френския език и на франкофонската култура

Катедра „Романистика“

Май 2022

Културни събития в Център „Балкани“ (промоции на книги, годишнини)

Център „Балкани“

17 май

14ч

Среща-разговор с преводачката Джозефин Драпер, правнучка на известния немски философ Валтер Бенямин

Немска библиотека

18 май

17:30ч. читалня на РБ „П.Р. Славейков“

Среща с проф. дфн Боян Биолчев – представяне на повестта „Преселението“, отличена с голямата награда „Хеликон“ за нова българска проза

Славистичния комплекс и РБ „П.Р. Славейков“

18 май

12:15 ч

Онлайн-презентация на тема: Der lange Weg der „Vergangenheitsbewältigung“ – Geschichtsbilder umd Erinnerungskultur in Österreich nach 1945

Гост лектор: д-р Александра Прайчопф от университета в гр. Клагенфурт, Австрия

Австрийска библиотека към катедра „Германистика и нидерландистика“

Май 2022

20 години обмен на студенти и преподаватели между Филологическия факултет на ВТУ и Философския факултет в Ниш

Катедра „Славистика“

Май 2022

Представяне на сборник  „При словото – на светло и топло", посветен на проф. д-р Радослав Радев

катедра „Методика на езиковото и литературното обучение и литературознание“

18 май

14 ч. 

Интерактивна кулинарна карта на българската езикова територия от Секцията по българска диалектология и лингвистична география (съвместно мероприятие с института по Български език към БАН)

Катедра „Съвременен български език“

20-21 май

Празник на източноазиатските култури

Катедра „Класически и източни езици и култури“

23 май

Кръгла маса „30 години Приложна лингвистика“ във ВТУ (

ФФ

31 май

14 ч.

Промоция на сб. "Граматика на духа", посветен на 70-годишния юбилей на доц. д-р Любка Стоичкова

Катедра „Съвременен български език“

09 юни

14 ч.

Промоция на сб. „Studiа philologica. Universitatis Velikotarnovensis. Docendo discimus”. Научни изследвания в чест на 65-годишнината на доц. д-р Анелия Петкова

Катедра „Съвременен български език“

СПОДЕЛИ В