Научен календар на Филологическия факултет за 2022 година

 1. Международни форуми със съорганизатор – Филологически факултет
  1. „Срещи/Сусрети“: 20. международна научна конференция „Приятелството в културата на българи и сърби“ (април 2022 г.)

   Организатори: Филологически факултет – ВТУ, Философски факултет – Ниш


  2. XIII Международен симпозиум на МАПРЯЛ (Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы) (2 юли 2022 г.)

   Организатори: Филологически факултет, катедра „Русистика“


 2. Научни конференции във Филологическия факултет, кръгли маси и научно-практически семинари
  • Ежегодни конференции
   1. Международна конференция на Филологическия факултет „Езици, култури, комуникации“ (10 - 11 юни 2022 г.)

    Организатори: Филологически факултет


  • Други категории научни конференции
   1. VI международна научна конференция „Медии и комуникации на 21. век“. Конференция на направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (4 – 5 ноември 2022 г.)

    Организатори: Филологически факултет, катедра „Журналистика и връзки с обществеността“


   2. Международна научна конференция „Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока“ (ноември 2022 г.)

    Организатори: Филологически факултет и катедра „Класически и източни езици и култури“


   3. Юбилейна конференция „120 години от рождението на Ангел Каралийчев“, съвместно с община Стражица (септември 2022 г.)

    Организатори: Филологически факултет, катедра „Българска литература“, съвместно с община Стражица


   4. Научна конференция, посветена на писателя Генчо Стоев (октомври 2022 г.)

    Организатори: Филологически факултет, катедра „Българска литература“

  • Кръгли маси и научни дискусионни форуми
   1. Кръгла маса „30 години Приложна лингвистика“ във ВТУ (23 май 2022 г.)

    Организатори: Филологически факултет


   2. Кръгла маса на тема: "Българският език в глобализиращия се свят" (11 юни 2022 г.)

    Организатори: Филологически факултет, катедра „Съвременен български език“


   3. Дискусионен форум „Научни хоризонти“ – свободно пространство на младите изследователи от Филологическия факултет за споделяне на актуална научна информация (март – май – октомври – декември 2022 г.)

    Организатори: Филологически факултет


   4. Представяне на монографии, научни поредици и международни научни публикации на автори и авторски колективи от Филологическия факултет (юни 2022 г.)

    Организатори: Филологически факултет


  • Научни и научно-приложни семинари
   1. Методически аспекти на съвременното чуждоезиково обучение (февруари – март – април, октомври – ноември 2022 г.)

    Организатори: Филологически факултет – с участници преподавателите по практически чужд език


   2. Семинар „Дигитализация на хуманитаристиката и учебен процес“ (февруари – април 2022 г.)

    Организатори: Филологически факултет и партньори – потребители на кадри


  • Художествено-творчески прояви
   1. Майски дни на Филологическия факултет: ежегодна традиционна проява по повод 24 май, празника на Филологическия факултет: образователни, творчески и културни събития на всички катедри и езикови колегиуми във Факултета (май 2022 г.)
    • Кръгла маса в чест на поета и възпитаник на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ Ивайло Иванов
    • Културни събития в Център „Балкани“ (промоции на книги, годишнини)
    • Културни събития в Славистичния комплекс (промоции на книги, годишнини)
    • 20 години обмен на студенти и преподаватели между Филологическия факултет на ВТУ и Философския факултет в Ниш
    • „Български и хърватски културни мостове – преводи и преводачи“
    • Събития в Центъра по англицистика и ирландистика
    • Да преподаваш немски е забавно. Конкурс за най-интересно изнесен урок по немски език
    • Конкурс за най-добра диктовка (немски език)
    • Празник на азиатската култура
    • Лингвистичен многобой 2022 – испански език
    • Лингвистичен многобой 2022 – френски език
    • Франкофонско рали
    • Седмица на френския език и на франкофонската култура
    • Ден на италианския език и култура

    Организатори: Филологически факултет, катедри и колегиуми на Филологическия факултет


   2. Традиции и обичаи на народите, чествания на национални празници (февруари – декември 2022 г.)
    • Ден на румънската култура и честване на румънския поет Михай Еминеску.
    • Празник на японската култура
    • Великденски празници при славянските народи
    • Честване на Националния празник на Република Румъния
    • Рождественските празници сред славянските и балканските народи

    Организатори: Филологически факултет, катедри и колегиуми на Филологическия факултет


 3. Студентски научни прояви, кръгли маси, семинари и конкурси
  • Студентски научни конференции
   1. Езици, литератури, култури (докторанти и студенти) (10 и 11 юни 2022 г.)

    Организатори: Филологически факултет


  • Студентски кръгли маси
   1. Кръгла маса „30 години специалност Приложна лингвистика: традиции и актуални направления“ (23 май 2022 г.)

    Организатори: Филологически факултет, студенти – алумни


  • Студентски образователни семинари
   1. Хуманитаристиката и нейните приложения в дигиталната ера (февруари -март - април 2022 г.)

    Организатори: Филологически факултет и партньори – потребители на кадри


   2. Шести семинар по симултанен и консекутивен превод с испански език (гост-лектор Дора Цветкова) (14 и 15 април 2022 г.)

    Организатори: Филологически факултет, катедра „Романистика


   3. Превод на проза и поезия от и на испански език (гост-лектор Стефка Кожухарова) (10 и 11 март 2022 г.)

    Организатори: Филологически факултет, катедра „Романистика


   4. Осми семинар по фразеология (гост-лектор Боряна Кючукова-Петринска, Веселка Ненкова, Стефка Кожухарова, Джесика Сиаботару де Манев, Лаура Суарес и студенти от МП "Транслатология")– испански език (12 и 13 май 2022 г.)

    Организатори: Филологически факултет, катедра „Романистика


  • Студентски конкурси
   1. ТРАНСФОРМАЦИИ 2022 – Седми международен конкурс по превод (студенти, ученици, студенти българисти в чужбина, неделни училища в чужбина) (май 2022 г.)

    Организатори: Филологически факултет


   2. „Словото и диалогът“ 2022 – Трети национален ученически и студентски конкурс (май 2022 г.)

    Организатори: Филологически факултет

СПОДЕЛИ В