Кръжок по редактиране

Началото на кръжока по редактиране беше поставено през ноември 2021 г. Срещите се провеждат всяка седмица в електронна среда (в рамките на един или два учебни часа). Идеята за него се появи след разговори със студенти от различни специалности, които осъществяват своите първи стъпки в писането на поезия и проза, но не са уверени, че поднасят текстовете си изчистени от езикови и стилистични (а и стилови) грешки. Затова една от основните му цели е да предложи различен поглед върху студентските текстове, както и съвети за подобряването им, които да повишат въздействащата им функция. В процеса се допълват знанията на участниците, свързани с правописните и пунктуационните норми в българския език, с различните видове стилови и стилистични грешки, които могат да затруднят правилното разбиране на текста. Поставя се и акцент върху механизмите за постигане на текстова свързаност.

Срещите ни са полезни с това, че на тях се предлагат практически съвети за оформянето на собствени текстове от различен тип, в това число и на курсови и дипломни работи. При наличие на интерес се коментират преводни текстове.

От съществено значение са и коментарите, свързани с техническото оформление, което в днешно време може да се определи като неделима част от процеса на подготовката и редактирането на текстове.

Студентите могат свободно да задават въпросите си, както и да предлагат теми и дейности за следващите срещи. Всеки, който се нуждае от съвет, свързан с изброените проблеми, или просто иска да се упражни, може да стане част (еднократно или многократно) от нашите сбирки.

Ръководител: гл. ас. д-р Силвия Коева (ssilvia_koeva@abv.bg)

СПОДЕЛИ В