Тюторна система за учебната 2021-2022 година

Професионално направление 2.1. ФИЛОЛОГИЯ, ОКС „БАКАЛАВЪР“

Образователна програма: АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ
Форма на обучение: редовна
курс Академичен наставник Групов отговорник
1 гл. ас. д-р Гергана Кушева  g.kusheva@ts.uni-vt.bg,
geri_vg@yahoo.com
1 група - Николета Калинова Янева Имейл на групата - engphilologygroup1@gmail.com
преп. Лена Илиева l.ilieva@ts.uni-vt.bg,
ilieva_lena@yahoo.com
2 група - Теодора Бориславова Тодорова Имейл на групата - afgroup2@yahoo.com
2 доц. д-р Боряна Братанова b.bratanova@ts.uni-vt.bg,
b.bratanova@gmail.com
1 група - Кристиян Захаринов Николов  S2002011251@sd.uni-vt.bg, shadic99@abv.bg
2 група  - Ивана Виткова Тодорова  S2002011579@sd.uni-vt.bg, ivana.vitkova.t@gmail.com
3 преп. Живко Славов zh.slavov@ts.uni-vt.bg 1 група: Гергана Дачкова gergana.dachkova@abv.bg
2 група: Иван Тончев ivantonchev11@abv.bg
Общ имейл на целия курс: afvtu2019@abv.bg
4

доц. д-р Петя Цонева


преп. Живко Славов

p.coneva@ts.uni-vt.bg,
petyatzoneva@hotmail.com


zh.slavov@ts.uni-vt.bg

1 група Гергана Стаматова gerry_04@abv.bg, english_philology_group1@abv.bg
2 група Ирена Върбанова irenavarbanovaa@gmail.com
3 група Румяна Русева S1802011969@sd.uni-vt.bg, rymqna.rysewa99@gmail.com
Образователна програма: БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ
Форма на обучение: редовна
курс Академичен наставник Групов отговорник
1 гл. ас. д-р Илияна Иванова Димитрова iliana_id@ts.uni-vt.bg Преслава Пламенова Куртева
2 проф. д-р Венелин Грудков v.grudkov@ts.uni-vt.bg Тина Христова Митева
3 проф. д-р Антония Велкова-Гайдаржиева  a.gaydarjieva@ts.uni-vt.bg Преслав Светлозаров Сивков
4 гл. ас. д-р  Мая Ангелова-Атанасова maia.angelova@ts.uni-vt.bg Весела Василева Василева
Образователна програма: БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ
Форма на обучение: задочна
курс Академичен наставник Групов отговорник
1 гл. ас. д-р Илияна Иванова Димитрова iliana_id@ts.uni-vt.bg Дария Стоянова Георгиева 
2 проф. д-р Венелин Грудков v.grudkov@ts.uni-vt.bg Елисавета Христанова Димитрова
3 проф. д-р Антония Велкова-Гайдаржиева a.gaydarjieva@ts.uni-vt.bg Стела Иванова Петрова
4 гл. ас. д-р  Мая Ангелова-Атанасова maia.angelova@ts.uni-vt.bg Йоанна Симова Симеонова
Образователна програма: БАЛКАНИСТИКА
Форма на обучение: редовна
курс Академичен наставник Групов отговорник
1 румънски език гл. ас. д-р Боряна Михайлова b.ganeva@ts.uni-vt.bg Стефани Пламенова Станкова stefanistankova804@gmail.com,
S2102011040@sd.uni-vt.bg
2
3
4 новогръцки език гл. ас. д-р Виктория Кънева vgotcheva_g@mail.bg Моника Николаева Енчева
Образователна програма: ГЕРМАНИСТИКА
Форма на обучение: редовна
курс Академичен наставник Групов отговорник
1 гл. ас. д-р Владимира Вълкова v.valkova@ts.uni-vt.bg,
valkovavl@yahoo.de
Борислав Нинов Маринов S2102010970@sd.uni-vt.bg,
sou_marinov@abv.bg
2 гл. ас. д-р Калина Щерева-Емрих k.shtereva@ts.uni-vt.bg,
kstereva@mail.bg
Симона Цветелинова Арабска S2002013226@sd.uni-vt.bg,
simonatsvetelinova@gmail.com
3 доц. д-р Рада Василева r.vasileva@ts.uni-vt.bg,
radavasileva@gmail.com
Симеон Стефанов Хаджидимитров S1902012205@sd.uni-vt.bg,
simeon027@gmail.com
4 гл. ас. д-р Милена Иванова m.shopova@ts.uni-vt.bg,
mimischopova@abv.bg
Иван Пламенов Иванов S1802011761@sd.uni-vt.bg
Образователна програма: РОМАНИСТИКА
Форма на обучение: редовна
курс Академичен наставник Групов отговорник
1
2  няма 2 курс
3  няма 3 курс
4
Образователна програма: РУСИСТИКА
Форма на обучение: редовна
курс Академичен наставник Групов отговорник
1 ас. д-р Александър Димитров Петров  a.petrov@ts.uni-vt.bg,
alekcandar_petrov@abv.bg
Илия Тодоринов Ибовски S2102011197@sd.uni-vt.bg, iliyaibovski@gmail.com
заместник: Милена Димитрова Якимова S2102011865@sd.uni-vt.bg, milenayakimova123@gmail.com
2 няма 2 курс
3 няма 3 курс
4 1 гр. – гл. ас. д-р Мариана Иванова Шопова-Христова m.i.shopova@ts.uni-vt.bg,
mshopova@abv.bg
Антония Иванова Иванова s1802011478@sd.uni-vt.bg, antoniya99@gmail.com
2 гр. - гл. ас. д-р Ваня Панева Иванова vania.ivanova@ts.uni-vt.bg, vania.ivanova1@gmail.com Несрин Джошкун Сабри S1802011338@sd.uni-vt.bg, n.sabri99@abv.bg
Образователна програма: ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА (ДВА ЧУЖДИ ЕЗИКА), ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА С ДВА ЧУЖДИ ЕЗИКА И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ, ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА С ДВА ЧУЖДИ ЕЗИКА И МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ, ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА. ДВА ЧУЖДИ ЕЗИКА С БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ, ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА. АНГЛИЙСКИ И ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК С ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Форма на обучение: редовна
курс Академичен наставник Групов отговорник
1 Английски като първи чужд език преп. Иван Бянов i.byanov@ts.uni-vt.bg,
i.byanov@gmail.com
1 гр. (А1) Искрен Данаилов Чоранов (ПЛ-ИТ) S2102010408@sd.uni-vt.bg, Nifip20@gmail.com
2 гр. (А2) 
преп. Адриана Чакърова a.chakarova@ts.uni-vt.bg,
addrianna@abv.bg
3 гр. (А3) Виктория Михайлова (ПЛ-МТ) S2102011548@sd.uni-vt.bg, viki.mihailova00@gmail.com 
4 гр. (А4) Йоанна Димитрова (ПЛ) S2102012618@sd.uni-vt.bg,
Vishlene@gmail.com 
преп. Яна Боянова y.boyanova@ts.uni-vt.bg,
boyanova@hotmail.com
5 гр. (А5) Лора Ивайлова Колева (ПЛ-МО)  S2102012717@sd.uni-vt.bg, lora.koleva523@gmail.com
6 гр. (А6) Соня Евгениева Стоянова (ПЛ-БК)  S2102010182@sd.uni-vt.bg, sonnnyaaa@abv.bg
7 гр. (А7) Ели Красимирова Трайстарова (ПЛ-МО) S2102010977@sd.uni-vt.bg, krasimirowaeli@gmail.com
8 гр. (А8)  Петър Иванов Енчев (ПЛ-ИТ)  S2102013269@sd.uni-vt.bg,
petareenchev@gmail.com
Испански като първи чужд език ас. Анна Коева anna_koeva@hotmail.com Борислав Светославов Пашунов borislav_pashunov@abv.bg
Немски като първи чужд език ас. Николай Станков n.stankov@ts.uni-vt.bg,
murkedid@gmail.com
Кристина Йорданова S2102013237@sd.uni-vt.bg,
kristinayova@abv.bg
Руски като първи чужд език няма 1 курс
Френски като първи чужд език гл. ас. д-р Павлина Рибарова p.ribarova@ts.uni-vt.bg
Английски като втори чужд език ас. Елена Радкова e.radkova@ts.uni-vt.bg,
elirad@abv.bg
Кристина Пламенова Йорданова  kristinayova@abv.bg
Арабски като втори чужд език няма 1 курс
Испански като втори чужд език ас. Анна Коева anna_koeva@hotmail.com Борис Николаев Банчовски banchovskib@gmail.com
Италиански като втори чужд език преп. Грета Генчева greta_gencheva@abv.bg

Мая Веселинова

Немски като втори чужд език гл. ас. д-р Калина Щерева-Емрих k.shtereva@ts.uni-vt.bg,
kstereva@mail.bg
Христина Росенова Златарска (ПЛ-БК)  S2102010371@sd.uni-vt.bg
Валентинов Великов (ПЛ-ПР) S21020118007@sd.uni-vt.bg
Фатиме Исмаилова Мустафова (ПЛ-МО) S2102011361@sd.uni-vt.bg
Новогръцки като втори чужд гл. ас. д-р Емилия Авгинова-Николова emmavg@abv.bg
Китайски като втори чужд език ас. Теодора Йонкова t.p.yonkova@gmail.com Кристиана Бисерова Донева kristiana.doneva@gmail.com 
Корейски като втори чужд език ас. д-р Джеймс Канг bulgariajames@gmail.com Михаил Красимиров Църов (ПЛ-БК)
Румънски език като втори чужд език  гл. ас. д-р Боряна Михайлова  b.ganeva@ts.uni-vt.bg Пламен Петков prime_46@mail.bg,
S2102010739@sd.uni-vt.bg
Руски като втори чужд език ас. д-р Александър Димитров Петров a.petrov@ts.uni-vt.bg, alekcandar_petrov@abv.bg Илия Тодоринов Ибовски S2102011197@sd.uni-vt.bg, iliyaibovski@gmail.com
заместник: Милена Димитрова Якимова S2102011865@sd.uni-vt.bg, milenayakimova123@gmail.com
Словашки като втори чужд език
Сръбски и хърватски като втори чужд език гл. ас. д-р Сава Стаменкович sava.stamenkovich@ts.uni-vt.bg,
savastamenkovic@gmail.com
Йоана Димитрова vishlene@gmail.com
Френски като втори чужд език преп. Микрула Василева mikroula@abv.bg Йована Момчилова Йорданова ymomchilova@gmail.com
Японски като втори чужд език ас. Катя Кирилова kote_x@abv.bg Донна Живкова Стоянова donna.jivkova2002@gmail.com
2 Английски като първи чужд език преп. Снежана Боянова s.boyanova@ts.uni-vt.bg,
sneja9901@abv.bg
преп. Нели Войнова n.voynova@ts.uni-vt.bg,
nelivoynova@gmail.com 
Испански като първи чужд език гл. ас. д-р Юлия Митева julia_miteva@abv.bg Ивайла Петкова ivaylap@yahoo.com
Немски като първи чужд език ас. Николай Станков n.stankov@ts.uni-vt.bg,
murkedid@gmail.com
Николета Масалджийска n.masaldzhiyska@gmail.com,
S2002011898@sd.uni-vt.bg
Руски като първи чужд език доц. д-р Наталия Димитрова Пенева n.peneva@ts.uni-vt.bg, natalia_peneva@mail.bg Роберта Радославова Костадинова S2002010619@sd.uni-vt.bg, roberta_2001@abv.bg
Френски като първи чужд език гл. ас. д-р Павлина Рибарова p.ribarova@ts.uni-vt.bg Силвия Минкова s2002010520@sd.uni-vt.bg
Английски като втори чужд език гл. ас. д-р Светлана Атанасова s.atanasova@ts.uni-vt.bg,
s.atanassova@abv.bg
Вилиян Веселинов Иванов viliyan_ivanov014726@abv.bg 
Арабски като втори чужд език ас. Весела Тодорова  v.g.todorova@ts.uni-vt.bg Йоанна Янчева S2002010620@sd.uni-vt.bg
Испански като втори чужд език ас. Анна Коева anna_koeva@hotmail.com Борислав Борисов Дилов  borislav_dilov@mail.bg
Италиански като втори чужд език преп. Грета Генчева greta_gencheva@abv.bg Гергана Караиванова Gerganak7911@abv.bg
Немски като втори чужд език гл. ас. д-р Калина Щерева-Емрих k.shtereva@ts.uni-vt.bg,
kstereva@mail.bg
1 гр.: Симона Цветелинова Арабска S2002013226@sd.uni-vt.bg,
simonatsvetelinova@gmail.com
2 гр.: Минко Атанасов Ластарджиев S2003010477@sd.uni-vt.bg,
lastardzhiev@icloud.com
Новогръцки като втори чужд гл. ас. д- Виктория Кънева vgotcheva_g@mail.bg Виктор Марчев Марков
Китайски като втори чужд език ас. Теодора Йонкова  t.p.yonkova@gmail.com Теодор Мирославов Вълев tvylev@abv.bg
Корейски като втори чужд език ас. д-р Джеймс Канг bulgariajames@gmail.com Елпида Ставрос Монемвасиоти elpidamon@gmail.com
Португалски като втори чужд език няма 2 курс
Руски като втори чужд език ас. Благовест Асенов Благоев b.blagoev@ts.uni-vt.bg, blagoev_b@abv.bg Силвия Миленова Минкова S2002010520@sd.uni-vt.bg, silviaminkova0@gmail.com
Добромира Ивайлова Димитрова S2002010607@sd.uni-vt.bg, obi_d@abv.bg
Словашки като втори чужд език доц. д-р Валерия Тодорова Мерт Пашаоглу
Френски като втори чужд език преп. Райна Ковачева camlot@abv.bg Димитрина Митева miteva9@abv.bg
Японски като втори чужд език ас. Катя Кирилова kote_x@abv.bg Радинислава Димитрова Караиванова radinislavak@gmail.com
3 Английски като първи чужд език доц. д-р Петя Цонева p.coneva@ts.uni-vt.bg,
petyatzoneva@hotmail.com
гл. ас. д-р Ралица Демиркова r.demirkova@ts.uni-vt.bg,
reverie78bg@yahoo.com
Испански като първи чужд език гл. ас. д-р Юлия Митева julia_miteva@abv.bg Панко Монев pankomonev@abv.bg
Немски като първи чужд език доц. д-р Ралица Иванова r.ivanova@ts.uni-vt.bg,
ralizaiv@abv.bg
Русанка Димова Бонева S1902012949@sd.uni-vt.bg,
rusanka.boneva@abv.bg 
Румънски език като втори чужд език  гл. ас. д-р Йоана Славчева y.slavcheva@ts.uni-vt.bg Георги Йорданов Любенов georgi000214@abv.bg
Руски като първи чужд език доц. д-р Наталия Димитрова Пенева n.peneva@ts.uni-vt.bg, natalia_peneva@mail.bg Лора Дианова Драгова S1902011295@sd.uni-vt.bg, loraddragova@gmail.com
Френски като първи чужд език гл. ас. д-р Павлина Рибарова p.ribarova@ts.uni-vt.bg Денислава Тодорова denislava1982_82@abv.bg
Английски като втори чужд език гл. ас. д-р Калина Василева k.galunova@ts.uni-vt.bg,
kali.galu@gmail.com
Арабски като втори чужд език ас. Весела Тодорова v.g.todorova@ts.uni-vt.bg Анжела Симеонова S1902010757@sd.uni-vt.bg
Испански като втори чужд език гл. ас. д-р Юлия Митева julia_miteva@abv.bg Ралица Иванова ralitssaivanova@gmail.com
Ива Руменова Линкова ivkata345@abv.bg
Италиански като втори чужд език ас. Таня Топалова tanit_bg@abv.bg Илияна Миронова
Немски като втори чужд език доц. д-р Рада Василева r.vasileva@ts.uni-vt.bg,
radavasileva@gmail.com
1 гр. - Мелис Шакир  Mzsh007@gmail.com
2 гр. - Ружди Сезгин Ружди mehmedrujdi@abv.bg
Новогръцки като втори чужд
Китайски като втори чужд език доц. д-р Полина Цончева p.tsoncheva@ts.uni-vt.bg Никол Даниславова Ботева  n.boteva2312@gmail.com
Корейски като втори чужд език няма 3 курс
Полски език като втори чужд език доц. д-р Станка Б. Дойчинова s.todorova@ts.uni-vt.bg,
s_bonowa@abv.bg
Мира Ангелова Петрова S1902011849@sd.uni-vt.bg
Португалски като втори чужд език няма 3 курс
Руски като втори чужд език гл. ас. д-р Иван Марков Златев i.zlatev@ts.uni-vt.bg,
ivan-zlatev@narod.ru
Симеон Атанасов S1902011826@sd.uni-vt.bg, bye2911@gmail.com
Словашки като втори чужд език
Френски като втори чужд език преп. Райна Ковачева camlot@abv.bg Ивана Василева imnana@mail.bg
Японски като втори чужд език ас. Катя Кирилова kote_x@abv.bg Светлозар Христов Джамбазов zazera33@gmail.com
4 Английски като първи чужд език преп. Лена Илиева l.ilieva@ts.uni-vt.bg,
ilieva_lena@yahoo.com
Валентина Димова dimova_valentina@abv.bg
Испански като първи чужд език преп. Ивелина Добрева ivelinadobreva_vt@abv.bg Димитра Маринова dimitramarinova@abv.bg
Немски като първи чужд език гл. ас. д-р Владимира Вълкова v.valkovats.uni-vt.bg,
valkovavl@yahoo.de
Йоана Колева Драшкова S1802010437@sd.uni-vt.bg
Руски като първи чужд език доц. дн Владимир Стоев Хънтов vladimir.hantov@ts.uni-vt.bg, vladhunt@abv.bg Владимира Пенчева Петкова S1802010585@sd.uni-vt.bg; vladimirap1d@gmail.com
Френски като първи чужд език преп. Микрула Василева mikroula@abv.bg Девина Василева  anived@mail.bg
Английски като втори чужд език доц. д-р Павел Петков p.s.petkov@ts.uni-vt.bg,
tefter@yahoo.com
Арабски като втори чужд език няма 4 курс
Испански като втори чужд език преп. Ивелина Добрева ivelinadobreva_vt@abv.bg Валентина Димова dimova_valentina@abv.bg
Италиански като втори чужд език няма 4 курс
Немски като втори чужд език гл. ас. д-р Милена Иванова m.shopova@ts.uni-vt.bg,
mimischopova@abv.bg
Кристиана Славейкова krisii12345@abv.bg
Нидерландски като втори чужд няма 4 курс
Новогръцки като втори чужд гл. ас. д- Виктория Кънева vgotcheva_g@mail.bg Моника Николаева Енчева
Китайски като втори чужд език доц. д-р Полина Цончева p.tsoncheva@ts.uni-vt.bg Виктория Тодорова dama_pika98@abv.bg
Корейски като втори чужд език ас. д-р Джеймс Канг bulgariajames@gmail.com Валерия Валериева Георгиева valeria_999@abv.bg 
Полски език като втори чужд език доц. д-р Станка Б. Дойчинова s.todorova@ts.uni-vt.bg,
s_bonowa@abv.bg
Владимира Петкова s1802010585@sd.uni-vt.bg, vladimirap1d@gmail.com
Португалски като втори чужд език ас. Кремена Попова kremy_2000@yahoo.com Спаска Еньова enyova15@abv.bg
Румънски език като втори чужд език  гл. ас. д-р Силвия Михайлеску s.mihailesku@ts.uni-vt.bg Георги Петров Василев s1802011326@sd.uni-vt.bg
Руски като втори чужд език 1 гр. - гл. ас. д-р Мариана Иванова Шопова-Христова m.i.shopova@ts.uni-vt.bg, mshopova@abv.bg Антония Иванова Иванова s1802011478@sd.uni-vt.bg, antoniya99@gmail.com
2 гр. - гл. ас. д-р Ваня Панева Иванова vania.ivanova@ts.uni-vt.bg, vania.ivanova1@gmail.com Несрин Джошкун Сабри S1802011338@sd.uni-vt.bg, n.sabri99@abv.bg
Словашки като втори чужд език доц. д-р Даниела Константинова d.konstantinova@ts.uni-vt.bg,
daniela.konstantinova@gmail.com,
Стефани Денчева  stefani.dencheva@abv.bg
Френски като втори чужд език доц. д-р Амелия Милчева amilch@abv.bg Нанси Димитрова dimitrova.nansi99@gmail.com
Японски като втори чужд език ас. Катя Кирилова kote_x@abv.bg Божедара Коева Радулова bojedara_koeva_radulova@abv.bg
Стефан Иванов Иванов cpt.stef.ii@gmail.com
Образователна програма: ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА. БЪЛГАРСКИ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК С ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Форма на обучение: редовна
курс Академичен наставник Групов отговорник
1 английски език ас. Галина Деведжиева g.devedjieva@ts.uni-vt.bg,
gdevedjieva@yahoo.com
Асенния Пламенова Рангелова  asyaaa.rangelova@gmail.com
български език ас. д-р Теодора Куртева t.kurteva@ts.uni-vt.bg
2 английски език гл. ас. д-р Светлана Атанасова s.atanasova@ts.uni-vt.bg,
s.atanassova@abv.bg
Виктория Петрова Великова
български език гл. ас. д-р Илияна Димитрова iliyana.dimitrova@ts.uni-vt.bg
3 английски език гл. ас. д-р Калина Василева k.galunova@ts.uni-vt.bg,
kali.galu@gmail.com
Фатме Исмаилова Дуралиева
български език гл. ас. д-р Красимира Василева k.vasileva@ts.uni-vt.bg
4 английски език доц. д-р Павел Петков p.s.petkov@ts.uni-vt.bg,
tefter@yahoo.com
Ивета Йосифова Йосифова
български език гл. ас. д-р Велин Петров v.d.petrov@ts.uni-vt.bg

Професионално направление 1.3. ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО..., ОКС „БАКАЛАВЪР“

Образователна програма: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЧУЖД ЕЗИК
Форма на обучение: редовна
курс Академичен наставник Групов отговорник
1 български език ас. Анита Тодоранова a.todoranova@ts.uni-vt.bg
китайски език доц. д-р Полина Цончева poli.tsoncheva@gmail.com
японски език ас. Катя Кирилова kote_x@abv.bg
2 китайски език доц. д-р Полина Цончева poli.tsoncheva@gmail.com
3 български език доц. д-р Владислав Маринов w.marinov@ts.uni-vt.bg
4 български език гл. ас. д-р Силвия Коева s.koeva@ts.uni-vt.bg
Образователна програма: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Форма на обучение: редовна
курс Академичен наставник Групов отговорник
1 български език ас. Анита Тодоранова a.todoranova@ts.uni-vt.bg Росица Димитрова Стоянова
2 български език Николета Николаева Димитрова
3 -
4 -
Образователна програма: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ГЕОГРАФИЯ
Форма на обучение: редовна
курс Академичен наставник Групов отговорник
1 български език доц. д-р Верка Сашева Иванова verka.ivanova@ts.uni-vt.bg
2
3 български език доц. д-р Владислав Маринов w.marinov@ts.uni-vt.bg
4
Образователна програма: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ГЕОГРАФИЯ
Форма на обучение: задочна
курс Академичен наставник Групов отговорник
1 български език доц. д-р Верка Сашева Иванова verka.ivanova@ts.uni-vt.bg Кристиян Николаев Кръстев
2
3 български език доц. д-р Владислав Маринов w.marinov@ts.uni-vt.bg Виктория Веселинова Нешовска
4
Образователна програма: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ИСТОРИЯ
Форма на обучение: редовна
курс Академичен наставник Групов отговорник
1 български език  гл. ас. д-р Велин Петров v.d.petrov@ts.uni-vt.bg Ралица Павлинова Караколева
2
3
4 български език гл. ас. д-р Силвия Коева s.koeva@ts.uni-vt.bg Ивелин Венциславов Василев
Образователна програма: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ИСТОРИЯ
Форма на обучение: задочна
курс Академичен наставник Групов отговорник
1. български език доц. д-р Верка Сашева Иванова verka.ivanova@ts.uni-vt.bg Нелина Мирославова Христова
3 български език доц. д-р Владислав Маринов w.marinov@ts.uni-vt.bg Станимира Христова Енчева
4 български език гл. ас. д-р Красимира Василева k.vasileva@ts.uni-vt.bg Петко Красимиров Иванов
Образователна програма: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИСТОРИЯ И ЧУЖД ЕЗИК
Форма на обучение: редовна
курс Академичен наставник Групов отговорник
1  английски език  ас. Галина Деведжиева g.devedjieva@ts.uni-vt.bg,
gdevedjieva@yahoo.com
Асенния Пламенова Рангелова  asyaaa.rangelova@gmail.com
2  английски език  гл. ас. д-р Светлана Атанасова s.atanasova@ts.uni-vt.bg,
s.atanassova@abv.bg
3  английски език  гл. ас. д-р Калина Василева k.galunova@ts.uni-vt.bg,
kali.galu@gmail.com
4  -

Професионално направление 3.5.  ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ, ОКС „БАКАЛАВЪР“

Образователна програма: ЖУРНАЛИСТИКА
Форма на обучение: редовна
курс Академичен наставник Групов отговорник
1 гл. ас. д-р Марина Маринова marina.marinova@ts.uni-vt.bg  Даника Петрова S2102011782@sd.uni-vt.bg
2 гл. ас. д-р Марина Маринова marina.marinova@ts.uni-vt.bg  Елена Яворова Доганова S2002012795@sd.uni-vt.bg
3 гл. ас. д-р Десислава Андреева d.eneva@ts.uni-vt.bg  Симона Иванова S1902011536@sd.uni-vt.bg,
Курсов имейл: urnalisticvty.7@abv.bg
4 гл. ас. д-р Георги Игнатов g.ignatov@ts.uni-vt.bg  Мария Иванова S1802010674@sd.uni-vt.bg
Образователна програма: ЖУРНАЛИСТИКА
Форма на обучение: задочна
курс Академичен наставник Групов отговорник
1 гл. ас. д-р Десислава Андреева d.eneva@ts.uni-vt.bg Росица Балакева S2102011385@sd.uni-vt.bg
2 гл. ас. д-р Георги Игнатов g.ignatov@ts.uni-vt.bg  Александър Борисов S2002010641@sd.uni-vt.bg
3  няма 3 курс
4  няма 4 курс
Образователна програма: ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА
Форма на обучение: редовна
курс Академичен наставник Групов отговорник
1 гл. ас. д-р Марина Маринова marina.marinova@ts.uni-vt.bg  Даника Петрова S2102011782@sd.uni-vt.bg,
Курсов имейл: pr2021.vtu@gmail.com
2 гл. ас. д-р Марина Маринова marina.marinova@ts.uni-vt.bg  Никола Викторов S2002010951@sd.uni-vt.bg
3 гл. ас. д-р Десислава Андреева d.eneva@ts.uni-vt.bg   Антония Въткова S1902011445@sd.uni-vt.bg,
Курсов имейл: pr.19.23@abv.bg
4 гл. ас. д-р Георги Игнатов g.ignatov@ts.uni-vt.bg  Искра Калбанова S1802010726@sd.uni-vt.bg
Образователна програма: ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА
Форма на обучение: задочна
курс Академичен наставник Групов отговорник
1 гл. ас. д-р Десислава Андреева d.eneva@ts.uni-vt.bg Росица Балакева S2102011385@sd.uni-vt.bg
2 гл. ас. д-р Георги Игнатов  g.ignatov@ts.uni-vt.bg  Ива Венкова S2002012879@sd.uni-vt.bg
3 няма 3 курс
4 няма 4 курс
Образователна програма: БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ
Форма на обучение: редовна
курс Академичен наставник Групов отговорник
1 няма 1 курс
2 доц. д-р Александър Ковачев a.kovachev@ts.uni-vt.bg  Габриела Евтимова  S2009012019@sd.uni-vt.bg
3 няма 3 курс
4 няма 4 курс

СПОДЕЛИ В