Диагностичен тест по английски език за специалност Приложна лингвистика с първи език английски за учебната 2021/2022 година

За да получите достъп до теста, трябва да сте активирали служебната си поща в Outlook и да знаете своята парола.

Диагностичният тест ще се проведе онлайн на 21 и 23 септември (вторник и четвъртък) 2021 г. от 9:00 часа в Microsoft Forms. Линка към теста ще бъде разпратен по служебните ви имейли, както и по личните имейли, с които сте се регистрирали в платформата „Е-студент“. Попълнилите теста на 21 септември не трябва да го попълват и на 23 септември.

Важно! При отваряне на теста преди 9:00 часа, той не се активира. Също така не се активира автоматично с настъпването на часа, т.е. изчакайте да стане 9:00 ч. или натиснете бутона за обновяване (refresh) на браузъра си.

Времето, в което трябва да завършите теста, е 60 минути. След приключване натиснете съответния бутон за предаване (Submit). Направете това преди да е изтекло определеното време. Ако натиснете бутона за предаване (Submit) след този час (дори само 1 секунда повече), тестът не може да бъде изпратен за проверка.

Студентите, които имат сертификат на Кеймбридж, Оксфорд, IELTS, TOEFL, могат, ако желаят, да не правят теста, а да изпратят сканирано копие на преп. Яна Боянова на y.boyanova@ts.uni-vt.bg

Колеги, не е във Ваш интерес да покажете резултат, неотговарящ на Вашите знания, тъй като ще срещнете затруднения по-нататък, ако бъдете включени в група с по-високо владеене на английски език.

СПОДЕЛИ В