Научен календар на Филологическия факултет за 2021 година

 1. Международни форуми със съорганизатор – Филологически факултет
  1. XII Международен симпозиум Търновска книжовна школа (12 – 14 ноември 2021)

   Организатори: Научноизследователския център Търновска книжовна школа при ВТУ, Филологически факултет, Исторически факултет Православен богословски факултет, институции на територията на Община Велико Търново


  2. Осма международна конференция „Балканите – език, история, култура“ (Ноември 2021)

   Организатори: Филологически факултет, Исторически факултет


  3. 20. СРЕЩИ/СУСРЕТИ ВТУ – Университет в Ниш: 18. Тематична конференция „СЪСЕДИТЕ в културата на българи и сърби“ (октомври 2021)

   Организатори: Филологически факултет, Философски факултет – Ниш


 2. Научни конференции във Филологическия факултет, кръгли маси и научно-практически семинари
  • Ежегодни конференции
   1. Международна конференция на Филологическия факултет „Езици, култури, комуникации“ (11 – 12 ноември 2021)

    Организатори: Филологически факултет


  • Други категории научни конференции
   1. Национална научна конференция, посветена на 90-годишнината от рождението на Васил Попов (30 април 2021)

    Организатори: Филологически факултет, катедра “Българска литература” съвместно с НВУ „Васил Левски“


   2. Национална научна конференция „Творчеството на Ивайло Иванов в българската литература и култура“ (26 ноември 2021)

    Организатори: Филологически факултет, катедра “Българска литература”


   3. XX Национална научна конференция с международно участие „Библиотеки – четене – комуникации“, ежегодна (ноември 2021 г.)

    Организатори: Филологически факултет, катедра „Журналистика и връзки с обществеността“, Регионална библиотека „П.Р.Славейков“


  • Кръгли маси и научни дискусионни форуми
   1. Кръгла маса „30 години Приложна лингвистика“ във ВТУ (ноември 2021)

    Организатори: Филологически факултет


   2. Кръгла маса, посветена на 200-годишнината от рождението на Фьодор Михайлович Достоевски (май 2021)

    Организатори: Филологически факултет, катедра „Русистика“


  • Научни и научно-приложни семинари
   1. Методически аспекти на съвременното чуждоезиково обучение (м. февруари, март, април, октомври, ноември 2021 г.)

    Организатори: Филологически факултет – с участници преподавателите по практически чужд език


   2. Лектория, посветена на 200-годишнината от рождението на Фьодор Михайлович Достоевски (11 ноември 2021)

    Организатори: Филологически факултет, катедра „Русистика“


  • Художествено-творчески прояви
   1. Майски дни на Филологическия факултет: ежегодна традиционна проява по повод 24 май, празника на Филологическия факултет: образователни, творчески и културни събития на всички катедри и езикови колегиуми във Факултета (април – май 2021), ежегоден празник на японската култура, пролетни културнообразователни събития в чуждоезиковите центрове

    Организатори: Филологически факултет, катедри и колегиуми на Филологическия факултет


   2. Събития във връзка с португалското председателство на ЕС (април – май 2021)

    Организатори: Филологически факултет, катедра „Романистика“


   3. Новогодишни традиции и обичаи на народите на ... (декември 2021)

    Организатор: Филологически факултет


 3. Студентски научни прояви, кръгли маси, семинари и конкурси
  • Студентски научни конференции
   1. Факултетска ежегодна международна конференция „Езици – култури – комуникации“: Студентски панел (11 – 12 ноември 2021)

    Организатори: Филологически факултет


  • Студентски кръгли маси
   1. Кръгла маса „30 години Приложна лингвистика“ във ВТУ (ноември 2021)

    Организатори: Филологически факултет


  • Студентски образователни семинари
   1. Седми семинар „Испански език – фразеология и превод“  (13 и 14 май 2021)

    Организатори: Филологически факултет, катедра „Романистика


   2. Пети семинар по симултанен и консекутивен превод с испански език (20 и 21 май 2021)

    Организатори: Филологически факултет, катедра „Романистика


  • Студентски конкурси
   1. ТРАНСФОРМАЦИИ 2021 – студентски конкурс по превод, традиционен (студенти, ученици, студенти българисти в чужбина, неделни училища в чужбина) май 2021

    Организатори: Филологически факултет


   2. „Словото и диалогът“ 2021 – ученически и студентски конкурс (май 2021)

    Организатори: Филологически факултет


  • Студентски художествено-творчески прояви
   1. „Кога, къде, какво ... в Италия“ – ден на италианския език и култура” (април 2021)

    Организатори: катедра „Романистика“


   2. Лингвистичен многобой (френски език) – май 2021

    Организатор: катедра „Романистика“


   3. Лингвистичен многобой (испански език) – май 2021

    Организатор: катедра „Романистика“


   4. Студентски форум „ФРАНКОФОНИЯ“ – март 2021

    Организатор: катедра „Романистика“

СПОДЕЛИ В