Стажове в Съвета на Европейския съюз

На вниманието на студентите, придобили бакалавърска или магистърска степен

Уважаеми студенти,
Генералният секретариат на Съвета на Европейския съюз предлага възможности за кандидатстване за платени стажове.

Изисквания към кандидатите:

  • да са граждани на Европейския съюз;
  • да са придобили образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ или „Магистър“.

Стажът гарантира:

  • задълбочаване на познанията, свързани с процедурите и политиките на институциите в ЕС;
  • работа в мултикултурна, многоезична и мултиетническа среда;
  • възможност за личен принос и придобиване на опит.

Одобрените кандидати ще имат възможност да работят към Езиковата служба с български език за период от пет месеца – от 1 септември 2021 до 31 януари 2022 г.

Подробна информация може да откриете на сайта на Съвета на ЕС: https://www.consilium.europa.eu/…/genera…/jobs/traineeships/

Краен срок за подаване на документи – 15 март 2021 г.

СПОДЕЛИ В