Обява за конкурса

VI КОНКУРС ПО ПРЕВОД ЗА СТУДЕНТИ И УЧЕНИЦИ

„ТРАНСФОРМАЦИИ 2021“
(Рубрики „Проза“ и „Поезия“)


Традиционният конкурс по превод на Филологическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ е насочен към студенти и ученици в България и чужбина. Конкурсът предвижда


ПРЕВОД НА ЧУЖДИ АВТОРИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
(за студенти и ученици от България)

ПРЕВОД НА БЪЛГАРСКИ АВТОРИ НА ЧУЖД ЕЗИК
(за изучаващи български език извън България)


Текстовете на чужди автори, които се предлагат за превод на български език, ще бъдат на един от изучаваните в нашия факултет 20 езика (английски, албански, арабски, български, гръцки, италиански, испански, китайски, корейски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, руски, словашки, сръбски, хърватски,  френски, японски). Участниците имат възможност да избират рубриката и езика за превод според интересите и уменията си. На изучаващите български език извън България са предложени подбрани текстове от популярни български автори, които да бъдат преведени на съответния чужд език.

Конкурсното жури се състои от висококвалифицирани преподаватели по чужди езици, включително и чуждестранни лектори във Филологическия факултет.

В раздел Текстове за превод можете да изтеглите желаните рубрики по езици.

Файлът с преводите именувайте с Вашите имена на латиница по указания модел: IvanIvanov-Transformacii2021

Файлът за изпращане трябва да съдържа само Вашия превод (без оригиналния текст). Ако участвате с превод от повече от един език или рубрика, представете всеки преводен текст в отделен файл.

Изтеглете „Изисквания за техническо оформление“, „Образец за оформление на превод (поезия)“ и „Образец за оформление на превод (проза)“, в които подробно ще се запознаете как да подготвите Вашите текстове.

  • Краен срок за предаване на преводите: 25 април 2021 г.
  • Адрес за предаване на преведените текстове: transformacii@ts.uni-vt.bg
  • Обявяване на резултатите – на сайта на Филологическия факултет на 24 май 2021 г.

ВАЖНО ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ!

Участниците, които се класират на първите три места в двете рубрики, ще се ползват с предимство при кандидатстване в специалностите на Филологическия факултет на Великотърновския университет.

СПОДЕЛИ В