Първи курс (2020-2021) – Езикови групи – разпределение

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ – ПЪРВИ КУРС през 2020/21 учебна година
За специалностите от групата „ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА С ДВА ЧУЖДИ ЕЗИКА“


ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК – РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ЕЗИКОВИ ГРУПИ

  • ПРЕВОДАЧЕСКИ ПРОФИЛ
  • С ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  • С МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ
  • С БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ
  • С МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ

Уважаеми първокурсници,
Поздравяваме Ви с избора на специалности, които предоставят възможност за съвременно, модерно и търсено образование на базата на познанията и уменията за комуникация на различни езици и с допълващи професионални квалификации, адекватни на съвременното, но и на бъдещото търсене в един широк и динамичен професионален диапазон. Вярваме, че ще положите усилия да учите и да се усъвършенствате не само по време на обучението в бакалавърската степен.

Предложеното разпределение по езикови групи за изучаване на втори чужд език в дадената специалност е съобразено със следните комплексни критерии: поредно желание и подредба на езиците, общ успех от кандидатстването (бал), капацитет на езиковата група (възможен брой студенти за обучение). Уверяваме Ви, че всички предложени езици са търсени на пазара на труда и дават възможност да се намери атрактивна, предизвикателна и високоплатена професионална реализация. Споделяме също, че по-малко популярните и дори непознати за някои от Вас езици са именно шансът да се превърнете в редки и търсени специалисти.

ВНИМАНИЕ! Поради обективни причини няма да се организира обучение по сръбски и хърватски език и вместо него се предлага словашки език (централноевропейски език с много възможности и перспективи).

На всички желаещи се предоставя правото да изучават трети език в рамките на учебния план.

Предлагаме още от първи курс да следите сайтовете, които предлагат информация за търсене на специалисти с определен чуждоезиков профил и конкретни професионални умения (вж. напр. jobs.bg, zaplata.bg и под.)

Препоръчваме да се потърси повече информация за предлаганите от нас езици, като се има предвид, че за всички без изключение се предлага минимум един семестър включено обучение в европейски университет със сходна специалност и изучавани езици по финансираната стипендиантска програма на ЕС „Еразъм+“.

Ето линкове към информацията за предлаганите езици в първи курс на учебната 2020/21 година:

английски, арабски, гръцки, италиански, испански, китайски, корейски, немски, руски, словашки, френски, японски.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА ЩЕ ИМА СЛЕД 15 СЕПТЕМВРИ.

От ДЕКАНАТА НА ФФ

Втори чужд - Английски език
Три имена Специалност
Александра Ангелова Димитрова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм
Александра Ивайлова Георгиева Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм
Ангел Анатолиев Ангелов Педагогика на обучението по история и чужд език
Беатрис Мирославова Аргирова Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации
Белослава Иванова Пецова Приложна лингвистика (два чужди езика)
Вилиян Веселинов Иванов Педагогика на обучението по български език и чужд език
Дениз Илкер Назив Педагогика на обучението по български език и чужд език
Златин Владимиров Георгиев Педагогика на обучението по история и чужд език
Ивайла Стаменова Стоева Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации
Ивайло Йовчев Димитров Педагогика на обучението по история и чужд език
Ивана Пламенова Симеонова Педагогика на обучението по български език и чужд език
Ивета Христофорова Димитрова Педагогика на обучението по български език и чужд език
Кристиан Викторов Гроздев Педагогика на обучението по история и чужд език
Мария Александрова Скабара Педагогика на обучението по български език и чужд език
Мария Иванова Иванова Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации
Мария Йорданова Маринова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения
Мирела Любомирова Върбанова Педагогика на обучението по български език и чужд език
Преслав Бориславов Иванов Педагогика на обучението по история и чужд език
Радослав Руменов Димитров Педагогика на обучението по история и чужд език
Светлозара Светлозарова Петкова Педагогика на обучението по български език и чужд език
Стефани Мирославова Аргирова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения
Теодория Атанасова Ластарджиева Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм
Цветан Павлинов Панев Педагогика на обучението по български език и чужд език

Втори чужд - Арабски език
Три имена Специалност
Белла Красимир Ставрева Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации
Валерия Христова Чернева Приложна лингвистика (два чужди езика)
Димитър Илиянов Борисов Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии
Иван Георгиев Делчев Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии
Йоанна Николаева Янчева Приложна лингвистика (два чужди езика)
Магдалена Руменова Григорова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии
Мариела Тихомирова Атанасова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм
Симеон Руменов Колев Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации
Теодора Цветкова Лалова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения
Цветелина Славова Сашева Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения

Втори чужд - Гръцки език
Три имена Специалност
Александрос Валентинос Иванов Иванов Приложна лингвистика (два чужди езика)
Виктор Марчев Марков Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения
Велина Илиянова Илиева Приложна лингвистика (два чужди езика)
Емил Иванов Димитров Приложна лингвистика. Два чужди езика с международен туризъм
Жанет Тодорова Попова Приложна лингвистика (два чужди езика)
Николай Веселинов Колев Приложна лингвистика (два чужди езика)
Радостина Венциславова Пискюлева Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации

Втори чужд - Испански език
Три имена Специалност
Борислав Борисов Дилов Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации
Виктория Евгениева Генева Педагогика на обучението по български език и чужд език
Виктория Мариянова Димитрова Педагогика на обучението по български език и чужд език
Деница Владимирова Цанова Педагогика на обучението по български език и чужд език
Кристина Христинова Добрева Педагогика на обучението по български език и чужд език
Миглена Анатолиева Атанасова Педагогика на обучението по български език и чужд език
Марин Труфчев Труфчев Приложна лингвистика (два чужди езика)
София Мирославова Маринчева Приложна лингвистика (два чужди езика)
Йоана Николаева Първанова Приложна лингвистика (два чужди езика)
Габриела Стефанова Иванова Приложна лингвистика (два чужди езика)
Тереза Николаева Колева Приложна лингвистика (два чужди езика)
Мартина Станимирова Петрова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм
Спаска Димитрова Еньова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм
Елида Пламенова Момчилова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм
Михаил Пламенов Даков Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии
Окан Зюлкяров Хаджев Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии
София Пламенова Нинова Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации
Елис Алев Асланова Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации
Нели Владова Александрова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения
Нелин Юксел Найдин Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения

Втори чужд - Италиански език
Три имена Специалност
Анна Николаева Николова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии
Беатрис Спасова Павлова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии
Борислав Недков Недков Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии
Валерия Кирилова Петрова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии
Виктория Георгиева Стоянова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения
Гергана Пламенова Караиванова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения
Даниела Ивова Николова Приложна лингвистика (два чужди езика)
Деница Иванова Стоянова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения
Елизабет Бекеле Тумебо Приложна лингвистика (два чужди езика)
Есил Светлинова Чернева Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения
Илиян Илиянов Раев Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения
Илияна Красимирова Валентинова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии
Йоанна Петкова Георгиева Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм
Йордан Стоянов Стоянов Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм
Кристиян Тенев Динев Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения
Мариела Красимирова Стоянова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии
Николета Йорданова Масалджийска Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации
Петя Ивайлова Живкова Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации
Яни Бориславов Недялков Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения

Втори чужд - Китайски език
Три имена Специалност
Александър Митков Кръстев Приложна лингвистика (два чужди езика)
Виктория Петкова Иванова Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации
Вяра-Микаела Стефан Кунева Приложна лингвистика (два чужди езика)
Габриела Валентинова Ангелова Педагогика на обучението по български език и чужд език
Габриела Николаева Драмалиева Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм
Даниил - Цимбал Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм
Иля Илоревич Сухарев Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения
Йоана Мариянова Евгениева Педагогика на обучението по български език и чужд език
Йоанна Нанкова Йорданова Приложна лингвистика (два чужди езика)
Красимира Сашева Ненкова Педагогика на обучението по български език и чужд език
Мелис Гюрсел Адем Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии
Нели Цветанова Михайлова Приложна лингвистика (два чужди езика)
Пламена Петева Петкова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм
Роберта Радославова Костадинова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения
Селена Красимирова Колева Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации
Станислава Добрева Станчева Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии
Таня Стилиянова Станкова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения
Теодор Мирославов Вълев Приложна лингвистика (два чужди езика)
Цветина Стоянова Стойчева Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии

Втори чужд - Корейски език
Три имена Специалност
Анна Петрова Върбанова Приложна лингвистика (два чужди езика)
Божидара Иванова Иванова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм
Борис Деянов Вутов Приложна лингвистика (два чужди езика)
Валерия Валериева Григорова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм
Валерия Красимирова Любисавова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения
Детелина Стефанова Лъчезарова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения
Ебру Сами Исмаилова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии
Елисавета Денчева Петкова Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации
Елпида Ставрос Монемвасиоти Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения
Илона Георгиева Кидикова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм
Йоана Валентинова Бенева Приложна лингвистика (два чужди езика)
Михаела Ивайлова Радева Приложна лингвистика (два чужди езика)
Михаела Костадинова Сусанова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения
Никол Иванова Димова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии
Радостина Цветомирова Цанкова Приложна лингвистика (два чужди езика)
Симона Пенчева Колева Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии
Стиляна Дилянова Дедева Приложна лингвистика (два чужди езика)
Цветелина Стоянова Дончева Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации

Втори чужд - Немски език
Три имена Специалност
Айлея Ердинчова Селимова Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации
Алейна Февзиева Мустафива Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии
Александр Дмитриевич Гергинов Приложна лингвистика (два чужди езика)
Аника Максимова Иванова Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации
Борис Николов Цанев Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм
Ванеса Лъчезарова Терзиева Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации
Ванеса Стоянова Локмаджиева Приложна лингвистика (два чужди езика)
Велислава Стефанова Станева Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации
Венелин Николаев Николаев Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии
Габриела Стоилова Грозданова Приложна лингвистика (два чужди езика)
Денислав Яниславов Динев Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии
Диляра Раджебова Еминова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения
Екатерина Емилова Спасичкова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения
Елена Красимирова Христова Педагогика на обучението по български език и чужд език
Емилиян Димитров Радев Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации
Ивайла Веселинова Петкова Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации
Ивана Любомирова Йорданова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии
Ивана Цветанова Цветанова Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации
Мария Боянова Обретенова Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации
Мария Димитрова Любенова
Миладин Ивов Пеев Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм
Минко Атанасов Ластарджиев Педагогика на обучението по история и чужд език
Минко Николаев Минков Педагогика на обучението по български език и чужд език
Нели Тодорова Симеонова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм
Петя Костадинова Кавръкова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения
Светлозар Йорданов Ганев Приложна лингвистика (два чужди езика)
Симеон Цветанов Асенов Приложна лингвистика (два чужди езика)
София Чавдарова Дарелова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения
Стелина Душева Гавазова Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации
Тюляй Танерова Кьосева Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии
Янита Ясенова Тотева Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникаци

Втори чужд - Руски език
Три имена Специалност
Александра Красимирова Дердова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии
Александра Свиленова Димитрова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм
Василена Иванова Димова Приложна лингвистика (два чужди езика)
Венера Станимирова Недялкова Приложна лингвистика (два чужди езика)
Виктория Недялкова Андреева Педагогика на обучението по български език и чужд език
Владимир Пламенов Петров Приложна лингвистика (два чужди езика)
Владислава Веселинова Найденова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии
Габриела Ясенова Мирчева Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм
Галина Николаева Ганова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии
Георги Тодоров Георгиев Приложна лингвистика (два чужди езика)
Добромира Ивайлова Димитрова Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации
Жана Енчева Ганева Приложна лингвистика (два чужди езика)
Иванела Янкова Дацова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии
Ивелин Ивайлов Минковски Приложна лингвистика (два чужди езика)
Ивелин Мирославов Петров Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии
Йоанна Георгиева Кабакчиева Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения
Мария Дочева Руменова Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации
Мартин Димитров Антов Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации
Мартин Николаев Николов Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм
Нелита Венелинова Жекова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения
Николай Петров Огнянов Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии
Силвия Миленова Минкова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм

Втори чужд - Словашки език
Три имена Специалност
Александра Ивайлова Сотирова Приложна лингвистика (два чужди езика)
Александър Миленов Маринов Приложна лингвистика (два чужди езика)
Габриела Димитрова Димитрова Приложна лингвистика (два чужди езика)
Георги Красимиров Чоков Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм
Даниел Илиянов Илиев Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения
Кристина Димитрова Демирева Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения
Мерт Пашаоглу Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм

Втори чужд - Френски език
Три имена Специалност
Алекс Емилов Александров Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии
Берна Метинова Латифова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии
Борислав Янев Пехливанов Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения
Виктория Деянова Димитрова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения
Гергана Ивелинова Великова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии
Димитрина Йорданова Митева Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии
Елиза Любенова Георгиева Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения
Елица Анатолиева Ангелова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии
Женя Иванова Великова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм
Константин Иванов Горянов Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения
Максимилиан Колев Колев Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации
Марина Валентинова Йошкова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения
Мария Георгиева Жечева Педагогика на обучението по история и чужд език
Силвия Георгиева Георгиева Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации
Симона Йорданова Михайлова Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации
Таня Димитрова Петрова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии
Тереза Боянова Виденова Приложна лингвистика (два чужди езика)
Цвета Красимирова Георгиева Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм

Втори чужд - Японски език
Три имена Специалност
Алекдандър Емилов Кондев Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм
Ани Георгиева Георгиева Приложна лингвистика (два чужди езика)
Валери Пламенов Петков Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии
Ванеса Георгиева Конецовска Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения
Весела Христова Христова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения
Деяна Бисерова Ангелова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии
Димо Петков Троански Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм
Елена Бориславова Иванова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии
Емануил Радев Йотов Приложна лингвистика (два чужди езика)
Катерина Александрова Тонева Приложна лингвистика (два чужди езика)
Люба Стефанова Манолева Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм
Мария Емилиянова Илиева Приложна лингвистика (два чужди езика)
Никола Веселинов Николов Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм
Павел Петров Ванев Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии
Пламена Йорданова Великова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии
Радинислава Димитрова Караиванова Приложна лингвистика (два чужди езика)
Тереза Мирославова Николова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения
Явор Бориславов Георгиев Приложна лингвистика (два чужди езика)

СПОДЕЛИ В