ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ В ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ОТ СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ:

  • Българска филология
  • Педагогика на обучението по български език и история
  • Педагогика на обучението по български език и география
  • Връзки с обществеността
  • Журналистика

Учебните занятия по дисциплините, които се изучават през зимния семестър на учебната 2020 / 2021 година ще се провеждат от дистанция, чрез електронната платформа на ВТУ, която е позната на студентите от 2, 3 и 4 курс.

Със студентите от 1 курс ще се проведе еднократна среща (откриване на учебната година) на 1 септември 2020 година (вторник) от 12:30 ч. в Аулата на ВТУ,  в района на Ректората - при спазване на всички препоръчителни противоепидемични мерки за лична защита.

Първокурсниците ще бъдат запознати с функционирането на електронната платформа за обучение на ВТУ. Занятията с 1 курс също ще се провеждат от дистанция.

Студентските книжки на първокурсниците ще се връчат на 1 септември в Деканата на Филологическия факултет (Ректорат, Учебен корпус, етаж 5) на излъчен отговорник на курса.

ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ В РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ във ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ:

Съобщение за откриването на учебната година и за организацията на учебния процес ще бъде поставено на страницата на Филологическия факултет и на Фейсбук страницата в средата на месец септември.

Поздравяваме всички студенти, избрали специалности във Филологическия факултет и пожелаваме успешна учебна година!

11 август 2020 г.
Деканат на ФФ

СПОДЕЛИ В