Английски език като първи – 1. курс

ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОТИТЕ АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ И ПРИЛОЖНА ЛИНГВСТИКА С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК КАТО ПЪРВИ ЧУЖД ЕЗИК ОТ 1. КУРС, 2019-2020 год.

ТЕСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НИВО / PLACEMENT TEST – 02.10.2019

 

02.10.2019 г. СРЯДА

8:15 – 10:00 ч.

  • зала 11 – спец. Английска филология (от А до Л по първи имена)
  • зала 9 – спец. Приложна лингвистика – английски език като първи чужд (от А до Д по първи имена)
  • зала 5 – спец. Приложна лингвистика – английски език като първи чужд (от Е до М по първи имена)

10:15 – 12:00 ч.

  • зала 11 – спец. Английска филология (от М до Я по първи имена)
  • зала 5 – спец. Приложна лингвистика – английски език като първи чужд (от Н до С по първи имена)
  • зала 9 - спец. Приложна лингвистика – английски език като първи чужд (от Т до Я по първи имена)

ИЗПИТЪТ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ ПО-ГОРЕ СПЕЦИАЛНОСТИ. АКО НЯКОЙ СТУДЕНТ Е ИЗПУСНАЛ ТЕСТА В СРЯДА, МОЖЕ ДА СЕ ЯВИ НА 03.10.2019 г. (ЧЕТВЪРТЪК) ОТ 10:15 ДО 12:00 Ч. В ЗАЛА 5.

СПОДЕЛИ В