Разпределение на първокурсниците от Филологически факултет по втори чужд език за учебната 2019/2020 г.

Разпределението по езикови групи (втори езици в специалностите от групата „Приложна лингвистика+“, „Педагогика на обучението по български език и чужд език”, „Педагогика на обучението по история и чужд език“ и като основен чужд език в специалност „Германистика“) се основава на реда на посочените в заявленията езици, бала и капацитета на езиковите колегиуми на Филологическия факултет.

Всички предлагани във Филологическия факултет езици са съобразени с търсенето на пазара на труда и  гарантират успешна реализация!

ЛЕГЕНДА НА СЪКРАЩЕНИЯТА НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ:

Съкращение

Специалност

ПБЧ

Педагогика на обучението по български език и чужд език

Ист.+ЧЕ

Педагогика на обучението по история и чужд език

Герм.

Германистика

ПЛ-ПР

Приложна лингвистика (два чужди езика) (профил преводач)

ПЛ-ИТ

Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии

ПЛ-МТ

Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм

ПЛ-БК

Приложна лингвистика. Два чужди езика и бизнес комуникации

ПЛ-МО

Приложна лингвистика. Два чужди езика и международни отношения


Очакваме всички първокурсници на тържественото откриване на учебната година във Великотърновския университет на 1 октомври от 11 часа на площада пред Ректората. От 12.30 часа ще се състои срещата на ръководството и преподавателите на Филологическия факултет с първокурсниците в Аулата. След факултетското тържество следват срещите с катедри и езикови колегиуми по специалности.

На добър час!

Втори език (език от начално ниво):Английски език

 

Трите имена

Специалност

ПЪРВИ ЕЗИК
(първа специализация)

ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК
(език от начално ниво)

1

Айше Мехмедова Бичкова

ПБЧ

български

английски

2

Ангелина Миленова Лазарова

Ист.+ЧЕ

история

английски

3

Анджела Наку

ПБЧ

български

английски

4

Аница Георгиева Декова

Ист.+ЧЕ

история

английски

5

Велян Пламенов Велев

ПЛ-БК

испански

английски

6

Виктория Росенова Райчева

Ист.+ЧЕ

история

английски

7

Денислав Димитров Димитров

Ист.+ЧЕ

история

английски

8

Емилиян Юлиянов Димитров

Ист.+ЧЕ

история

английски

9

Йолина Христова Йорданова

ПБЧ

български

английски

10

Камелия Ивелинова Панева

ПБЧ

български

английски

11

Кристина Живкова Жекова

ПБЧ

български

английски

12

Мария Желязкова Стоянова

ПБЧ

български

английски

13

Михаил Светославов Хаджийски

ПЛ-БК

немски

английски

14

Невриз Ерхан Велиева

ПЛ-ПР

испански

английски

15

Росица Кирилова Балакева

ПЛ-МО

немски

английски

16

Симона Радославова Радева

ПБЧ

български

английски

17

Станислава Красимирова Кирилова

ПБЧ

български

английски

18

Тервел Димитров Серафимов

ПЛ-ПР

френски

английски

19

Цвета Миленова Донковска

ПБЧ

български

английски

20

Цветомир Станимиров Пенчев

Ист.+ЧЕ

история

английски

21

Юлиана Павлова Гърбова

Ист.+ЧЕ

история

английски

Обратно

Арабски език

 

Трите имена

Специалност

ПЪРВИ ЕЗИК
(първа специализация)

ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК
(език от начално ниво)

1

Александър Николаев Люцов

ПЛ-ПР

френски

арабски

2

Анжела Ивайлова Симеонова

ПЛ-ПР

английски

арабски

3

Габриела Станимирова Венкова

ПЛ-ИТ

английски

арабски

4

Надежда Валентинова Жекова

ПЛ-ИТ

английски

арабски

5

Радинела Пламенова Петрова

ПЛ-МТ

английски

арабски

6

Ралица Тодорова Русева

ПЛ-ИТ

английски

арабски

7

Сава-Калина Анжелова Ангелова

ПЛ-МО

френски

арабски

8

Светлозар Христов Джамбазов

ПЛ-ИТ

английски

арабски

9

Траяна Пламенова Демирева

ПЛ-ИТ

английски

арабски

10

Тюляй Танерова Кьосева

ПЛ-БК

английски

арабски

11

Христо Ивов Иванов

ПЛ-ПР

испански

арабски

Обратно

Испански език

 

Трите имена

Специалност

ПЪРВИ ЕЗИК
(първа специализация)

ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК
(език от начално ниво)

1

Борислава Недялкова Борисова

ПБЧ

български

испански

2

Вяра Велиславова Петрова

ПЛ-ПР

английски

испански

3

Деница Тонева Димитрова

ПЛ-ПР

английски

испански

4

Естел Любомирова Малешкова

ПЛ-БК

английски

испански

5

Ива Валентинова Атанасова

ПЛ-ПР

английски

испански

6

Ива Руменова Линкова

ПЛ-ПР

английски

испански

7

Катерина Миленова Асенова

ПЛ-МТ

английски

испански

8

Летисия Валентинова Велева

ПЛ-ИТ

английски

испански

9

Лора Дианова Драгова

ПЛ-БК

руски

испански

10

Лъчезара-Силяна Валентинова Лазарова

ПЛ-МТ

английски

испански

11

Ралица Йорданова Иванова

ПЛ-БК

английски

испански

12

Руби Елоиз Ферис

ПЛ-ПР

английски

испански

13

Русанка Димова Бонева

ПЛ-ПР

немски

испански

14

Селин Ведат Хюсню

ПЛ-ИТ

английски

испански

15

Симона Цветелинова Стефанова

ПЛ-ПР

английски

испански

16

Слав Йорданов Славов

ПЛ-БК

английски

испански

17

Стилияна Жекова Георгиева

ПЛ-ПР

английски

испански

18

Теодора Евгениева Пеева

ПЛ-МО

английски

испански

19

Тюлин Гаданфер Салим

ПЛ-БК

английски

испански

Обратно

Италиански език

 

Трите имена

Специалност

ПЪРВИ ЕЗИК
(първа специализация)

ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК
(език от начално ниво)

1

Антоанета Станкова Димитрова

ПЛ-БК

френски

италиански

2

Атанас Стефанов Димитров

ПЛ-ИТ

английски

италиански

3

Богина Неделчева Савова

ПЛ-ПР

френски

италиански

4

Виолета Станиславова Станчева

ПЛ-ПР

английски

италиански

5

Георги Мирославов Драгиев

ПЛ-ПР

английски

италиански

6

Денислава Даниелова Тодорова

ПЛ-ПР

френски

италиански

7

Звезделин Венциславов Василев

ПЛ-БК

английски

италиански

8

Иван Иванов Иванов

ПЛ-МО

английски

италиански

9

Иван Тихомиров Иванов

ПЛ-ИТ

английски

италиански

10

Илияна Игнатова Миронова

ПЛ-МТ

немски

италиански

11

Кристина Миленова Николаева

ПЛ-ПР

английски

италиански

12

Магдалена Валериева Тодорова

ПЛ-БК

френски

италиански

13

Пламена Недкова Терзийска

ПЛ-ИТ

английски

италиански

14

Пламена Светославова Георгиева

ПЛ-МТ

немски

италиански

15

Ралица Валентинова Панталеева

ПЛ-МТ

немски

италиански

Обратно

Китайски език

 

Трите имена

Специалност

ПЪРВИ ЕЗИК
(първа специализация)

ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК
(език от начално ниво)

1

Анджелина Юлиянова Костова

ПЛ-БК

английски

китайски

2

Анелия Андриянова Борова

ПЛ-МО

немски

китайски

3

Атанас Иванов Савов

ПЛ-ИТ

английски

китайски

4

Даниела Михайлова Михова

ПЛ-ПР

английски

китайски

5

Десислава Пламенова Ефтимова

ПЛ-БК

английски

китайски

6

Ива Димитрова Бързева

ПЛ-БК

английски

китайски

7

Ивайло Добринов Пачев

ПЛ-ПР

английски

китайски

8

Йоана Станиславова Борисова

ПЛ-ПР

немски

китайски

9

Кристияна Пламенова Пенкова

ПЛ-МТ

английски

китайски

10

Мариела Николаева Янгьозова

ПЛ-ИТ

английски

китайски

11

Мартина Цветанова Евтимова

ПЛ-ИТ

английски

китайски

12

Мелисса Орхан Сафетова

ПЛ-ПР

английски

китайски

13

Никол Даниславова Ботева

ПЛ-ПР

английски

китайски

14

Нора Мирославова Калчева

ПЛ-ПР

английски

китайски

15

Серафима Миленова Симеонова

ПЛ-ИТ

английски

китайски

16

Симона Миленова Минкова

ПЛ-МТ

немски

китайски

17

Станислав Петров Иванов

ПЛ-ИТ

английски

китайски

18

Теодосий Радославов Тодоров

ПЛ-ПР

английски

китайски

19

Шинлу - Гуо

ПЛ-ПР

английски

китайски

Обратно

Немски език

 

Трите имена

Специалност

ПЪРВИ ЕЗИК
(първа специализация)

ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК
(език от начално ниво)

1

Анита Иванова Мирчева

ПЛ-МТ

английски

немски

2

Боряна Иванова Боянова

ПЛ-МТ

английски

немски

3

Валентин Николаев Иванов

ПЛ-ИТ

английски

немски

4

Василена Петкова Иванова

ПЛ-БК

английски

немски

5

Десислава Пенчева Пенчева

ПЛ-ИТ

английски

немски

6

Елиф Гюрджан Хасан

ПЛ-МО

английски

немски

7

Емилиан Мирославов Българанов

ПЛ-ИТ

английски

немски

8

Кристиела Николаева Балевска

ПЛ-МО

английски

немски

9

Кристияна Пламенова Руменова

ПЛ-ПР

английски

немски

10

Магдалена Стефанова Стефанова

ПЛ-ПР

английски

немски

11

Мартина Кирилова Хаджиева

ПЛ-БК

английски

немски

12

Мелис Зекимюрен Шакир

ПЛ-БК

английски

немски

13

Мелиса Айдънова Мехмедова

ПЛ-ПР

английски

немски

14

Милица Младенова Петрова

ПЛ-ИТ

английски

немски

15

Мирослав Живков Тенев

ПЛ-ПР

английски

немски

16

Надежда Николаева Цонкова

ПЛ-ИТ

английски

немски

17

Николай Марианов Тодоров

ПЛ-ПР

английски

немски

18

Николай Пламенов Тодоров

Герм.

-

немски

19

Радослав Николаев Петров

Герм.

-

немски

20

Ружди Сезгин Ружди

ПЛ-ИТ

английски

немски

21

Светослав Стоянов Стоянов

Герм.

-

немски

22

Свилен Людмилов Иванов

ПЛ-ИТ

английски

немски

23

Симеон Стефанов Хаджидимитров

Герм.

-

немски

24

Симона Станимирова Яръмова

ПЛ-МТ

английски

немски

25

Тамара Илиянова Тодорова

ПЛ-МТ

английски

немски

26

Танита Милославова Николова

ПЛ-ИТ

английски

немски

27

Хатче Алтан Едият

ПЛ-БК

френски

немски

28

Християн Николаев Петков

ПЛ-ИТ

английски

немски

29

Цветина Николаева Димитрова

ПЛ-ПР

английски

немски

30

Юлия Йорданова Иванова

ПЛ-ИТ

английски

немски

Обратно

Полски език

 

Трите имена

Специалност

ПЪРВИ ЕЗИК
(първа специализация)

ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК
(език от начално ниво)

1

Ангел Николаев Балъков

ПЛ-МО

английски

полски

2

Георги Стаменов Бакърджиев

ПЛ-ИТ

английски

полски

3

Искра Ивайлова Кирова

ПЛ-ПР

английски

полски

4

Мира Ангелова Петрова

ПЛ-ПР

английски

полски

5

Ростислав Генчев Драгоев

ПЛ-ИТ

английски

полски

6

Симеон Тихомиров Кръстев

ПЛ-МТ

английски

полски

7

Станимир Аврамов Стоев

ПЛ-МТ

английски

полски

8

Станислава Йорданова Косева

ПЛ-МО

английски

полски

9

Цветан Енчев Василев

ПЛ-ПР

английски

полски

Обратно

Румънски език

 

Трите имена

Специалност

ПЪРВИ ЕЗИК
(първа специализация)

ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК
(език от начално ниво)

1

Борислав Валериев Атанасов

ПЛ-ПР

английски

румънски

2

Габриела Вилиянова Василева

ПЛ-МО

английски

румънски

3

Георги Людмилов Йорданов

ПЛ-МО

английски

румънски

4

Данислава Стоянова Йорданова

ПЛ-МТ

руски

румънски

5

Ива Пламенова Петрова

ПЛ-БК

немски

румънски

6

Мариела Атанасова Анастасова

ПЛ-МТ

английски

румънски

7

Николета Бранимирова Табакова

ПЛ-МТ

английски

румънски

8

Петя Тихомирова Кръстева

ПЛ-ИТ

английски

румънски

Обратно

Руски език

 

Трите имена

Специалност

ПЪРВИ ЕЗИК
(първа специализация)

ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК
(език от начално ниво)

1

Белослава Емилова Димова

ПЛ-ПР

английски

руски

2

Боримира Мариянова Братоева

ПЛ-ИТ

английски

руски

3

Бояна Валентинова Апостолова

ПЛ-ПР

немски

руски

4

Весела Георгиева Петкова

ПЛ-МО

немски

руски

5

Георги Петков Петков

ПЛ-ИТ

английски

руски

6

Десислава Ивелинова Паскалева

ПЛ-БК

немски

руски

7

Йоана Тихомирова Цолова

ПЛ-ПР

немски

руски

8

Йоанна-Мария Емилова Симеонова

ПЛ-ИТ

английски

руски

9

Йована Антонова Йовчева

ПЛ-МО

френски

руски

10

Калоян Светославов Колев

ПЛ-ПР

английски

руски

11

Камелия Пламенова Енчева

ПЛ-МТ

английски

руски

12

Нели Здравкова Николаева

ПЛ-ПР

английски

руски

13

Светла Йорданова Петрова

ПЛ-МТ

испански

руски

14

Симеон Георгиев Атанасов

ПЛ-ПР

английски

руски

Обратно

Словашки език

 

Трите имена

Специалност

ПЪРВИ ЕЗИК
(първа специализация)

ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК
(език от начално ниво)

1

Алпай Мехмедов Чолаков

ПЛ-ПР

английски

словашки

2

Борислав Янчев Йорданов

ПЛ-ПР

френски

словашки

3

Кристиана Марианова Петкова

ПЛ-ИТ

английски

словашки

4

Кристина Герасимова Герганова

ПЛ-БК

английски

словашки

5

Мая Калинова Иванова

ПЛ-ИТ

английски

словашки

6

Мирела Минчева Ганчева

ПЛ-БК

английски

словашки

7

Пламена Пламенова Петрова

ПЛ-ИТ

английски

словашки

8

Христина Пламенова Пеева

ПЛ-БК

немски

словашки

Обратно

Френски език

 

Трите имена

Специалност

ПЪРВИ ЕЗИК
(първа специализация)

ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК
(език от начално ниво)

1

Анелия Неделчева Савова

ПЛ-ПР

немски

френски

2

Виктория Иванова Иванова

ПЛ-ПР

английски

френски

3

Габриела Христова Недева

ПЛ-МО

английски

френски

4

Даница Миленова Илиева

ПЛ-ПР

английски

френски

5

Екатерина Веселинова Данаилова

ПЛ-ИТ

английски

френски

6

Ивана Ивайлова Василева

ПЛ-ИТ

английски

френски

7

Мария Константинова Чучулиева

ПЛ-МО

английски

френски

8

Мария Николаева Ганева

ПЛ-МТ

немски

френски

9

Недялка Стойчева Стоичкова

ПЛ-БК

английски

френски

10

Нелина Ивова Запрянова

ПЛ-МО

английски

френски

11

Ния Николаева Колева

ПЛ-МО

английски

френски

12

Панко Иванов Монев

ПЛ-ПР

испански

френски

13

Полина Христова Костова

ПЛ-ПР

немски

френски

14

Радослав Божидаров Събев

ПЛ-ИТ

английски

френски

15

Филип Красимиров Конов

ПЛ-ПР

английски

френски

Обратно

Японски език

 

Трите имена

Специалност

ПЪРВИ ЕЗИК
(първа специализация)

ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК
(език от начално ниво)

1

Алекс Хасанов Алиев

ПЛ-ПР

английски

японски

2

Александра Николаева Василева

ПЛ-ИТ

английски

японски

3

Апостол Апостолов Апостолов

ПЛ-ПР

английски

японски

4

Беатрис Андреева Стойкова

ПЛ-ИТ

английски

японски

5

Борислава Марио Кирилова

ПЛ-ИТ

английски

японски

6

Валерия Георгиева Кисьова

ПЛ-ПР

английски

японски

7

Гергана Красимирова Мангова

ПЛ-ИТ

английски

японски

8

Деница Станиславова Стоянова

ПЛ-МТ

английски

японски

9

Екатерина Недялкова Борукова

ПЛ-ПР

английски

японски

10

Елица Мариянова Никова

ПЛ-МТ

английски

японски

11

Йоана Николаева Бастиянова

ПЛ-ПР

английски

японски

12

Ирина Росенова Христова

ПЛ-МТ

английски

японски

13

Калоян Александров Ашиков

ПЛ-МО

английски

японски

14

Никол Любомирова Цветанова

ПЛ-БК

английски

японски

15

Петър Георгиев Гетов

ПЛ-ИТ

английски

японски

16

Петя Радославова Радославова

ПЛ-БК

английски

японски

17

Петя-Мария Венелинова Методиева

ПЛ-МТ

английски

японски

18

Рамона Георгиева Рачева

ПЛ-ИТ

английски

японски

19

Симона Стефанова Стойкова

ПЛ-ПР

английски

японски

Обратно
СПОДЕЛИ В