Списък с наградени участници

НАГРАДЕНИ УЧАСТНИЦИ
в конкурса по превод „Трансформации 2016“


Мария Хънтова – първо място, рубрика „Поезия“ (превод от испански)
Давид Богданов – второ място, рубрика „Поезия” (превод от немски)
Наталия Ангелова – трето място, рубрика „Поезия” (превод от италиански)


Наталия Янева – първо място, рубрика „Проза“ (превод от английски)
Елисавета Георгиева – второ място, рубрика „Проза” (превод от италиански)
Александрина Атанасова – трето място, рубрика „Проза” (превод от испански)


Иван Алексиев – награда за най-активен участник в конкурса


Наградите закласиралите се на първите места в двете рубрики бяха осигурени от спонсора на събитието Taxbackgroup и връчени от представителя му г-жа Цветанка Иванова.

СПОДЕЛИ В