Обява за конкурса

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯТ ФАКУЛТЕТ
НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
„СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

 

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ПО ПРЕВОД ЗА СТУДЕНТИ НА ВТУ
ТРАНСФОРМАЦИИ 2016
ЧУЖДИ АВТОРИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

(рубрики проза и поезия)


Текстовете могат да се изтеглят оттук (лентата встрани).

Срок за предаване на преводите: 09.05.2016г.

Преведените текстове да се предават на хартиен носител в каб. 560 или 561 и в електронен формат на адрес: transformacii@uni-vt.bg

Конкурсното жури ще обяви резултатите на 18.05.2016 г.  в зала „Европа”. Връчването на наградите и сертификатите ще стане в рамките на тематична среща „60 минути за художествения превод”.

СПОДЕЛИ В