Езикови групи – разпределение

Разпределение на първокурсниците от Филологически факултет по втори чужд език за учебната 2023/2024 г.
Разпределение на групите за 2023/2024 учебна година


Разпределение на първокурсниците от Филологически факултет по втори чужд език за учебната 2022/2023 г.
Разпределение на групите за 2022/2023 учебна година

Разпределение на групите за 2021/2022 учебна година

Разпределение на първокурсниците от Филологически факултет по втори чужд език за учебната 2021/2022 г.

Първи курс (2020-2021) – Езикови групи – разпределение

Разпределение на студентите с английски като първи чужд език (за 2020/2021 учебна година)

Разпределение на първокурсниците от Филологически факултет по втори чужд език за учебната 2019/2020 г.

Разпределение на първокурсниците от Филологически факултет по втори чужд език (учебна 2018/2019 г.)
Списъци студенти 1. курс 2018-2019, разпределение по групи за първи чужд език – английски език
Разпределение по групи на студентите от Английска филология 1. курс
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ ПЪРВОКУРСНИЦИ ПО ВТОРИ ЕЗИЦИ

Разпределение на първокурсниците от Филологически факултет по втори чужд език за учебната 2023/2024 г.
СПОДЕЛИ В