Езици, култури, комуникации 2019

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯТ ФАКУЛТЕТ
НА ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

ОРГАНИЗИРА

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА
ЕЗИЦИ, КУЛТУРИ, КОМУНИКАЦИИ

Конференцията ще се проведе на 6 – 8 юни 2019 г. в залите на Великотърновския университет.

Поканата и формулярът за заявка могат да бъдат намерени тук.

ST CYRIL AND ST METHODIUS UNIVERSITY OF VELIKO TARNOVO
FACULTY OF MODERN LANGUAGES


INTERNATIONAL CONFERENCE
LANGUAGES, CULTURES, COMMUNICATIONS

06 – 08 June 2019, St Cyril and St Methodius University of Veliko Tarnovo

To download an application form and an invitation click here:

СПОДЕЛИ В