Представяне на стипендиите на германската служба за академичен обмен (ДААД) за 2018/2019 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ, ИЗУЧАВАЩИ НЕМСКИ ЕЗИК!


Германската служба за академичен обмен (ДААД) отпуска стипендии на български студенти за участие в летни езикови курсове (лято 2019 г.). Това е чудесна възможност не само за повишаване на езиковата компетентност и за запознаване със страната и с немската култура, но и за формиране на междукултурна компетентност чрез общуване със студенти от различни страни по света.

На 22 октомври 2018 г. от 12 ч. в Немска библиотека /602 – Ректорат/ лекторът на ДААД маг. Андреас Четковски ще направи презентация на предлаганата възможност и ще е на разположение за въпроси.

СПОДЕЛИ В