График на занятията по факултативните дисциплини в 3. курс

ДИСЦИПЛИНА

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ДЕН / ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

Телевизионна комуникация

Гл. ас. д-р Марина Маринова

Четвъртък (всяка седм.)

8:15 – 10:00

3 ауд.

Фотографията като комуникация и естетика

Гл. ас. д-р Георги Игнатов

Сряда (всяка седм.)

8:15 – 10:00

200 Б

Литературните превъплъщения на историята

Проф. дн Сава Василев

Петък (всяка седм.)

10:15 – 12:00

507 сем.

Лирика на Сребърния век

Гл. ас. д-р Мариана Шопова

Понеделник (всяка седм.)

12:15 – 14:00

209 сем.

Манипулативни езикови стратегии и медиен дискурс

Гл. ас. д-р Гергана Кушева

Сряда (всяка седм.)

10:15 – 12:00

200 Б

Осн. тенденции в североамер. худ. Проза след 1980 г.

Гл. ас. д-р Иван Ангелов

Сряда (всяка седм.)

10:15 – 12:00

3 ауд.

Коретивен курс по граматика на руския език

Гл. ас. д-р Магдалена Ганчева

20, 21 окт.; 17, 18.11 ноем.

10:00 – 18:00

Руски център

Странознание на Германия, Австрия и Швейцария

Ас. Андреас Четковски

Ас. Кристина Парцер

Вторник (1, 3 седм.)

Петък (2, 4 седм.)

18:15 – 20:00

8:00 – 10:00

602

311

Писмен превод на общоезиков текст – японски език

Ас. Любослава Томова

Вторник (всяка седм.)

16:15 – 18:00

401

Италиански език – ІІІ част

Ас. Таня Топалова

Ас. Грета Генчева

Четвъртък (всяка седм.) Четвъртък (всяка седм.)

16:15 – 18:00

18:15 – 20:00

 

Португалски език – ІІІ част

Ас. Кремена Попова

Четвъртък (всяка седм.)

16:15 – 20:00

604

Румънски език – ІІІ част

Доц. д-р Камелия Забава

Четвъртък (всяка седм.)

16:15 – 20:00

317

Руски език – ІІІ част

Проф. д-р Гочо Гочев

Четвъртък (всяка седм.)

16:15 – 20:00

416

Сръбски и хърватски език – ІІІ част

Ас. Сава Стаменкович

Четвъртък (всяка седм.)

16:15 – 20:00

Сл.ц-р – 203

СПОДЕЛИ В