Програма на специалност Българска филология – І курс, редовно обучение

 

8.15-10.00

10.15-12.00

12.15-14.00

14.15-16.00

16.15-18.00

18.15-20.00

понеделник

 

Комп. текстообработка /У/,  (1,3)  - 2 гр.
гл. ас. д-р П. Бялмаркова (427 сем.)


Антична литература  /Л/,(2,4)
проф. дфн Вл. Сабоурин   (6 ауд)

Комп. текстообработка /У/., (1,3)  -   1 гр.
гл. ас. д-р П. Бялмаркова (427 сем.)

 

Езикознание /Л/   вс.
доц. д-р Ан. Петрова   (5 ауд.)

Антична литература  /Л/  (1,3)
проф. дфн Вл. Сабоурин   (3 ауд.)

Вторник

Езикознание /У/,   (1,3)
гл. ас. д-р М. Вътова   (417 сем.)

Комп. текстообработка  /Л/, (1,3)
доц. д-р М. Николова   (3 ауд.)

Фонетика   /Л/, (вс).
доц. д-р Вл. Маринов
(Бл.11-22 зала)

Старогръцки език   /Л/,  (вс.)
гл. ас. д-р Р. Миланов
(Бл.11-22 зала)

 

 

сряда

 

Фонетика   /У/,   (вс.)
ас. А. Тодоранова   (6 ауд.)

Антична литература   /У/,  (1,3)
гл. ас. д-р Кр. Христакиев     (6 ауд.)

 

 

 

четвъртък

 

 

Език и култура   /Л/,   (1,3)
доц. д-р  Н. Радева   (7 ауд.)


Четене и интерпретация  /Л/,  (2,4)
проф. дфн Н. Димитров (7 ауд.)

Език и култура  /У/,  (вс.), 1 гр.
доц. д-р Н. Радева
(319 сем.)


Четене и интерпретация
/У/, (вс.), 2 гр.
проф. дфн Н. Димитров (8 ауд.)

Език и култура   /У/,  (вс.),   2 гр.
доц. д-р Н. Радева
(442 сем.)


Четене и интерпретация  

 /У/, (вс.), 1 гр.
проф. дфн Н. Димитров (8 ауд.)

 

петък

 

 

 

 

 

 


Забележки:

  • У – упражнение
  • Л – лекция
  • 1,3/ 2,4 – занятията се провеждат през седмица; седмицата 1 – 7 октомври е първа за зимен семестър на 2018/2019 г.
СПОДЕЛИ В