Списък с факултативни чужди езици


Италиански език  3. и 4. част

Час на избиране Факултетен номер Имена на студента Специалност Факултативни езици 3. и 4. част
6/6/2018 14:05:44 44782-ИТ Стефан Христов Христов (ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ Италиански език  3. и 4. част
6/6/2018 10:49:33 44768-II Петър Стоименов Христов (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Италиански език  3. и 4. част
6/6/2018 12:16:00 44769-|| Надежда Генадиева Иванова (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Италиански език  3. и 4. част
6/6/2018 13:02:11 44759-II Славена Валентинова Кирчева (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Италиански език  3. и 4. част
6/6/2018 13:54:13 44754-II Деница Даниелова Иванова (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Италиански език  3. и 4. част
6/6/2018 15:51:26 44787-II Никол Иванова Иванова (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Италиански език  3. и 4. част
6/6/2018 19:12:30 44757-II Никол Николаева Русева (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Италиански език  3. и 4. част
6/8/2018 10:41:20 44 752-II Невена Николаева Недкова (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Италиански език  3. и 4. част
6/7/2018 21:41:20 44 832-II Антонина Иванова Иванова (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Италиански език  3. и 4. част
10/07/2018 17:07 42554-Б-ИТ Асен Цветанов Минчев (ПЛ-БАИТ) Приложна лингвистика – български и английски език с ИТ Италиански език  3. и 4. част
10/07/2018 17:07 42560 Ивайло Ивов Младенов (ПЛ-БАИТ) Приложна лингвистика – български и английски език с ИТ Италиански език  3. и 4. част
07/10/2018 21:40 42556-Б-ИТ Мария Бориславова (ПЛ-БАИТ) Приложна лингвистика – български и английски език с ИТ Италиански език  3. и 4. част

Обратно


Португалски език 3. и 4. част

Час на избиране Факултетен номер Имена на студента Специалност Факултативни езици 3. и 4. част
6/6/2018 13:04:49 44797-ИТ Хюлия Ърфанова Исмаилова (ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ Португалски език 3. и 4. част
6/6/2018 10:58:10 44770 Гинка Николаева Арабаджиева (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Португалски език 3. и 4. част
6/7/2018 2:30:40 44816-II Стилиана Еврипиду (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Португалски език 3. и 4. част
6/14/2018 19:16:05 44813 Йоанна Даниелова Люцканова (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Португалски език 3. и 4. част
6/10/2018 20:41:48 44820 Милена Катерова (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Португалски език 3. и 4. част

Обратно


Румънски език 3. и 4. част

Час на избиране Факултетен номер Имена на студента Специалност Факултативни езици 3. и 4. част
6/19/2018 0:03:10 44 805-ИТ Мария Мирославова Георгиева (ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ Румънски език 3. и 4. част
6/7/2018 11:48:29 44 842 Илиян Емилов Иванов (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Румънски език 3. и 4. част
6/6/2018 12:23:44 44826-II Мая Колева Йорданова (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Румънски език 3. и 4. част
6/11/2018 19:51:46 44-818-II Нона (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Румънски език 3. и 4. част

Обратно


Руски език 3. и 4. част

Час на избиране Факултетен номер Имена на студента Специалност Факултативни езици 3. и 4. част
6/6/2018 23:53:22 42565 Татяна Иванова  (ПЛ-БАИТ) Приложна лингвистика –  български и английски език с ИТ Руски език 3. и 4. част
6/6/2018 16:12:22 42557-Б-ИТ Моника Бойкова Чирилкова (ПЛ-БАИТ) Приложна лингвистика –  български и английски език с ИТ Руски език 3. и 4. част
6/11/2018 17:10:17 42558-Б-ИТ Пламена Манушева Петкова (ПЛ-БАИТ) Приложна лингвистика –  български и английски език с ИТ Руски език 3. и 4. част
6/6/2018 11:29:37 42561-Б-ИТ Елица Веселинова Дончева (ПЛ-БАИТ) Приложна лингвистика –  български и английски език с ИТ Руски език 3. и 4. част
6/6/2018 16:25:18 42562-Б-ИТ Силвия Димитрова Димитрова (ПЛ-БАИТ) Приложна лингвистика –  български и английски език с ИТ Руски език 3. и 4. част
6/6/2018 11:06:40 42563-Б-Ит Ния Димитрова Ангелова (ПЛ-БАИТ) Приложна лингвистика –  български и английски език с ИТ Руски език 3. и 4. част
6/6/2018 16:23:34 42564-Б-ИТ Поля Петрова Пъчева (ПЛ-БАИТ) Приложна лингвистика –  български и английски език с ИТ Руски език 3. и 4. част
6/6/2018 15:24:56 42566-Б-ИТ Петко Александров Петков (ПЛ-БАИТ) Приложна лингвистика –  български и английски език с ИТ Руски език 3. и 4. част
6/6/2018 11:24:38 44 795-ИТ Ралица Георгиева Василева (ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ Руски език 3. и 4. част
6/6/2018 11:05:27 44771 - II Галина Кирилова Георгиева (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Руски език 3. и 4. част
6/11/2018 18:26:08 44724 Стела Иванова (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Руски език 3. и 4. част

Обратно


Сръбски и хърватски език 3. и 4. част

Час на избиране Факултетен номер Имена на студента Специалност Факултативни езици 3. и 4. част
6/12/2018 22:48:31 44 793-it Пламен Гатев (ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ Сръбски и хърватски език 3. и 4. част
6/6/2018 12:51:50 44720-ИТ Дияна Александрова Сарандева (ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ Сръбски и хърватски език 3. и 4. част
6/6/2018 12:44:07 44798-ИТ Петя Димитрова Димитрова (ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ Сръбски и хърватски език 3. и 4. част
6/7/2018 19:26:15 44819 Габриела Станимирова Стоянова (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Сръбски и хърватски език 3. и 4. част
6/9/2018 22:19:33 44822-II Нели Стефанова Симеонова (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Сръбски и хърватски език 3. и 4. част

Обратно

СПОДЕЛИ В