Списък с факултативни дисциплини, 6 семестър


Когнитивна семантика (на български език)

Час на избиране Факултетен номер Имена на студента Специалност Дисциплина
6/7/2018 15:29:14 42589 Силвия Стоянова Димитрова (Г-П) Германистика с педагогически профил Когнитивна семантика (на български език): гл. ас. д-р Мирослава Вътова
6/6/2018 12:50:42 42584-Б Розалия Марова (П-БЧ) Педагогика на обучението по български и чужд език Когнитивна семантика (на български език): гл. ас. д-р Мирослава Вътова
6/6/2018 13:36:24 42580-Б Христозар Георгиев Леков (П-БЧ) Педагогика на обучението по български и чужд език Когнитивна семантика (на български език): гл. ас. д-р Мирослава Вътова
6/6/2018 14:34:44 44743-IT Людмил Свиленов Андреев (ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ Когнитивна семантика (на български език): гл. ас. д-р Мирослава Вътова
6/6/2018 12:21:32 44799-ИТ Христо Тодоров (ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ Когнитивна семантика (на български език): гл. ас. д-р Мирослава Вътова
6/6/2018 11:12:15 44836 Моника Бориславова Магерова (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Когнитивна семантика (на български език): гл. ас. д-р Мирослава Вътова
6/14/2018 15:51:09 44837- II Велина Юриева Димитрова (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Когнитивна семантика (на български език): гл. ас. д-р Мирослава Вътова
6/14/2018 9:29:38 44709-ИТ Ива Ангелова Йорданова (ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ Когнитивна семантика (на български език): гл. ас. д-р Мирослава Вътова
6/6/2018 14:34:44 44743-IT Людмил Свиленов Андреев (ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ Когнитивна семантика (на български език): гл. ас. д-р Мирослава Вътова
6/17/2018 20:38:27 44744-ИТ Йоанна Венциславова Йорданова  (ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ Когнитивна семантика (на български език): гл. ас. д-р Мирослава Вътова
6/6/2018 11:29:15 44749 Ралица Иванова Мартинова (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Когнитивна семантика (на български език): гл. ас. д-р Мирослава Вътова
10/07/2018 16:46 42579 Василена Пенчева (Г-П) Германистика с педагогически профил Когнитивна семантика (на български език): гл. ас. д-р Мирослава Вътова
6/17/2018 17:15:06 42582-Б Ева Петкова (П-БЧ) Педагогика на обучението по български и чужд език Когнитивна семантика (на български език): гл. ас. д-р Мирослава Вътова
07/11/2018 07:51 44718-ИТ Ани Енчева (ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика – английски език и втори чужд език с ИТ Когнитивна семантика (на български език): гл. ас. д-р Мирослава Вътова
07/12/2018 20:05 44812 Павел (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Когнитивна семантика (на български език): гл. ас. д-р Мирослава Вътова
7/14/2018 9:58:11 44828 Мария Галинова Иванова  (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Когнитивна семантика (на български език): гл. ас. д-р Мирослава Вътова
07/11/2018 23:28 44 804 - II Кристиян Василев Колев (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Когнитивна семантика (на български език): гл. ас. д-р Мирослава Вътова
08/10/2018 17:17 44677 Йоанна Василева (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Когнитивна семантика (на български език): гл. ас. д-р Мирослава Вътова
8/21/2018 23:40:38 44 830- || Марина Атанасова (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Когнитивна семантика (на български език): гл. ас. д-р Мирослава Вътова
8/31/2018 17:11:31 44833-II Божидара Тодорова Кирякова (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Когнитивна семантика (на български език): гл. ас. д-р Мирослава Вътова
административно 44786-ИТ Християн Лъчезаров Ангелов (ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ Когнитивна семантика (на български език): гл. ас. д-р Мирослава Вътова
административно 44792-ИТ Димитър Димитров Петров (ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ Когнитивна семантика (на български език): гл. ас. д-р Мирослава Вътова

Обратно


Фоносемантика (на български език)

Час на записване Факултетен номер Имена на студента Специалност Дисциплина
6/6/2018 12:24:19 42567-Б-ИТ Сали Салиев (ПЛ-БАИТ) Приложна лингвистика –  български и английски език с ИТ Фоносемантика (на български език): проф. дн Живка Колева-Златева
6/6/2018 12:24:26 42568-Б-ИТ Калоян Атанасов (ПЛ-БАИТ) Приложна лингвистика –  български и английски език с ИТ Фоносемантика (на български език): проф. дн Живка Колева-Златева
6/6/2018 14:01:34 44767 Мартин Ангелов (ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ Фоносемантика (на български език): проф. дн Живка Колева-Златева
6/6/2018 14:03:38 44739-ИТ Даниела Гайдарова (ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ Фоносемантика (на български език): проф. дн Живка Колева-Златева
6/6/2018 17:50:24 44808-ИТ Юфет Кахраман (ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ Фоносемантика (на български език): проф. дн Живка Колева-Златева
6/6/2018 13:53:26 44730 Божидара Вутова (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Фоносемантика (на български език): проф. дн Живка Колева-Златева
6/6/2018 14:16:05 44731 Илиян Владимиров (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Фоносемантика (на български език): проф. дн Живка Колева-Златева
6/6/2018 14:46:27 44-713 Габриела Венциславова Георгиева (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Фоносемантика (на български език): проф. дн Живка Колева-Златева
6/7/2018 11:05:53 44772-II Стефани Кирчева Иванова  (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Фоносемантика (на български език): проф. дн Живка Колева-Златева
6/12/2018 16:02:01 44 774 - II Джордж Андреас Будур (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Фоносемантика (на български език): проф. дн Живка Колева-Златева
6/9/2018 11:29:54 4467711 Yoanna Vasileva (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Фоносемантика (на български език): проф. дн Живка Колева-Златева
6/7/2018 15:29:14 42589 Силвия Стоянова Димитрова (Г-П) Германистика с педагогически профил Фоносемантика (на български език): проф. дн Живка Колева-Златева
6/7/2018 2:10:38 42583 - Б Ирена Колева Костадинова (П-БЧ) Педагогика на обучението по български и чужд език Фоносемантика (на български език): проф. дн Живка Колева-Златева
6/6/2018 13:54:42 44735-ИТ Венцислав Димитров Златев (ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ Фоносемантика (на български език): проф. дн Живка Колева-Златева
6/6/2018 13:16:01 44766-ИТ Владимира Бонева (ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ Фоносемантика (на български език): проф. дн Живка Колева-Златева
6/6/2018 12:21:32 44799-ИТ Христо Тодоров (ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ Фоносемантика (на български език): проф. дн Живка Колева-Златева
6/6/2018 17:36:37 44790-II Александра Иванова (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Фоносемантика (на български език): проф. дн Живка Колева-Златева
6/6/2018 22:13:24 44817-II Преслава Иванова (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Фоносемантика (на български език): проф. дн Живка Колева-Златева
6/8/2018 2:35:23 44726 Преслава Любенова Джарнавлиева (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Фоносемантика (на български език): проф. дн Живка Колева-Златева
6/6/2018 11:12:15 44836 Моника Бориславова Магерова (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Фоносемантика (на български език): проф. дн Живка Колева-Златева
6/14/2018 15:51:09 44837- II Велина Юриева Димитрова (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Фоносемантика (на български език): проф. дн Живка Колева-Златева
10/07/2018 23:19 44743-IT Людмил Свиленов Андреев (ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ Фоносемантика (на български език): проф. дн Живка Колева-Златева
07/11/2018 16:36 44820 Габриела Папасчикова (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Фоносемантика (на български език): проф. дн Живка Колева-Златева
07/11/2018 23:28 44 804 - II Кристиян Василев Колев (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Фоносемантика (на български език): проф. дн Живка Колева-Златева
8/21/2018 23:40:38 44 830- || Марина Атанасова (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Фоносемантика (на български език): проф. дн Живка Колева-Златева

Обратно


Преподаване и учене с невродидактика (на български език)

Час на записване Факултетен номер Имена на студента Специалност Дисциплина
6/13/2018 11:35:57 42576-Б Айсун Паша (П-БЧ) Педагогика на обучението по български и чужд език Преподаване и учене с невродидактика (на български език): доц. дн Янка Коева
6/7/2018 12:06:41 44 806-ИТ Даниел Павлинов Минчев (ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ Преподаване и учене с невродидактика (на български език): доц. дн Янка Коева
6/11/2018 13:11:04 44780-ИТ Диляна Пламенова Бояджиева  (ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ Преподаване и учене с невродидактика (на български език): доц. дн Янка Коева
6/6/2018 17:54:42 44800-ИТ Елис Бюлентова Мехмедова (ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ Преподаване и учене с невродидактика (на български език): доц. дн Янка Коева
6/6/2018 11:12:18 44775-II Василена Светославова Василева (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Преподаване и учене с невродидактика (на български език): доц. дн Янка Коева
6/6/2018 16:10:01 44776-II Диана Маринова Кирилова (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Преподаване и учене с невродидактика (на български език): доц. дн Янка Коева
6/6/2018 22:20:16 44801-II Преслав Димитров Маджирски (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Преподаване и учене с невродидактика (на български език): доц. дн Янка Коева
6/6/2018 12:24:19 42567-Б-ИТ Сали Салиев (ПЛ-БАИТ) Приложна лингвистика –  български и английски език с ИТ Преподаване и учене с невродидактика (на български език): доц. дн Янка Коева
6/6/2018 12:24:26 42568-Б-ИТ Калоян Атанасов (ПЛ-БАИТ) Приложна лингвистика –  български и английски език с ИТ Преподаване и учене с невродидактика (на български език): доц. дн Янка Коева
6/6/2018 17:50:24 44808-ИТ Юфет Кахраман (ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ Преподаване и учене с невродидактика (на български език): доц. дн Янка Коева
6/6/2018 11:08:35 44789-II Ромелия Михтиева (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Преподаване и учене с невродидактика (на български език): доц. дн Янка Коева
6/7/2018 11:05:53 44772-II Стефани Кирчева Иванова  (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Преподаване и учене с невродидактика (на български език): доц. дн Янка Коева
6/13/2018 11:14:21 44779-|| Свилена Николаева Кунчева (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Преподаване и учене с невродидактика (на български език): доц. дн Янка Коева
10/07/2018 16:46 42579 Василена Пенчева (Г-П) Германистика с педагогически профил Преподаване и учене с невродидактика (на български език): доц. дн Янка Коева
07/10/2018 23:20 44-710-ИТ Виктория Димитрова Димитрова (ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика – английски език и втори чужд език с ИТ Преподаване и учене с невродидактика (на български език): доц. дн Янка Коева
7/25/2018 6:15:43 44744-ИТ Йоанна Венциславова Йорданова  (ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ Преподаване и учене с невродидактика (на български език): доц. дн Янка Коева
8/17/2018 11:29:52 44 721 - ИТ Кристина Жекова (ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика – английски език и втори чужд език с ИТ Преподаване и учене с невродидактика (на български език): доц. дн Янка Коева
8/31/2018 17:11:31 44833-II Божидара Тодорова Кирякова (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Преподаване и учене с невродидактика (на български език): доц. дн Янка Коева
административно 44821-II Диана Пенева Стаматова (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Преподаване и учене с невродидактика (на български език): доц. дн Янка Коева
административно 44738-ИТ Дениз Динчер Нури (ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ Преподаване и учене с невродидактика (на български език): доц. дн Янка Коева
административно 44764-ИТ Мартин Флоринов Стефанов (ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ Преподаване и учене с невродидактика (на български език): доц. дн Янка Коева
административно 44783-ИТ Габриел Красимиров Ангелов (ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ Преподаване и учене с невродидактика (на български език): доц. дн Янка Коева
административно 42585-Б Диляна Стоянова Стоянова (П-БЧ) Педагогика на обучението по български и чужд език Преподаване и учене с невродидактика (на български език): доц. дн Янка Коева

Обратно


Писатели–нобелисти (славянски литератури) (на български език)

Час на записване Факултетен номер Имена на студента Специалност Дисциплина
6/18/2018 23:11:15 42590-Б-ИТ Бирол Шукриев (ПЛ-БАИТ) Приложна лингвистика –  български и английски език с ИТ Писатели–нобелисти (славянски литератури) (на български език): проф. дн Маргрета Григорова
6/6/2018 13:19:40 44715-ИТ Теодора Мирославова Тодорова (ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ Писатели–нобелисти (славянски литератури) (на български език): проф. дн Маргрета Григорова
6/6/2018 12:08:38 44740_ИТ Ясмин Айдън Касим (ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ Писатели–нобелисти (славянски литератури) (на български език): проф. дн Маргрета Григорова
6/11/2018 13:43:34 44781-ИТ Валентина Марио Кирилова (ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ Писатели–нобелисти (славянски литератури) (на български език): проф. дн Маргрета Григорова
6/20/2018 23:24:25 44712-II Дарена Светослава Димитрова (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Писатели–нобелисти (славянски литератури) (на български език): проф. дн Маргрета Григорова
6/7/2018 19:55:01 44828 Мария Галинова Иванова  (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Писатели–нобелисти (славянски литератури) (на български език): проф. дн Маргрета Григорова
6/13/2018 11:35:57 42576-Б Айсун Паша (П-БЧ) Педагогика на обучението по български и чужд език Писатели–нобелисти (славянски литератури) (на български език): проф. дн Маргрета Григорова
6/11/2018 13:11:04 44780-ИТ Диляна Пламенова Бояджиева  (ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ Писатели–нобелисти (славянски литератури) (на български език): проф. дн Маргрета Григорова
6/20/2018 6:51:40 4477311 Зора Фарид Незами (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Писатели–нобелисти (славянски литератури) (на български език): проф. дн Маргрета Григорова
6/7/2018 19:55:01 44828 Мария Галинова Иванова  (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Писатели–нобелисти (славянски литератури) (на български език): проф. дн Маргрета Григорова
07/11/2018 16:36 44820 Габриела Папасчикова (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Писатели–нобелисти (славянски литератури) (на български език): проф. дн Маргрета Григорова
08/02/2018 17:46 44716-ИТ Самуил Руменов Минчев (ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ Писатели–нобелисти (славянски литератури) (на български език): проф. дн Маргрета Григорова
административно 44800-ИТ Елис Бюлентова Мехмедова (ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ Писатели–нобелисти (славянски литератури) (на български език): проф. дн Маргрета Григорова
административно 44 806-ИТ Даниел Павлинов Минчев (ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ Писатели–нобелисти (славянски литератури) (на български език): проф. дн Маргрета Григорова
административно 44839 Теодора (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Писатели–нобелисти (славянски литератури) (на български език): проф. дн Маргрета Григорова
административно 44803-II Есин Юджелова Хюсеинова (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Писатели–нобелисти (славянски литератури) (на български език): проф. дн Маргрета Григорова
административно 44821-II Диана Пенева Стаматова (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Писатели–нобелисти (славянски литератури) (на български език): проф. дн Маргрета Григорова
административно   Михаела Радославова Димитрова (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Писатели–нобелисти (славянски литератури) (на български език): проф. дн Маргрета Григорова
административно 44737-ИТ Ивайло Боянов Босилков (ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ Писатели–нобелисти (славянски литератури) (на български език): проф. дн Маргрета Григорова
административно 42585-Б Диляна Стоянова Стоянова (П-БЧ) Педагогика на обучението по български и чужд език Писатели–нобелисти (славянски литератури) (на български език): проф. дн Маргрета Григорова

Обратно


Основни лингвистични теории (на английски език)

Час на записване Факултетен номер Имена на студента Специалност Дисциплина
6/14/2018 9:29:38 44709-ИТ Ива Ангелова Йорданова (ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ Основни лингвистични теории (на английски език): доц. д-р Свилен Станчев, гл. ас. д-р Боряна Братанова
6/6/2018 13:54:42 44735-ИТ Венцислав Димитров Златев (ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ Основни лингвистични теории (на английски език): доц. д-р Свилен Станчев, гл. ас. д-р Боряна Братанова
6/6/2018 14:02:12 44,835 Георги Стоянов Минев (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Основни лингвистични теории (на английски език): доц. д-р Свилен Станчев, гл. ас. д-р Боряна Братанова
6/8/2018 2:35:23 44726 Преслава Любенова Джарнавлиева (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Основни лингвистични теории (на английски език): доц. д-р Свилен Станчев, гл. ас. д-р Боряна Братанова
6/6/2018 14:01:34 44767 Мартин Ангелов (ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ Основни лингвистични теории (на английски език): доц. д-р Свилен Станчев, гл. ас. д-р Боряна Братанова
6/6/2018 14:03:38 44739-ИТ Даниела Гайдарова (ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ Основни лингвистични теории (на английски език): доц. д-р Свилен Станчев, гл. ас. д-р Боряна Братанова
6/6/2018 12:26:53 44 732 - // Георги Даниелов Каменов (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Основни лингвистични теории (на английски език): доц. д-р Свилен Станчев, гл. ас. д-р Боряна Братанова
6/6/2018 13:53:26 44730 Божидара Вутова (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Основни лингвистични теории (на английски език): доц. д-р Свилен Станчев, гл. ас. д-р Боряна Братанова
6/6/2018 14:16:05 44731 Илиян Владимиров (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Основни лингвистични теории (на английски език): доц. д-р Свилен Станчев, гл. ас. д-р Боряна Братанова
6/16/2018 21:22:34 44-734-|| Petya Getsova (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Основни лингвистични теории (на английски език): доц. д-р Свилен Станчев, гл. ас. д-р Боряна Братанова
6/16/2018 21:22:34 44729-II Стелиана Стоянова (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Основни лингвистични теории (на английски език): доц. д-р Свилен Станчев, гл. ас. д-р Боряна Братанова
10/07/2018 16:00 44-713 Габриела Венциславова Георгиева (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Основни лингвистични теории (на английски език): доц. д-р Свилен Станчев, гл. ас. д-р Боряна Братанова
10/07/2018 20:39 44706 Полина Недялкова Недялкова (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Основни лингвистични теории (на английски език): доц. д-р Свилен Станчев, гл. ас. д-р Боряна Братанова
07/10/2018 23:20 44-710-ИТ Виктория Димитрова Димитрова (ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика – английски език и втори чужд език с ИТ Основни лингвистични теории (на английски език): доц. д-р Свилен Станчев, гл. ас. д-р Боряна Братанова
07/11/2018 07:51 44718-ИТ Ани Енчева (ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика – английски език и втори чужд език с ИТ Основни лингвистични теории (на английски език): доц. д-р Свилен Станчев, гл. ас. д-р Боряна Братанова
7/13/2018 21:44:52 44 774 - II Джордж Андреас Будур (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Основни лингвистични теории (на английски език): доц. д-р Свилен Станчев, гл. ас. д-р Боряна Братанова
7/22/2018 23:09:12 44779-|| Свилена Николаева Кунчева (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Основни лингвистични теории (на английски език): доц. д-р Свилен Станчев, гл. ас. д-р Боряна Братанова
7/13/2018 7:22:48 44839 Теодора (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Основни лингвистични теории (на английски език): доц. д-р Свилен Станчев, гл. ас. д-р Боряна Братанова
8/17/2018 11:29:52 44 721 - ИТ Кристина Жекова (ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика – английски език и втори чужд език с ИТ Основни лингвистични теории (на английски език): доц. д-р Свилен Станчев, гл. ас. д-р Боряна Братанова
9/15/2018 15:32:26 1802013038 Радослав Георгиев Косев (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Основни лингвистични теории (на английски език): доц. д-р Свилен Станчев, гл. ас. д-р Боряна Братанова
9/15/2018 15:32:37 1802013039 Мария Николаева Шаламандова (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Основни лингвистични теории (на английски език): доц. д-р Свилен Станчев, гл. ас. д-р Боряна Братанова
административно 44803-II Есин Юджелова Хюсеинова (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Основни лингвистични теории (на английски език): доц. д-р Свилен Станчев, гл. ас. д-р Боряна Братанова
административно   Михаела Радославова Димитрова (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Основни лингвистични теории (на английски език): доц. д-р Свилен Станчев, гл. ас. д-р Боряна Братанова
административно 44737-ИТ Ивайло Боянов Босилков (ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ Основни лингвистични теории (на английски език): доц. д-р Свилен Станчев, гл. ас. д-р Боряна Братанова
административно 44738-ИТ Дениз Динчер Нури (ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ Основни лингвистични теории (на английски език): доц. д-р Свилен Станчев, гл. ас. д-р Боряна Братанова

Обратно


Англоезични писатели-мигранти (на английски език)

Час на записване Факултетен номер Имена на студента Специалност Дисциплина
6/18/2018 23:11:15 42590-Б-ИТ Бирол Шукриев (ПЛ-БАИТ) Приложна лингвистика –  български и английски език с ИТ Англоезични писатели-мигранти (на английски език): доц. д-р Петя Цонева
6/8/2018 13:39:50 44716-ИТ Самуил Руменов Минчев (ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ Англоезични писатели-мигранти (на английски език): доц. д-р Петя Цонева
6/11/2018 13:43:34 44781-ИТ Валентина Марио Кирилова (ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ Англоезични писатели-мигранти (на английски език): доц. д-р Петя Цонева
6/6/2018 14:02:12 44 835 Георги Стоянов Минев (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Англоезични писатели-мигранти (на английски език): доц. д-р Петя Цонева
6/6/2018 14:26:34 44733-II Йоанна Даниелова Николакева (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Англоезични писатели-мигранти (на английски език): доц. д-р Петя Цонева
6/6/2018 14:34:41 44620-II Веселин Миленов Методиев (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Англоезични писатели-мигранти (на английски език): доц. д-р Петя Цонева
6/13/2018 15:38:09 44785 Андон Моллов (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Англоезични писатели-мигранти (на английски език): доц. д-р Петя Цонева
6/18/2018 13:29:22 44750-|| Пламена Димитрова Димитрова (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Англоезични писатели-мигранти (на английски език): доц. д-р Петя Цонева
6/18/2018 13:29:37 44751-II Ева Симеонова (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Англоезични писатели-мигранти (на английски език): доц. д-р Петя Цонева
6/20/2018 23:24:25 44712-II Дарена Светослава Димитрова (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Англоезични писатели-мигранти (на английски език): доц. д-р Петя Цонева
6/19/2018 11:42:38 44825 Айше ниази памук (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Англоезични писатели-мигранти (на английски език): доц. д-р Петя Цонева
10/07/2018 20:39 44706 Полина Недялкова Недялкова (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Англоезични писатели-мигранти (на английски език): доц. д-р Петя Цонева
7/13/2018 13:56:48 4477311 Зора Фарид Незами (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Англоезични писатели-мигранти (на английски език): доц. д-р Петя Цонева
административно 1802013038 Радослав Георгиев Косев (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Англоезични писатели-мигранти (на английски език): доц. д-р Петя Цонева
административно 1802013039 Мария Николаева Шаламандова (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Англоезични писатели-мигранти (на английски език): доц. д-р Петя Цонева
административно 44764-ИТ Мартин Флоринов Стефанов (ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ Англоезични писатели-мигранти (на английски език): доц. д-р Петя Цонева
административно 44783-ИТ Габриел Красимиров Ангелов (ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ Англоезични писатели-мигранти (на английски език): доц. д-р Петя Цонева
административно 44786-ИТ Християн Лъчезаров Ангелов (ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ Англоезични писатели-мигранти (на английски език): доц. д-р Петя Цонева
административно 44792-ИТ Димитър Димитров Петров (ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ Англоезични писатели-мигранти (на английски език): доц. д-р Петя Цонева

Обратно


Превод на поезия (на английски език)

Час на записване Факултетен номер Имена на студента Специалност Дисциплина
6/6/2018 10:56:29 44756-II Калоян Събчев Калчев (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Превод на поезия (на английски език): преп. Пейо Карпузов
6/6/2018 11:08:35 44789-II Ромелия Михтиева (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Превод на поезия (на английски език): преп. Пейо Карпузов
6/6/2018 11:09:02 44755-|| Катерина Николаева Димитрова  (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Превод на поезия (на английски език): преп. Пейо Карпузов
6/6/2018 11:12:18 44775-II Василена Светославова Василева (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Превод на поезия (на английски език): преп. Пейо Карпузов
6/6/2018 11:16:33 44760-II Елена Николаева Статева (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Превод на поезия (на английски език): преп. Пейо Карпузов
6/6/2018 11:39:18  44753-II  Ива Свиленова Андреева  (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Превод на поезия (на английски език): преп. Пейо Карпузов
6/6/2018 13:46:16 44 748-II Невена Великова Петрова (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Превод на поезия (на английски език): преп. Пейо Карпузов
6/6/2018 14:26:34 44733-II Йоанна Даниелова Николакева (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Превод на поезия (на английски език): преп. Пейо Карпузов
6/6/2018 14:34:41 44620-II Веселин Миленов Методиев (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Превод на поезия (на английски език): преп. Пейо Карпузов
6/6/2018 16:10:01 44776-II Диана Маринова Кирилова (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Превод на поезия (на английски език): преп. Пейо Карпузов
6/6/2018 22:09:44 44811-II Никола Адамов (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Превод на поезия (на английски език): преп. Пейо Карпузов
6/6/2018 22:20:16 44801-II Преслав Димитров Маджирски (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Превод на поезия (на английски език): преп. Пейо Карпузов
6/13/2018 15:38:09 44785 Андон Моллов (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Превод на поезия (на английски език): преп. Пейо Карпузов
6/16/2018 21:22:34 44-734-|| Petya Getsova (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Превод на поезия (на английски език): преп. Пейо Карпузов
6/16/2018 21:22:34 44729-II Стелиана Стоянова (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Превод на поезия (на английски език): преп. Пейо Карпузов
6/18/2018 13:29:22 44750-|| Пламена Димитрова Димитрова (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Превод на поезия (на английски език): преп. Пейо Карпузов
6/18/2018 13:29:37 44751-II Ева Симеонова (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Превод на поезия (на английски език): преп. Пейо Карпузов
6/19/2018 13:25:43 44758 Станислав Юлиянов Коев (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Превод на поезия (на английски език): преп. Пейо Карпузов
6/17/2018 17:15:06 42582-Б Ева Петкова (П-БЧ) Педагогика на обучението по български и чужд език Превод на поезия (на английски език): преп. Пейо Карпузов
6/6/2018 12:08:38 44740_ИТ Ясмин Айдън Касим (ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ Превод на поезия (на английски език): преп. Пейо Карпузов
6/6/2018 13:16:01 44766-ИТ Владимира Бонева (ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ Превод на поезия (на английски език): преп. Пейо Карпузов
6/7/2018 22:45:34 44761-ИТ Джанер Юлкяр Сюлейман (ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ Превод на поезия (на английски език): преп. Пейо Карпузов

Обратно


Превод на художествен текст (на руски език)

Час на записване Факултетен номер Имена на студента Специалност Дисциплина
6/7/2018 2:10:38 42583 - Б Ирена Колева Костадинова (П-БЧ) Педагогика на обучението по български и чужд език Превод на художествен текст (на руски език): гл. ас. д-р М. Шопова
6/6/2018 13:46:16 44 748-II Невена Великова Петрова (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Превод на художествен текст (на руски език): гл. ас. д-р М. Шопова
6/6/2018 22:09:44 44811-II Никола Адамов (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Превод на художествен текст (на руски език): гл. ас. д-р М. Шопова
6/6/2018 22:13:24 44817-II Преслава Иванова (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Превод на художествен текст (на руски език): гл. ас. д-р М. Шопова
6/12/2018 22:18:54 44812 Павел (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Превод на художествен текст (на руски език): гл. ас. д-р М. Шопова
6/6/2018 12:50:42 42584-Б Розалия Марова (П-БЧ) Педагогика на обучението по български и чужд език Превод на художествен текст (на руски език): гл. ас. д-р М. Шопова
7/26/2018 13:50:24 44749 Ралица Иванова Мартинова (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Превод на художествен текст (на руски език): гл. ас. д-р М. Шопова

Обратно


Писмен превод на общоезиков текст 2. част (на японски език)

Час на записване Факултетен номер Имена на студента Специалност Дисциплина
6/6/2018 10:56:29 44756-II Калоян Събчев Калчев (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Писмен превод на общоезиков текст 2. част (на японски език): гл. ас. д-р Катя Маринова, Любослава Томова
6/6/2018 11:16:33 44760-II Елена Николаева Статева (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Писмен превод на общоезиков текст 2. част (на японски език): гл. ас. д-р Катя Маринова, Любослава Томова
6/6/2018 11:39:18  44753-II  Ива Свиленова Андреева  (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Писмен превод на общоезиков текст 2. част (на японски език): гл. ас. д-р Катя Маринова, Любослава Томова
6/19/2018 13:25:43 44758 Станислав Юлиянов Коев (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Писмен превод на общоезиков текст 2. част (на японски език): гл. ас. д-р Катя Маринова, Любослава Томова
6/7/2018 22:45:34 44761-ИТ Джанер Юлкяр Сюлейман (ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ Писмен превод на общоезиков текст 2. част (на японски език): гл. ас. д-р Катя Маринова, Любослава Томова
6/6/2018 11:09:02 44755-|| Катерина Николаева Димитрова  (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Писмен превод на общоезиков текст 2. част (на японски език): гл. ас. д-р Катя Маринова, Любослава Томова

Обратно

СПОДЕЛИ В