Списък с избираеми дисциплини, 6 семестър

За специалността Приложна лингвистика с два чужди езика – преводачески профил

Първи чужд – английски език


Информационни услуги и преводна журналистика

Час на избиране

Факултетен номер

Имена на студента

Специалност

Дисциплина

6/6/2018 10:49:33

44768-II

Петър Стоименов Христов

(ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил

Информационни услуги и преводна журналистика: преп. Пейо Карпузов

6/6/2018 10:56:29

44756-II

Калоян Събчев Калчев

(ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил

Информационни услуги и преводна журналистика: преп. Пейо Карпузов

6/6/2018 10:58:10

44770

Гинка Николаева Арабаджиева

(ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил

Информационни услуги и преводна журналистика: преп. Пейо Карпузов

6/6/2018 11:08:35

44789-II

Ромелия Михтиева

(ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил

Информационни услуги и преводна журналистика: преп. Пейо Карпузов

6/6/2018 11:09:02

44755-||

Катерина Николаева Димитрова

(ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил

Информационни услуги и преводна журналистика: преп. Пейо Карпузов

6/6/2018 11:12:18

44775-II

Василена Светославова Василева

(ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил

Информационни услуги и преводна журналистика: преп. Пейо Карпузов

6/6/2018 11:16:33

44760-II

Елена Николаева Статева

(ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил

Информационни услуги и преводна журналистика: преп. Пейо Карпузов

6/6/2018 11:39:18

 44753-II

Ива Свиленова Андреева

(ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил

Информационни услуги и преводна журналистика: преп. Пейо Карпузов

6/6/2018 12:16:00

44769-||

Надежда Генадиева Иванова

(ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил

Информационни услуги и преводна журналистика: преп. Пейо Карпузов

6/6/2018 12:26:53

44 732 - //

Георги Даниелов Каменов

(ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил

Информационни услуги и преводна журналистика: преп. Пейо Карпузов

6/6/2018 13:02:11

44759-II

Славена Валентинова Кирчева

(ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил

Информационни услуги и преводна журналистика: преп. Пейо Карпузов

6/6/2018 13:46:16

44 748-II

Невена Великова Петрова

(ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил

Информационни услуги и преводна журналистика: преп. Пейо Карпузов

6/6/2018 13:53:26

44730

Божидара Вутова

(ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил

Информационни услуги и преводна журналистика: преп. Пейо Карпузов

6/6/2018 13:54:13

44754-II

Деница Даниелова Иванова

(ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил

Информационни услуги и преводна журналистика: преп. Пейо Карпузов

6/6/2018 14:16:05

44731

Илиян Владимиров

(ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил

Информационни услуги и преводна журналистика: преп. Пейо Карпузов

6/6/2018 14:26:34

44733-II

Йоанна Даниелова Николакева

(ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил

Информационни услуги и преводна журналистика: преп. Пейо Карпузов

6/6/2018 14:34:41

44620-II

Веселин Миленов Методиев

(ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил

Информационни услуги и преводна журналистика: преп. Пейо Карпузов

6/6/2018 16:10:01

44776-II

Диана Маринова Кирилова

(ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил

Информационни услуги и преводна журналистика: преп. Пейо Карпузов

6/6/2018 17:36:37

44790-II

Александра Иванова

(ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил

Информационни услуги и преводна журналистика: преп. Пейо Карпузов

6/6/2018 19:12:30

44757-II

Никол Николаева Русева

(ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил

Информационни услуги и преводна журналистика: преп. Пейо Карпузов

6/6/2018 22:20:16

44801-II

Преслав Димитров Маджирски

(ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил

Информационни услуги и преводна журналистика: преп. Пейо Карпузов

6/7/2018 2:30:40

44816-II

Стилиана Еврипиду

(ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил

Информационни услуги и преводна журналистика: преп. Пейо Карпузов

6/8/2018 10:41:20

44 752-II

Невена Николаева Недкова

(ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил

Информационни услуги и преводна журналистика: преп. Пейо Карпузов

6/12/2018 16:02:01

44 774 - II

Джордж Андреас Будур

(ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил

Информационни услуги и преводна журналистика: преп. Пейо Карпузов

6/12/2018 22:18:54

44812

Павел

(ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил

Информационни услуги и преводна журналистика: преп. Пейо Карпузов

6/13/2018 11:14:21

44779-||

Свилена Николаева Кунчева

(ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил

Информационни услуги и преводна журналистика: преп. Пейо Карпузов

6/14/2018 19:16:05

44813

Йоанна Даниелова Люцканова

(ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил

Информационни услуги и преводна журналистика: преп. Пейо Карпузов

6/16/2018 21:22:34

44-734-||

Petya Getsova

(ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил

Информационни услуги и преводна журналистика: преп. Пейо Карпузов

6/16/2018 21:22:34

44729-II

Стелиана Стоянова

(ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил

Информационни услуги и преводна журналистика: преп. Пейо Карпузов

6/19/2018 13:25:43

44825

Станислав Юлиянов Коев

(ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил

Информационни услуги и преводна журналистика: преп. Пейо Карпузов

6/20/2018 6:51:40

4477311

Зора Фарид Незами

(ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил

Информационни услуги и преводна журналистика: преп. Пейо Карпузов

6/20/2018 23:24:25

44712-II

Дарена Светослава Димитрова

(ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил

Информационни услуги и преводна журналистика: преп. Пейо КарпузовПревод за европейските институции (английски-български)

Час на избиране

Факултетен номер:

Имена на студента:

Специалност:

Дисциплина

6/6/2018 11:05:27

44771 - II

Галина Кирилова Георгиева

(ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил

Превод за европейските институции (английски-български): гл. ас. д-р Ралица Демиркова

6/6/2018 11:29:15

44749

Ралица Иванова Мартинова

(ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил

Превод за европейските институции (английски-български): гл. ас. д-р Ралица Демиркова

6/6/2018 14:02:12

44 835

Георги Стоянов Минев

(ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил

Превод за европейските институции (английски-български): гл. ас. д-р Ралица Демиркова

6/6/2018 14:46:27

44-713

Габриела Венциславова Георгиева

(ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил

Превод за европейските институции (английски-български): гл. ас. д-р Ралица Демиркова

6/6/2018 15:51:26

44787-II

Никол Иванова Иванова

(ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил

Превод за европейските институции (английски-български): гл. ас. д-р Ралица Демиркова

6/6/2018 22:09:44

44811-II

Никола Адамов

(ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил

Превод за европейските институции (английски-български): гл. ас. д-р Ралица Демиркова

6/6/2018 22:13:24

44817-II

Преслава Иванова

(ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил

Превод за европейските институции (английски-български): гл. ас. д-р Ралица Демиркова

6/7/2018 11:05:53

44772-II

Стефани Кирчева Иванова

(ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил

Превод за европейските институции (английски-български): гл. ас. д-р Ралица Демиркова

6/7/2018 11:48:29

44 842

Илиян Емилов Иванов

(ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил

Превод за европейските институции (английски-български): гл. ас. д-р Ралица Демиркова

6/8/2018 2:35:23

44726

Преслава Любенова Джарнавлиева

(ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил

Превод за европейските институции (английски-български): гл. ас. д-р Ралица Демиркова

6/11/2018 18:26:08

44724

Стела Иванова

(ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил

Превод за европейските институции (английски-български): гл. ас. д-р Ралица Демиркова

6/13/2018 15:38:09

44785

Андон Моллов

(ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил

Превод за европейските институции (английски-български): гл. ас. д-р Ралица Демиркова

6/18/2018 13:29:22

44750-||

Пламена Димитрова Димитрова

(ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил

Превод за европейските институции (английски-български): гл. ас. д-р Ралица Демиркова

6/18/2018 13:29:37

44751-II

Ева Симеонова

(ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил

Превод за европейските институции (английски-български): гл. ас. д-р Ралица Демиркова

10/07/2018 20:39

44706

Полина Недялкова Недялкова

(ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил

Превод за европейските институции (английски-български): гл. ас. д-р Ралица Демиркова

07/11/2018 16:36

44820

Габриела Папасчикова

(ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил

Превод за европейските институции (английски-български): гл. ас. д-р Ралица Демиркова

07/11/2018 23:28

44 804 - II

Кристиян Василев Колев

(ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил

Превод за европейските институции (английски-български): гл. ас. д-р Ралица Демиркова

7/13/2018 7:22:48

44839

Теодора

(ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил

Превод за европейските институции (английски-български): гл. ас. д-р Ралица Демиркова

9/15/2018 15:32:26

1802013038

Радослав Георгиев Косев

(ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил

Превод за европейските институции (английски-български): гл. ас. д-р Ралица Демиркова

9/15/2018 15:32:37

1802013039

Мария Николаева Шаламандова

(ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил

Превод за европейските институции (английски-български): гл. ас. д-р Ралица Демиркова

административно

44803-II

Есин Юджелова Хюсеинова

(ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил

Превод за европейските институции (английски-български): гл. ас. д-р Ралица Демиркова

административно

 

Михаела Радославова Димитрова

(ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил

Превод за европейските институции (английски-български): гл. ас. д-р Ралица ДемирковаНа база подадените заявки от студенти до 20 юни 2018 година се определиха следните избираеми дисциплини за 6. семестър на учебната 2018-2019 година:

  • Първи чужд език – испански език - Превод на текстове от областта на бизнеса, банковата и борсовата дейност: ас. д-р Юлия Митева, преп. Ивелина Добрева
  • Първи чужд език – немски език Превод на текстове в сферата на туризма: проф. д-р Людмила Иванова
  • Първи чужд език – френски език - Превод в областта на туризма: преп. Мария Ганчева

За специалностите Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии; Български и английски език с информационни технологии

(блок Информационни технологии 1)


Електронно публикуване и дигитални библиотеки

Час на избиране

Факултетен номер

Имена на студента

Специалност

Дисциплина

6/6/2018 11:06:40

42563-Б-Ит

Ния Димитрова Ангелова

(ПЛ-БАИТ) Приложна лингвистика –  български и английски език с ИТ

Електронно публикуване и дигитални библиотеки

6/6/2018 11:29:37

42561-Б-ИТ

Елица Веселинова Дончева

(ПЛ-БАИТ) Приложна лингвистика –  български и английски език с ИТ

Електронно публикуване и дигитални библиотеки

6/6/2018 15:24:56

42566-Б-ИТ

Петко Александров Петков

(ПЛ-БАИТ) Приложна лингвистика –  български и английски език с ИТ

Електронно публикуване и дигитални библиотеки

6/6/2018 16:12:22

42557-Б-ИТ

Моника Бойкова Чирилкова

(ПЛ-БАИТ) Приложна лингвистика –  български и английски език с ИТ

Електронно публикуване и дигитални библиотеки

6/6/2018 16:23:34

42564-Б-ИТ

Поля Петрова Пъчева

(ПЛ-БАИТ) Приложна лингвистика –  български и английски език с ИТ

Електронно публикуване и дигитални библиотеки

6/6/2018 16:25:18

42562-Б-ИТ

Силвия Димитрова Димитрова

(ПЛ-БАИТ) Приложна лингвистика –  български и английски език с ИТ

Електронно публикуване и дигитални библиотеки

6/6/2018 23:53:22

42565

Татяна Иванова

(ПЛ-БАИТ) Приложна лингвистика –  български и английски език с ИТ

Електронно публикуване и дигитални библиотеки

6/11/2018 17:10:17

42558-Б-ИТ

Пламена Манушева Петкова

(ПЛ-БАИТ) Приложна лингвистика –  български и английски език с ИТ

Електронно публикуване и дигитални библиотеки

6/18/2018 23:11:15

42590-Б-ИТ

Бирол Шукриев

(ПЛ-БАИТ) Приложна лингвистика –  български и английски език с ИТ

Електронно публикуване и дигитални библиотеки

6/6/2018 12:44:07

44798-ИТ

Петя Димитрова Димитрова

(ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ

Електронно публикуване и дигитални библиотеки

6/6/2018 12:51:50

44720-ИТ

Дияна Александрова Сарандева

(ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ

Електронно публикуване и дигитални библиотеки

6/6/2018 13:04:49

44797-ИТ

Хюлия Ърфанова Исмаилова

(ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ

Електронно публикуване и дигитални библиотеки

6/6/2018 13:16:01

44766-ИТ

Владимира Бонева

(ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ

Електронно публикуване и дигитални библиотеки

6/6/2018 14:05:44

44782-ИТ

Стефан Христов Христов

(ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ

Електронно публикуване и дигитални библиотеки

6/7/2018 20:08:39

44762- ИТ

Ивана Стоянова

(ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ

Електронно публикуване и дигитални библиотеки

07/10/2018 21:40

42556-Б-ИТ

Мария Бориславова

(ПЛ-БАИТ) Приложна лингвистика – български и английски език с ИТ

Електронно публикуване и дигитални библиотеки

8/17/2018 11:29:52

44 721 - ИТ

Кристина Жекова

(ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика – английски език и втори чужд език с ИТ

Електронно публикуване и дигитални библиотекиИнформационни технологии в хуманитаристиката

Час на избиране

Факултетен номер

Имена на студента

Специалност

Дисциплина

6/6/2018 12:24:19

42567-Б-ИТ

Сали Салиев

(ПЛ-БАИТ) Приложна лингвистика –  български и английски език с ИТ

Информационни технологии в хуманитаристиката

6/6/2018 12:24:26

42568-Б-ИТ

Калоян Атанасов

(ПЛ-БАИТ) Приложна лингвистика –  български и английски език с ИТ

Информационни технологии в хуманитаристиката

6/6/2018 12:21:32

44799-ИТ

Христо Тодоров

(ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ

Информационни технологии в хуманитаристиката

6/6/2018 13:19:40

44715-ИТ

Теодора Мирославова Тодорова

(ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ

Информационни технологии в хуманитаристиката

6/6/2018 17:50:24

44808-ИТ

Юфет Кахраман

(ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ

Информационни технологии в хуманитаристиката

6/6/2018 17:54:42

44800-ИТ

Елис Бюлентова Мехмедова

(ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ

Информационни технологии в хуманитаристиката

6/7/2018 12:06:41

44 806-ИТ

Даниел Павлинов Минчев

(ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ

Информационни технологии в хуманитаристиката

6/12/2018 22:48:31

44 793-it

Пламен Гатев

(ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ

Информационни технологии в хуманитаристиката

6/14/2018 9:29:38

44709-ИТ

Ива Ангелова Йорданова

(ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ

Информационни технологии в хуманитаристиката

10/07/2018 17:07

42554-Б-ИТ

Асен Цветанов Минчев

(ПЛ-БАИТ) Приложна лингвистика – български и английски език с ИТ

Информационни технологии в хуманитаристиката

10/07/2018 17:07

42560

Ивайло Ивов Младенов

(ПЛ-БАИТ) Приложна лингвистика – български и английски език с ИТ

Информационни технологии в хуманитаристиката

07/10/2018 23:19

44743-IT

Людмил Свиленов Андреев

(ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ

Информационни технологии в хуманитаристиката

07/11/2018 07:51

44718-ИТ

Ани Енчева

(ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика – английски език и втори чужд език с ИТ

Информационни технологии в хуманитаристиката

административно

44783-ИТ

Габриел Красимиров Ангелов

(ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ

Информационни технологии в хуманитаристиката

административно

44786-ИТ

Християн Лъчезаров Ангелов

(ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ

Информационни технологии в хуманитаристиката

административно

44792-ИТ

Димитър Димитров Петров

(ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ

Информационни технологии в хуманитаристикатаУправление на проекти

Час на избиране

Факултетен номер

Имена на студента

Специалност

Дисциплина

6/6/2018 11:24:38

44 795-ИТ

Ралица Георгиева Василева

(ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ

Управление на проекти

6/6/2018 13:54:42

44735-ИТ

Венцислав Димитров Златев

(ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ

Управление на проекти

6/6/2018 14:01:34

44767

Мартин Ангелов

(ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ

Управление на проекти

6/6/2018 14:03:38

44739-ИТ

Даниела Гайдарова

(ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ

Управление на проекти

6/7/2018 22:45:34

44761-ИТ

Джанер Юлкяр Сюлейман

(ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ

Управление на проекти

6/11/2018 13:11:04

44780-ИТ

Диляна Пламенова Бояджиева

(ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ

Управление на проекти

6/11/2018 13:43:34

44781-ИТ

Валентина Марио Кирилова

(ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ

Управление на проекти

07/10/2018 23:20

44-710-ИТ

Виктория Димитрова Димитрова

(ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика – английски език и втори чужд език с ИТ

Управление на проекти

07/11/2018 23:47

44 805-ИТ

Мария Мирославова Георгиева

(ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ

Управление на проекти

7/25/2018 6:15:43

44744-ИТ

Йоанна Венциславова Йорданова

(ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ

Управление на проекти

6/8/2018 13:39:50

44716-ИТ

Самуил Руменов Минчев

(ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ

Управление на проекти

административно

44740_ИТ

Ясмин Айдън Касим

(ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ

Управление на проекти

административно

44737-ИТ

Ивайло Боянов Босилков

(ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ

Управление на проекти

административно

44738-ИТ

Дениз Динчер Нури

(ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ

Управление на проекти

административно

44764-ИТ

Мартин Флоринов Стефанов

(ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ

Управление на проекти


За специалностите Педагогика на обучението по български и чужд език

  • На база подадените заявки от студенти до 20 юни 2018 година се определи следната избираема дисциплина за  6. семестър на учебната 2018-2019 година: Жанрови трансформации в съвременната българска проза: доц. дн В. Русева
СПОДЕЛИ В