Списък с избираеми дисциплини, 5 семестър

За специалностите Приложна лингвистика с два чужди езика, преводачески профил и Английски и втори чужд език с информационни технологии

Първи чужд език - английски език


Американски писатели нобелисти

Час на избиране Факултетен номер Имена на студента Специалност Дисциплина
6/6/2018 11:29:15 44749 Ралица Иванова Мартинова (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Американски писатели нобелисти: гл. ас. д-р Вакрилен Кильовски, гл. ас. д-р Иван Ангелов
6/20/2018 23:24:25 44712-II Дарена Светослава Димитрова (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Американски писатели нобелисти: гл. ас. д-р Вакрилен Кильовски, гл. ас. д-р Иван Ангелов
6/6/2018 12:44:07 44798-ИТ Петя Димитрова Димитрова (ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ Американски писатели нобелисти: гл. ас. д-р Вакрилен Кильовски, гл. ас. д-р Иван Ангелов
6/6/2018 12:51:50 44720-ИТ Дияна Александрова Сарандева (ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ Американски писатели нобелисти: гл. ас. д-р Вакрилен Кильовски, гл. ас. д-р Иван Ангелов
6/6/2018 13:04:49 44797-ИТ Хюлия Ърфанова Исмаилова (ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ Американски писатели нобелисти: гл. ас. д-р Вакрилен Кильовски, гл. ас. д-р Иван Ангелов
6/8/2018 13:39:50 44716-ИТ Самуил Руменов Минчев (ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ Американски писатели нобелисти: гл. ас. д-р Вакрилен Кильовски, гл. ас. д-р Иван Ангелов
6/11/2018 13:11:04 44780-ИТ Диляна Пламенова Бояджиева  (ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ Американски писатели нобелисти: гл. ас. д-р Вакрилен Кильовски, гл. ас. д-р Иван Ангелов
6/11/2018 13:43:34 44781-ИТ Валентина Марио Кирилова (ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ Американски писатели нобелисти: гл. ас. д-р Вакрилен Кильовски, гл. ас. д-р Иван Ангелов
6/12/2018 22:48:31 44 793-it Пламен Гатев (ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ Американски писатели нобелисти: гл. ас. д-р Вакрилен Кильовски, гл. ас. д-р Иван Ангелов
10/07/2018 20:39 44706 Полина Недялкова Недялкова (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Американски писатели нобелисти: гл. ас. д-р Вакрилен Кильовски, гл. ас. д-р Иван Ангелов
9/15/2018 15:32:26 1802013038 Радослав Георгиев Косев (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Американски писатели нобелисти: гл. ас. д-р Вакрилен Кильовски, гл. ас. д-р Иван Ангелов
9/15/2018 15:32:37 1802013039 Мария Николаева Шаламандова (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Американски писатели нобелисти: гл. ас. д-р Вакрилен Кильовски, гл. ас. д-р Иван Ангелов
административно 44803-II Есин Юджелова Хюсеинова (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Американски писатели нобелисти: гл. ас. д-р Вакрилен Кильовски, гл. ас. д-р Иван Ангелов
административно   Михаела Радославова Димитрова (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Американски писатели нобелисти: гл. ас. д-р Вакрилен Кильовски, гл. ас. д-р Иван Ангелов
административно 44737-ИТ Ивайло Боянов Босилков (ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ Американски писатели нобелисти: гл. ас. д-р Вакрилен Кильовски, гл. ас. д-р Иван Ангелов
административно 44738-ИТ Дениз Динчер Нури (ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ Американски писатели нобелисти: гл. ас. д-р Вакрилен Кильовски, гл. ас. д-р Иван Ангелов
административно 44764-ИТ Мартин Флоринов Стефанов (ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ Американски писатели нобелисти: гл. ас. д-р Вакрилен Кильовски, гл. ас. д-р Иван Ангелов
административно 44783-ИТ Габриел Красимиров Ангелов (ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ Американски писатели нобелисти: гл. ас. д-р Вакрилен Кильовски, гл. ас. д-р Иван Ангелов
административно 44786-ИТ Християн Лъчезаров Ангелов (ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ Американски писатели нобелисти: гл. ас. д-р Вакрилен Кильовски, гл. ас. д-р Иван Ангелов
административно 44792-ИТ Димитър Димитров Петров (ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ Американски писатели нобелисти: гл. ас. д-р Вакрилен Кильовски, гл. ас. д-р Иван Ангелов


Лексикология на съвременния английски език

Час на избиране Факултетен номер Имена на студента Специалност Дисциплина
6/6/2018 11:24:38 44 795-ИТ Ралица Георгиева Василева (ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ Лексикология на съвременния английски език: гл. ас. д-р Боряна Братанова
6/6/2018 12:08:38 44740_ИТ Ясмин Айдън Касим (ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ Лексикология на съвременния английски език: гл. ас. д-р Боряна Братанова
6/6/2018 13:19:40 44715-ИТ Теодора Мирославова Тодорова (ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ Лексикология на съвременния английски език: гл. ас. д-р Боряна Братанова
6/6/2018 13:54:42 44735-ИТ Венцислав Димитров Златев (ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ Лексикология на съвременния английски език: гл. ас. д-р Боряна Братанова
6/6/2018 14:01:34 44767 Мартин Ангелов (ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ Лексикология на съвременния английски език: гл. ас. д-р Боряна Братанова
6/6/2018 14:03:38 44739-ИТ Даниела Гайдарова (ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ Лексикология на съвременния английски език: гл. ас. д-р Боряна Братанова
6/6/2018 14:05:44 44782-ИТ Стефан Христов Христов (ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ Лексикология на съвременния английски език: гл. ас. д-р Боряна Братанова
6/6/2018 14:34:44 44743-IT Людмил Свиленов Андреев (ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ Лексикология на съвременния английски език: гл. ас. д-р Боряна Братанова
6/14/2018 9:29:38 44709-ИТ Ива Ангелова Йорданова (ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ Лексикология на съвременния английски език: гл. ас. д-р Боряна Братанова
6/17/2018 20:38:27 44744-ИТ Йоанна Венциславова Йорданова  (ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ Лексикология на съвременния английски език: гл. ас. д-р Боряна Братанова
07/10/2018 23:20 44-710-ИТ Виктория Димитрова Димитрова (ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика – английски език и втори чужд език с ИТ Лексикология на съвременния английски език: гл. ас. д-р Боряна Братанова
07/11/2018 07:51 44718-ИТ Ани Енчева (ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика – английски език и втори чужд език с ИТ Лексикология на съвременния английски език: гл. ас. д-р Боряна Братанова
8/17/2018 11:29:52 44 721 - ИТ Кристина Жекова (ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика – английски език и втори чужд език с ИТ Лексикология на съвременния английски език: гл. ас. д-р Боряна Братанова
6/6/2018 11:05:27 44771 - II Галина Кирилова Георгиева (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Лексикология на съвременния английски език: гл. ас. д-р Боряна Братанова
6/6/2018 11:09:02 44755-|| Катерина Николаева Димитрова  (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Лексикология на съвременния английски език: гл. ас. д-р Боряна Братанова
6/6/2018 11:39:18  44753-II  Ива Свиленова Андреева  (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Лексикология на съвременния английски език: гл. ас. д-р Боряна Братанова
6/6/2018 13:53:26 44730 Божидара Вутова (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Лексикология на съвременния английски език: гл. ас. д-р Боряна Братанова
6/6/2018 14:02:12 44 835 Георги Стоянов Минев (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Лексикология на съвременния английски език: гл. ас. д-р Боряна Братанова
6/6/2018 14:16:05 44731 Илиян Владимиров (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Лексикология на съвременния английски език: гл. ас. д-р Боряна Братанова
6/6/2018 14:46:27 44-713 Габриела Венциславова Георгиева (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Лексикология на съвременния английски език: гл. ас. д-р Боряна Братанова
6/6/2018 22:13:24 44817-II Преслава Иванова (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Лексикология на съвременния английски език: гл. ас. д-р Боряна Братанова
6/7/2018 2:30:40 44816-II Стилиана Еврипиду (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Лексикология на съвременния английски език: гл. ас. д-р Боряна Братанова
6/7/2018 11:05:53 44772-II Стефани Кирчева Иванова  (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Лексикология на съвременния английски език: гл. ас. д-р Боряна Братанова
6/7/2018 11:48:29 44 842 Илиян Емилов Иванов (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Лексикология на съвременния английски език: гл. ас. д-р Боряна Братанова
6/8/2018 2:35:23 44726 Преслава Любенова Джарнавлиева (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Лексикология на съвременния английски език: гл. ас. д-р Боряна Братанова
6/11/2018 18:26:08 44724 Стела Иванова (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Лексикология на съвременния английски език: гл. ас. д-р Боряна Братанова
6/12/2018 22:18:54 44812 Павел (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Лексикология на съвременния английски език: гл. ас. д-р Боряна Братанова
6/13/2018 15:38:09 44785 Андон Моллов (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Лексикология на съвременния английски език: гл. ас. д-р Боряна Братанова
6/14/2018 19:16:05 44813 Йоанна Даниелова Люцканова (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Лексикология на съвременния английски език: гл. ас. д-р Боряна Братанова
07/11/2018 16:36 44820 Габриела Папасчикова (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Лексикология на съвременния английски език: гл. ас. д-р Боряна Братанова
07/11/2018 23:28 44 804 - II Кристиян Василев Колев (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Лексикология на съвременния английски език: гл. ас. д-р Боряна Братанова
7/13/2018 7:22:48 44839 Теодора (ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил Лексикология на съвременния английски език: гл. ас. д-р Боряна Братанова


Творческо писане на {input_genre} интерактивен е-роман

Час на избиране

Факултетен номер

Имена на студента

Специалност

Дисциплина

6/6/2018 10:49:33

44768-II

Петър Стоименов Христов

(ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил

Творческо писане на {input_genre} интерактивен е-роман: преп. Пейо Карпузов

6/6/2018 10:56:29

44756-II

Калоян Събчев Калчев

(ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил

Творческо писане на {input_genre} интерактивен е-роман: преп. Пейо Карпузов

6/6/2018 10:58:10

44770

Гинка Николаева Арабаджиева

(ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил

Творческо писане на {input_genre} интерактивен е-роман: преп. Пейо Карпузов

6/6/2018 11:08:35

44789-II

Ромелия Михтиева

(ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил

Творческо писане на {input_genre} интерактивен е-роман: преп. Пейо Карпузов

6/6/2018 11:12:18

44775-II

Василена Светославова Василева

(ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил

Творческо писане на {input_genre} интерактивен е-роман: преп. Пейо Карпузов

6/6/2018 11:16:33

44760-II

Елена Николаева Статева

(ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил

Творческо писане на {input_genre} интерактивен е-роман: преп. Пейо Карпузов

6/6/2018 12:16:00

44769-||

Надежда Генадиева Иванова

(ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил

Творческо писане на {input_genre} интерактивен е-роман: преп. Пейо Карпузов

6/6/2018 12:26:53

44 732 - //

Георги Даниелов Каменов

(ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил

Творческо писане на {input_genre} интерактивен е-роман: преп. Пейо Карпузов

6/6/2018 13:02:11

44759-II

Славена Валентинова Кирчева

(ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил

Творческо писане на {input_genre} интерактивен е-роман: преп. Пейо Карпузов

6/6/2018 13:46:16

44 748-II

Невена Великова Петрова

(ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил

Творческо писане на {input_genre} интерактивен е-роман: преп. Пейо Карпузов

6/6/2018 13:54:13

44754-II

Деница Даниелова Иванова

(ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил

Творческо писане на {input_genre} интерактивен е-роман: преп. Пейо Карпузов

6/6/2018 14:26:34

44733-II

Йоанна Даниелова Николакева

(ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил

Творческо писане на {input_genre} интерактивен е-роман: преп. Пейо Карпузов

6/6/2018 14:34:41

44620-II

Веселин Миленов Методиев

(ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил

Творческо писане на {input_genre} интерактивен е-роман: преп. Пейо Карпузов

6/6/2018 15:51:26

44787-II

Никол Иванова Иванова

(ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил

Творческо писане на {input_genre} интерактивен е-роман: преп. Пейо Карпузов

6/6/2018 16:10:01

44776-II

Диана Маринова Кирилова

(ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил

Творческо писане на {input_genre} интерактивен е-роман: преп. Пейо Карпузов

6/6/2018 17:36:37

44790-II

Александра Иванова

(ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил

Творческо писане на {input_genre} интерактивен е-роман: преп. Пейо Карпузов

6/6/2018 19:12:30

44757-II

Никол Николаева Русева

(ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил

Творческо писане на {input_genre} интерактивен е-роман: преп. Пейо Карпузов

6/6/2018 22:09:44

44811-II

Никола Адамов

(ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил

Творческо писане на {input_genre} интерактивен е-роман: преп. Пейо Карпузов

6/6/2018 22:20:16

44801-II

Преслав Димитров Маджирски

(ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил

Творческо писане на {input_genre} интерактивен е-роман: преп. Пейо Карпузов

6/8/2018 10:41:20

44 752-II

Невена Николаева Недкова

(ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил

Творческо писане на {input_genre} интерактивен е-роман: преп. Пейо Карпузов

6/12/2018 16:02:01

44 774 - II

Джордж Андреас Будур

(ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил

Творческо писане на {input_genre} интерактивен е-роман: преп. Пейо Карпузов

6/13/2018 11:14:21

44779-||

Свилена Николаева Кунчева

(ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил

Творческо писане на {input_genre} интерактивен е-роман: преп. Пейо Карпузов

6/16/2018 21:22:34

44-734-||

Petya Getsova

(ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил

Творческо писане на {input_genre} интерактивен е-роман: преп. Пейо Карпузов

6/16/2018 21:22:34

44729-II

Стелиана Стоянова

(ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил

Творческо писане на {input_genre} интерактивен е-роман: преп. Пейо Карпузов

6/18/2018 13:29:22

44750-||

Пламена Димитрова Димитрова

(ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил

Творческо писане на {input_genre} интерактивен е-роман: преп. Пейо Карпузов

6/18/2018 13:29:37

44751-II

Ева Симеонова

(ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил

Творческо писане на {input_genre} интерактивен е-роман: преп. Пейо Карпузов

6/19/2018 13:25:43

44825

Станислав Юлиянов Коев

(ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил

Творческо писане на {input_genre} интерактивен е-роман: преп. Пейо Карпузов

6/20/2018 6:51:40

4477311

Зора Фарид Незами

(ПЛ-Пр) Приложна лингвистика – два чужди езика с преводачески профил

Творческо писане на {input_genre} интерактивен е-роман: преп. Пейо Карпузов

6/6/2018 12:21:32

44799-ИТ

Христо Тодоров

(ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ

Творческо писане на {input_genre} интерактивен е-роман: преп. Пейо Карпузов

6/6/2018 13:16:01

44766-ИТ

Владимира Бонева

(ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ

Творческо писане на {input_genre} интерактивен е-роман: преп. Пейо Карпузов

6/6/2018 17:50:24

44808-ИТ

Юфет Кахраман

(ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ

Творческо писане на {input_genre} интерактивен е-роман: преп. Пейо Карпузов

6/6/2018 17:54:42

44800-ИТ

Елис Бюлентова Мехмедова

(ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ

Творческо писане на {input_genre} интерактивен е-роман: преп. Пейо Карпузов

6/7/2018 12:06:41

44 806-ИТ

Даниел Павлинов Минчев

(ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ

Творческо писане на {input_genre} интерактивен е-роман: преп. Пейо Карпузов

6/7/2018 22:45:34

44761-ИТ

Джанер Юлкяр Сюлейман

(ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ

Творческо писане на {input_genre} интерактивен е-роман: преп. Пейо Карпузов

6/19/2018 0:03:10

44 805-ИТ

Мария Мирославова Георгиева

(ПЛ-ИТ) Приложна лингвистика –  английски език и втори чужд език с ИТ

Творческо писане на {input_genre} интерактивен е-роман: преп. Пейо КарпузовНа база подадените заявки от студенти до 20 юни 2018 година се определиха следните избираеми дисциплини за 5. семестър на учебната 2018-2019 година:

  • Първи чужд език – испански език - Терминология от сферата на образованието: ас. д-р Юлия Митева, преп. Ивелина Добрева
  • Първи чужд език – немски език Структурни особености на простото и сложно изречение (немски език): доц. д-р Рада Василева
  • Първи чужд език – френски език - Културна история на френскоезичните страни: гл. ас. д-р Маринела Петрова

За специалност ПЛ. Български и английски език с информационни технологии:

  • На база подадените заявки от студенти до 20 юни 2018 година се определи следната избираема дисциплина за  5. семестър на учебната 2018-2019 година: Социолингвистика: доц. д-р Анелия Петкова

За специалност Педагогика на обучението по български и чужд език

  • На база подадените заявки от студенти до 20 юни 2018 година се определи следната избираема дисциплина за  5. семестър на учебната 2018-2019 година: Тенденции в текущия литературен процес: проф. дн Иван Станков, проф. дн Н. Димитров
СПОДЕЛИ В