Първи етап

Линк към формуляра за настоящите студенти от 1. курс може да бъде намерен по-долу в Избираеми и факултативни дисциплини за 2018/2019 г. за студентите постъпили в 1. курс през 2017/18 година.
Линкът, който ще намерите долу, се попълва само от настоящи студенти 1. курс (бъдещ 2. курс).
Формулярът е за избираемите и факултативни дисциплини през трети и четвърти семестър.

Срокът за попълване на формуляра е 17 юни 2018 година.


Вече е публикуван линк към формуляра за избираемите и факултативните дисциплини за студентите от настоящия 2. курс.

Линк към формуляра за настоящите студенти от 2. курс може да бъде намерен по-долу в Избираеми и факултативни дисциплини за 2018/2019 г. за пети и шести семестър
Линкът, който ще намерите долу, се попълва само от настоящи студенти 2. курс (бъдещ 3. курс).

Срокът за попълване на формуляра е 20 юни 2018 година.

СПОДЕЛИ В