Програмни продукти

В обучението по превод във Филологическия факултет се използват следните програмни продукти:

Our curriculum includes a practice of Wordfast Professional, courtesy of Wordfast LLC and Yves Champollion.

Чуждоезиковото обучение включва работа с програмата Wordfast Professional, любезно предоставена от Wordfast LLC и Ив Шамполион.

St Cyril and St Methodius university participates in the Plunet Academy Program and uses Plunet's Translation Management System to teach students enrolled in Applied Linguistics courses.

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ участва в Академичната програма на Plunet и използва софтуера Plunet Translation Management System в обучението на студентите от специалност „Приложна лингвистика“.

СПОДЕЛИ В