Програмни продукти

В обучението по превод във Филологическия факултет се използват следните програмни продукти:

 

 

 

Our curriculum includes a practice of Wordfast Professional, courtesy of Wordfast LLC and Yves Champollion.

Чуждоезиковото обучение включва работа с програмата Wordfast Professional, любезно предоставена от Wordfast LLC и Ив Шамполион. 
СПОДЕЛИ В