Антична и западно-европейска литература (АЗЕЛ)

Кръжокът започва да функционира от зимния семестър на учебната 2016/2017 година. В предмета на дискусиите и за разширяване на знанията са включени различни тематични кръгове. Някои от разглежданите въпроси: Стилистическата функция на лексикалното и фразово пoвторение (отправни текстове: „Любовни елегии” на Овидий и „Хамлет” на Шекспир); Бокачо и Пазолини: за семиотичното напрежение между две изкуства („Декамерон”); Езиковият перспективизъм в „Дон Кихот” (по Лео Шпитцер) и др.

Ръководител: гл.ас. д-р Красимир Христакиев

СПОДЕЛИ В