Литературно-дискусионен клуб "Емилиян Станев"

Литературен клуб „Емилиян Станев“ съществува в университета от средата на 70-те години на миналия век. През годините негови членове са стотици студенти, гледащи на клуба като възможност за литературно общуване и творческо развитие. Една част от тях се утвърждават като изтъкнати писатели и поети, заемат достойно място в литературния ни живот: К. Ковачева, Т. Клисуров,  Я. Янков, Ем. Андреев, Ю. Лучев, С. Василев, И Иванов, М. Душкова, М. Ангелова и др. Ръководители на клуба през годините са били проф. А. Калоянов, проф. С. Василев, проф. Д. Михайлов, проф. Н. Димитров. През последните три години в клуба членуват талантливи студенти от различни специалности в университета, които спечелиха и ред отличия от национални конкурси: Ал. Евтимова – първа награда на нац. конкурс „Георги Черняков“ за хумор и сатира; Г. Златева – първа награда на нац. конкурс „С море в сърцето – Царево; М. Лалев – втора награда на нац. конкурс „В. Ханчев – Ст. Загора; Н. Кирилова – втора награда на нац. конкурс „Б. Пенев“ за критика, номинирана за голямата награда на „Литер вестник“ за критика;; С. Неделчева – втора награда на нац. конкурс „ПоЕтично“ – Казанлък; Ал. Христов – поощрителни награди на нац. конкурси „В. Ханчев“ и „Б. Пенев“ Шумен за белетристика, носител и на наградата на Академическия съвет за 2015 г.; Евг. Славчев – номиниран за годишната литературна награда за млад автор на „Литер. вестник“; К. Небешков – поощрителна награда за поезия на нац. конкурс „Б. Пенев“.

Литературният клуб „Ем. Станев“ има за цел да развива творческите умения на студентите чрез обсъждане на техни произведения, изпълнение на творчески задачи, срещи с утвърдени писатели и поети, да ги включва в различни културни прояви, да провежда дискусии върху творбите на съвременни автори. През последните три години членовете на клуба взеха участие в литературни четения във В. Търново, София, Благоевград, включиха се в редица индивидуални четения-спектакли в клуб „Мелън“, организирани от настоящия студент в университета Р. Гизгинджиев.

Литературен клуб „Ем. Станев“, освен да развива уменията на студентите да пишат художествени текстове, стимулира техния интерес към литературата и изкуството, създава среда за творческо общуване и приятелства.

 

СПОДЕЛИ В