Събития

01.05 – 31.05.2018г. изложба “Стари, редки и ценни книги от библиотеките на проф. Иван Гълъбов и проф. Пеньо Русев

23.04 – 30.04.2018г. изложба “125 години от рождението на Елисавета Багряна”

11.04 – 19.04.2018г. изложба “95 години от рождението на Радой Ралин”

05.03 – 05.04.2018г. изложба “Съвременни български автори във Филологическа библиотека”

 

СПОДЕЛИ В