Филиална библиотека

 
 
 

Книжен фонд

Библиотеката към Филологическия факултет е най-старата специализирана библиотека. Тя обслужва преподаватели и студенти с художествена и специализирана литература на български, руски, полски, словенски, словашки, сръбски, немски, английски, френски, италиански, испански, гръцки и японски език. На разположение на читателите са най-новите заглавия на съвременната българска художествена, литературнокритическа и езиковедска литература. В библиотеката се намират също така книги и списания, обслужващи потребностите на студентите и преподавателите по журналистика. Библиотеката разполага с речници, енциклопедии и справочници на български, руски, сръбски, гръцки, немски, английски, италиански и японски език. Във Филологическа библиотека се получават периодични издания: списанията “Проглас”, “Съвременник”, “Везни”, “Пламък”, “Paleobulgarica”, “Български език”, “Български език и литература”, “Литературна мисъл”, “Български фолклор”, “Съпоставително езикознание”, “Чуждоезиково обучение”, “Издател”, “Тема”, вестниците “Литературен бюлетин”, “Литературен вестник”, “Култура”, както и алманах “Света гора”.


Лични библиотеки:

Голяма част от фонда на библиотеката е съставен от дарените лични библиотеки на проф. Иван Гълъбов, проф. Пеньо Русев и писателите Васил Попов и Йордан Вълчев. В личните библиотеки на дарителите се намират редки, ценни и ранни издания на български, руски, румънски и други автори. Сред тях има критическа, езиковедска и художествена литература, периодични издания и речници.

 

СПОДЕЛИ В