Студентски и докторантски научни конференции, кръгли маси и семинари

Студенти и докторанти, участници в 15. Международна конференция по балканистика (2016 г.), в дискусия с онлайн участници от други балкански университети

  • Студентските и докторантските научни прояви са включени в годишния календар на Филологическия факултет.
  • Към ежегодните факултетски конференции „Езици, култури, комуникации“, „Медиите на 21. Век“, както и към другите тематични конференции, се включват обособени студентско-докторантски секции с участието на преподаватели – ментори.
  • В рамките на учебната година се провеждат семинари и кръгли маси както в общи, така и в частни, според изучаваните чужди езици, формати.
  • Информация за проведените и за предстоящите научни и образователни форми се съдържа на страницата на Факултета, Научен календар на Филологическия факултет, и на Фейсбук страницата на Факултета.
СПОДЕЛИ В