Студентски конкурс за проект за рекламна кампания

Катедра „Журналистика и връзки с обществеността“ обявява

СТУДЕНТСКИ КОНКУРС

 ЗА

ПРОЕКТ ЗА РЕКЛАМНА КАМПАНИЯ

НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ, ИЗУЧАВАНИ ВЪВ ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

НА ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
Целта: завладяваща и ясна реклама на специалностите от Филологически факултет на ВТУ, която да откроява тяхното конкурентно предимство.

 

Очакваме оригинални идеи с потенциал за въздействие върху младите хора.

 

Проектите трябва да бъдат изпратени под формата на презентация на имейл: fani@ts.uni-vt.bg в срок до 30 април 2018 г. Моля, посочете имена и координати за връзка. Датата за представяне пред компетентното жури ще бъде уточнена допълнително.

Тел. за контакт: 088 854 6146.

СПОДЕЛИ В