Езици, култури, комуникации 2018

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯТ ФАКУЛТЕТ

НА ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”


ОБЯВЯВА


МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА


ЕЗИЦИ, КУЛТУРИ, КОМУНИКАЦИИ


Конференцията ще се проведе на 8 и 9 юни 2018 г. в залите на Великотърновския университет.

Поканата, информационното писмо №1 и формулярът за заявка могат да бъдат намерени вдясно.

СПОДЕЛИ В