2017

КОНКУРСИ на Министерството на образованието и науката за езикови специализации, за семестриално обучение и за научни специализации в страни, чиито езици се изучават в "единична" или "двойна" специалност. Право да кандидатстват имат студенти от филологическите специалности, вкл. Приложна лингвистика със съответните втори езици. Обявени са и местата за преподавателски и докторантски специализации. При възникнали въпроси се обръщайте към Деканата на ФФ. Спазвайте указаните срокове, попълвайте коректно и подробно изискваните документи!

www.mon.bg - Конкурси - Преподаватели // СтудентиФилологическият факултет на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“

кани студенти, докторанти и преподаватели

на  среща-разговор с г-жа Десислава Кръстева, представител на Местната служба към ГД “Писмени преводи“ на ЕК в София. Ще бъдат разисквани възможностите за преводачески стажове в Брюксел, както и въпроси, свързани със спецификата на превода в институционален контекст.

 

Срещата ще се проведе на 14 декември от 14 часа в зала „Европа“.

СПОДЕЛИ В